Pátek, 1. července, 2022

MŽP chce sjednotit všechna řízení o ekologických dopadech staveb

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo životního prostředí připravilo stručný zákon o jednotném environmentálním stanovisku. Jeho cílem je zjednodušení současného složitého systému vydávání mnoha stanovisek podle devíti různých zákonů. Z pohledu stavebníka dojde k zásadnímu zjednodušení a zrychlení procesu povolování staveb.

Pokud bude nový zákon přijat, mělo by v oblasti ochrany životního prostředí pro konkrétní stavbu stačit pouze jedno stanovisko vydané jedním úřadem. Garantem odbornosti a ochrany veřejného zájmu přitom zůstane ministerstvo životního prostředí (MŽP), které dnes poslalo návrh zákona do mezirezortního připomínkového řízení.

Návrh je podle vyjádření MŽP v souladu s návrhem novely stavebního zákona představené ministerstvem pro místní rozvoj. Obě změny mohou být tak projednávány současně.

Ministryně životního prostředí Alena Hubáčková (KDU-ČSL). Foto: Wikimedia Commons (CC BY 3:0)

„Novela stavebního zákona, která byla přijata na konci volebního období minulé vlády, zcela rezignovala na ochranu veřejných zájmů z pohledu ochrany životního prostředí zejména tím, že integrovala orgány ochrany životního prostředí do stavebního úřadu. To je samozřejmě nepřijatelné a to nyní napravujeme. Díky našemu návrhu zákona máme jedinečnou příležitost udělat průlom ve zjednodušení povolování nejrůznějších typů stavebních i nestavebních záměrů, ovšem při zachování míry ochrany životního prostředí,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Dalším velkým přínosem Jednotného environmentálního stanoviska je právní jistota pro stavebníky a investory. „Povolovací orgány budou muset posuzování složek životního prostředí koordinovat. V současnosti to často probíhá odděleně, navíc u různých správních úřadů a asynchronně. Měly by tak zcela zmizet nepříjemné situace, kdy např. investor získá souhlasné stanovisko EIA, ale za dva roky jeho záměr nedostane souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu,“ doplnil náměstek pro řízení sekce státní správy MŽP Vladimír Mana.

Jednotné environmentální stanovisko (JES) v sobě zahrne správní akty obsažené v devíti různých zákonech z oblasti ochrany životního prostředí. Ty budou mít nově podobu vyjádření dotčených orgánů, souhrnně jako součást JES je pak vydá příslušný správní orgán. Tím bude obecní úřad obce s rozšířenou působností, ve vybraných „větších“ případech krajský úřad. Součástí JES bude i proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí u těch záměrů, které mu podléhají dle příslušného zákona.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter