Na záchytkách budou moci sloužit lékaři po kmeni, stanovuje novela vyhlášky o personálním zabezpečení

Protialkoholní záchytky mají v Česku dlouhou tradici a jsou svým způsobem unikátní. Jenže v době nedostatku zdravotníků je čím dál těžší jejich provoz udržet. Ministerstvo zdravotnictví proto v návaznosti na změnu zákona připravilo novelizaci vyhlášky, která záchytkám umožňuje fungovat za přítomnosti lékaře po kmeni, na něhož dohlíží, klidně z jiného pracoviště, lékař se specializací.

 

„Snahou ministerstva je stanovit požadavky na personální zabezpečení záchytné služby tak, aby lépe odpovídaly účelu a povaze zdravotní péče poskytované v rámci záchytné služby, požadavku na zajištění kvality a bezpečí této zdravotní služby a rovněž reflektovaly poznatky o stávající praxi. Z tohoto důvodu byly vypuštěny některé základní kmeny specializačního vzdělávání lékařů. Nově se upravuje možnost, aby poskytovatel zdravotních služeb personálně zabezpečil zdravotní služby poskytované v záchytné stanici lékařem s odbornou způsobilostí s certifikátem o absolvování základního kmene. Mezi výčet lékařů, kteří mohou personálně zabezpečit skiagrafické pracoviště, je doplněn pneumolog v případě, že je prováděno skiagrafické vyšetření hrudníku. Pneumologové jsou pro tuto činnost vybaveni jak odborně, tak technicky,“ vypočítává změny předkládací zpráva.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit