Výměna šéfa státního podniku DIAMO, který má na starosti uran a lithium

Centrála státního podniku DIAMO ve Stráži pod Ralskem. Repro: diamo.cz

Ke konci roku skončí generální ředitel státního podniku DIAMO, podniku, který má na starosti zahlazování hornické činnosti v České republice, Jiří Jež, který byl jmenovaný v červnu. V čele státního podniku před letošním jmenováním působil. Novým generálním ředitelem by se měl podle zjištění Ekonomického deníku od ledna stát šéf odštěpného závodu DIAMO – Těžba a úprava uranu ze Stráže pod Ralskem Ludvík Kašpar. Zvítězil ve výběrovém řízení.

Po půl roce končí ve vedení státního podniku DIAMO generální ředitel Jiří Jež. Centrála podniku sídlí ve Stráži pod Ralskem a je státní organizací, která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice.

Jiří Jež měl provést v DIAMO hloubkový audit, což zaznělo i při jeho červnovém jmenování. Podle některých zdrojů především sám Jež očekával, že firmu povede dva až čtyři roky. Vedení resortu již v červnu avizovalo, že jde o řešení „na dobu nezbytně nutnou“. Neočekávaně rychlým Ježovým nástupcem se podle informací Ekonomického deníku potvrzených i ministerstvem průmyslu stal Ludvík Kašpar – ředitel odštěpného závodu DIAMO – Těžba a úprava uranu, také ze Stráže pod Ralskem (viz níže).

Že se v DIAMO schyluje k personální obměně na nejvyšším postu Ekonomický deník zjistil, když ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo počátkem října výběrové řízení na „obsazení funkce ředitel/ka státního podniku DIAMO, státní podnik“.

Ministerstvo začalo hledat nového generálního ředitele DIAMO od počátku října. Repro: ED

Informace Ekonomického deníku potvrdila mluvčí resortu Štěpánka Filipová. „Jiří Jež byl pověřen řízením státního podniku Diamo jako krizový manažer na dobu nezbytně nutnou,“ uvedla mluvčí.

„Jak víte, s platností od 1. ledna 2020 bude do funkce jmenován nový ředitel státního podniku DIAMO. Moje úloha zde končí, ale budu velmi rád nadále sledovat vaše počínání a budu se těšit z vašich úspěchů. Novému řediteli přeji hodně úspěchů v jeho nové funkci a vám klidné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví,“ napsal podřízeným Jiří Jež v Občasníku Diamo.

Strojaře střídá chemik-havíř

Podle zdrojů Ekonomického deníku projevil Jiří Jež zájem stát se po odchodu z postu generálního ředitele jedním ze členů dozorčí rady. V ní usedají tři zaměstnanci, reprezentanti odborů, a zbylá šestice je jmenována ministerstvem. „DIAMO měl Jiří Jež podle předpokladů vést dva až čtyři roky. Když se mu to nepovedlo, naznačil, že by chtěl usednout do dozorčí rady. Není to finančně úplně lukrativní post, ale nějakých 15 až 20 tisíc na přilepšenou k důchodu to dodá. Důležitý je ovšem vliv, který lze v takovéto pozici uplatňovat,“ sdělil Ekonomickému deníku jeden z oslovených informačních pramenů. Bude teď na ministerstvu, zda Ježovo přání vyslyší.

Nástupcem absolventa Fakulty strojní Vysokého učení technického v Brně Jiřího Ježe se stal ředitel odštěpného závodu DIAMO – Těžba a úprava uranu ze Stráže pod Ralskem Ludvík Kašpar.

Podle již citované mluvčí Štěpánky Filipové Ludvíka Kašpara na funkci ředitele státního podniku DIAMO doporučila výběrová komise složená ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu a Českého báňského úřadu. „Zvítězil v otevřeném dvoukolovém výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo osm kandidátů. Ing. Ludvík Kašpar vystudoval technologii organických výrob na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a hornické inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě. Od roku 1997 pracuje ve státním podniku DIAMO, a to na různých pozicích. Řídil významné projekty, investiční a sanační akce. Cílem nového ředitele bude odborně řešit zahlazování následků hornické činnosti v souladu s požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí a ochranu zájmů státu, co se týče surovinové politiky zejména v souvislosti s využitím kritických, strategických surovin,“ uvedla Štěpánka Filipová.

Ludvík Kašpar ve svém“ závodu ve Stráži pod Ralskem. Repro: ED

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo výběrové řízení na „obsazení funkce ředitel/ka státního podniku DIAMO, státní podnik“ 2. října. Výběrového řízení se podle informací Ekonomického deníku účastnilo celkem osm adeptů. Do uzšího výběru se pak dostali čtyři a vítězně z toho finálního kola vyšel právě Ludvík Kašpar. „Je sice mladší, ještě mu nebylo padesát, ale je zkušený a vystudovaný havíř a chemik a práci rozumí,“ řekl Ekonomickému deníku jeden ze zdrojů. Ministerstvo po uchazečích požadovalo například tyto dovednosti: „Orientaci v oboru působení podniku
zkušenosti v řízení, nebo zkušenosti ve funkci managementu typově obdobné organizace, nebo její složky s min. počtem 300 zaměstnanců. Orientaci v legislativě v minimálním rozsahu rozsahu pracovní právo, báňská legislativa, legislativa spojená se životním prostředím, atomovým zákonem a procesem zadávání veřejných zakázek, legislativě spojené s činností státního podniku. Zkušenosti z výrobní, technické a ekonomické činnosti, odbornou způsobilost s řízením dolu, zvláštní odbornou způsobilost pro nakládání se zdroji ionizujícího záření.“

Profesní životopis Ludvíka Kašpara je možné si přečíst zde.

Profesní životopis nového generálního ředitele státního podniku DIAMO Ludvíka Kašpara. Repro: ED

Ludvík Kašpar měl ve Stráži pod Ralskem na starosti především technologii, hlavním technologem odštěpného závoru DIAMO – Těžba a úprava uranu byl téměř pět let. Ve státním podniku DIAMO pracuje nový generální ředitel Kašpar 22 let a osm měsíců.

Jan Hrbáček