Pondělí, 4. července, 2022

MZV tolerovalo obcházení zbraňového embarga vůči Rusku až do roku 2019

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) tolerovalo obcházení embarga na obchod se zbraněmi s Ruskou federací, které bylo v rámci Evropské unie (EU) zavedeno v reakci na ruskou anexi Krymu, až do roku 2019. Vyplývá to z vyjádření MZV pro účely licenčního řízení na převoz zbraní ruského výrobce Kalašnikov z Itálie do ČR.

Podle zjištění deníku The Daily Telegraph byly několika členskými zeměmi EU, včetně ČR, do Ruska v letech 2015 až 2020 dodány zbraně v hodnotě desítek miliard korun. V reakci na zprávu The Daily Telegraph uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), že zmíněné obchody byly v souladu s výjimkou z rozhodnutí Rady EU. Ta umožňovala plnit kontrakty uzavřené před přijetím embarga.

Jak vyplývá ze stanoviska MZV, které bylo poskytnuto na vyžádání MPO na začátku roku 2021, dělo se tak až do srpna 2019. Dané licenční řízení se týkalo českého subjektu, který v lednu 2021 požádal MPO o povolení převozu 300 kusů pistolí a 760 kusů pušek ruského výrobce Kalašnikov z továrny této firmy v Itálii. MPO nakonec licenci neudělilo a vývozce se proto obrátil s žalobou na správní soud.

MPO si před vydáním rozhodnutí o vydání licence vyžádalo stanoviska MZV a ministerstva vnitra (MV). Zatímco MV s udělením licence nemělo problém, MZV s ním vyjádřilo nesouhlas. Ve stanovisku MZV uvedlo, že mu je známo, že do Itálie jsou embargované ruské zbraně dováženy na základě výjimky podle čl. 2.4 rozhodnutí Rady, která se týká naplňování smluv uzavřených před uvalením tohoto embarga.

Žaloba českého obchodníka

„Ministerstvo zahraničních věcí přestalo tuto výjimku uznávat v srpnu 2019. Využití výjimky pro časově neomezené obchodování s embargovanými zbraněmi a neustálé vytváření nových a nových závazků na základě existujících, časově neomezených smluv, by popíralo smysl celého embarga a vytvářelo by možnost pro jeho obcházení. Ministerstvo zahraničních věcí upozornilo, že dovoz ruských zbraní pomáhá dalšímu rozvoji ruského vojensko-průmyslového komplexu, který představuje bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku i pro její spojence a partnery. Povolení požadované přepravy by mimo jiné umožnilo vytvoření dovozního kanálu, kterým se na český civilní trh budou nekontrolovaně dostávat embargované zbraně původem z Ruska,“ shrnuje se v odůvodnění rozhodnutí Městského soudu v Praze (MS), který rozhodoval o žalobě českého obchodníka.

Ten se v žalobě bránil mj. tím, že embargo se na daný případ nevztahuje, protože se jedná o obchod v rámci EU, zbraně byly totiž vyrobeny v italské továrně Kalashnikov Group. „Zboží“ tak podle něj splňuje všechny legislativní požadavky pro uvedení na jednotný evropský trh a může na něm být obchodováno. Skutečnost, že ČR zabrání přepravě a následnému prodeji tohoto zboží na svém území, nemá podle něj žádné dopady na rozvoj ruského vojensko-průmyslového obchodu. Jediným důsledkem nevydání povolení je poškození ekonomických zájmů ČR spočívajícím v nevybrání DPH v rozsahu jednotek milionů korun. A koncoví zákazníci na místo zakoupení zboží v ČR zakoupí zboží v Itálii.

Soud přitom žalobě z formálních důvodů vyhověl a rozhodnutí MPO zrušil. Důvodem bylo to, že tehdejší ministr průmyslu při rozhodování o rozkladu proti prvoinstančnímu rozhodnutí opominul některé námitky žadatele.

Co se však týče primárních důvodů pro zamítnutí převozní licence, přiklonil se soud ke stanovisku MPO, respektive MZV. Úřady podle MS dostatečně zdůvodnily, proč je daný obchod v rozporu s bezpečnostními zájmy ČR. „Poukaz na zásadní zhoršení vztahů České republiky a Ruské federace, včetně poukazu na anexi Krymského poloostrova či na spáchání útoku ve Vrběticích, soud považuje právě za naplnění onoho kritéria nezbytné ochrany podstatných zájmů bezpečnosti státu ve smyslu čl. 346 odst. 1 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie,“ uvádí se mj. v odůvodnění rozhodnutí soudu.

Petr Dimun

Zpráva původně vyšla na zpravodajském webu Česká justice, který stejně jako Ekonomický deník náleží pod vydavatelství Media Network s.r.o.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter