Neděle, 17. října, 2021

Nadace Lichtenštejnů uspěla u Nejvyššího soudu ve sporu o pozemek

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nadace knížete z Lichtenštejnu uspěla u Nejvyššího soudu (NS) s dovoláním proti rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci (VS) ve sporu o zápis vlastnictví pozemku v katastru nemovitostí. Spor vedl Úřad o zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZVSM) s Katastrálním úřadem (KÚ) ohledně zápisu pozemku u Plumlova, u něhož je jako vlastník uveden nikoliv stát, ale lichtenštejnský kníže František Josef II.

Na počátku sporu bylo rozhodnutí KÚ pro Olomoucký kraj, který zamítl návrh ÚZVSM na vklad vlastnického práva státu do katastru nemovitostí k pozemku u Plumlova. Jako jeho vlastník je totiž v katastru uveden „Liechtenstein František Josef kníže“. O rozhodnutí jako první informoval server Seznam zprávy.

František Josef II. Liechtenstein byl podle ustanovení § 1 odst. 1 dekretu presidenta č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, označen za osobu německé národnosti. Na základě tohoto dekretu mu byl zkonfiskován veškerý zemědělský majetek, včetně toho v bývalém politickém okrese Prostějov, v němž se pozemek nachází.

Konkrétně pak měla být konfiskace provedena vyhláškou Okresního národního výboru v Olomouci (ONV) ze dne 31. 7. 1945. Ta však neobsahovala konkrétní výčet konfiskovaných nemovitostí. KÚ tak dospěl k závěru, že tato vyhláška, na jejímž základě byl ÚZVSM vklad do katastru navrhován, není vkladovou listinou, neboť neobsahuje označení nemovitostí v souladu s katastrálním zákonem.

Žaloba ÚZVSM ÚZVSM napadl rozhodnutí žalobou, kterou Krajský soud v Brně (KS) v říjnu 2019 zamítl. Podle názoru soudu katastrální úřad zkoumá vkladovou listinu jen z hledisek taxativně vypočtených v katastrálních předpisech a ve stejných zákonných limitech se pohybuje i soud v navazujícím soudním řízení podle části páté o. s. ř. Omezení zkoumání platnosti vkladové listiny proto platí i pro soud a je vyloučeno přezkoumávat platnost postupu dobových orgánů, ohledně konfiskace majetku. Konfiskační vyhláška v rozporu s ustanovením § 8 katastrálního zákona neobsahuje označení předmětného pozemku údaji katastru, a proto nesplňuje náležitosti listiny pro zápis do katastru, uzavřel KS. Opačného názoru však…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit