Pondělí, 27. června, 2022

Nařízení o evropské správě dat Data Governance Act má zpřístupnit údaje pro občany a firmy

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nejen snadné a opakované používání dat veřejné správy. Členské státy Evropské unie schválily akt o evropské správě dat Data Governance Act (DGA). Nová úprava správy dat má zlepšit podmínky pro jejich sdílení na vnitřním trhu, a tím usnadnit a zvýšit sdílení osobních i neosobních dat v rámci Evropské unii. DGA začne platit od léta 2023.

Cílem právních předpisů je poskytnout společnostem a začínajícím podnikům lepší přístup k většímu množství údajů za účelem vývoje nových produktů a služeb.

„Data mají hodnotu pouze tehdy, pokud jsou agregována, zpřesňována a používána správným způsobem,“ uvedla po schváleni europarlamentem německá poslankyně Evropského parlamentu Angelika Nieblerová

Zlepšení podmínek pro sdílení dat se má dosáhnout prostřednictvím: zpřístupnění více údajů veřejného sektoru pro občany i podniky, vytvořením rámce pro zprostředkovatele dat, vytvořením rámce pro dobrovolné poskytnutí osobních dat pro altruistické účely a vytvořením Evropského sboru pro datové inovace.

DGA má také podpořit vznik rámce společných pravidel pro sdílení dat v určitém odvětví. 

„Vytváření funkčních datových prostorů v klíčových sektorech a podpora důvěryhodného a dobrovolného sdílení dat má obrovský potenciál. Je také důležité, aby data veřejného sektoru mohla být opakovaně použita ve prospěch občanů i podniků,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Síkela podotkl, že je zároveň potřeba zajistit bezpečnost a ochranu práv všech subjektů podle unijních pravidel.

Pravidla a postupy by měly postupně vzniknout v oblasti zdravotnictví, mobility, výroby, finančních služeb, energetiky, zemědělství, Zelené dohody pro Evropu nebo veřejné správy.

Česká republika během projednávání podporovala otevřený přístup vůči třetím zemím s co nejmenší zátěží pro podniky. 

„Nepřiměřená regulace a velká administrativní zátěž by mohla nejen negativně ovlivnit zahraniční obchodní vazby a dobré vztahy s našimi partnery, ale také potlačovat inovační potenciál datové ekonomiky v EU,“ říká náměstek pro digitalizace a inovace Petr Očko.

Očko pak dodal: „Jakákoliv nová regulace by měla být tvořena s cílem nastavit příznivé prostředí, kde se bude podnikům a celé ekonomice dařit. O to jsme se v tomto nařízení snažili, a tak věřím, že DGA je důležitým krokem na cestě k vytvoření jednotného trhu s daty.“

Ministerstvo průmyslu poroto chystá sérii článků o jednotlivých aspektech DGA, které budou během následujících měsíců zveřejňovány v sekci Digitální společnost na webu resortu.

(nik)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter