Středa, 25. května, 2022

Mýto na dalších osmi úsecích silnic prvních tříd. Záměr zítra projedná vláda

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Rozšíření mýta pro nákladní automobily o dalších 450 kilometrů je na zítřejším pořadu jednání vlády. Kromě dálnic se nově mýto rozšíří i na silnicích I. tříd. Délka zpoplatněných dálnic se zvýší na celkem 1379 kilometrů, u silnic I. tříd půjde celkově o 1470 kilometrů. Návrh je součástí novely vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, kterou připravil rezort dopravy. Státní rozpočet má být díky tomu bohatší o 400 milionů korun.

V případě dálnic ministerstvo zdůvodňuje změny v rozsahu nově zprovozněnými úseky dálnic v průběhu roku 2021 a 2022. Jde například o 22,4 kilometrů dlouhý úsek dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Kukleny-Jaroměř či tříkilometrový obchvat Otrokovic.

U silnic I. tříd, kde půjde o rozšíření o dalších 380 kilometrů, ministerstvo uvádí, že se neprokázalo, že by v rámci silnic I. třídy zpoplatněných od počátku ledna 2021 docházelo ke snížení dopravních výkonů na těchto silnicích, a docházelo by tak k objíždění zpoplatněných komunikací. Nově bude zpoplatněn třeba úsek na silnici I/22 mezi Klatovy a Vodňany nebo téměř 87kilometrový úsek silnice I/38 mezi Jihlavou-západ a Hatěmi.

„I přes současné zpoplatnění cca 1 087 km silnic I. třídy a i s přihlédnutím k faktu, že dopravní data za rok 2021, v rozsahu, v jakém byly k dispozici z provozovaných automatických sčítačů dopravy, jakýmkoliv způsobem neprokazují, že by docházelo k objíždění již zpoplatněných silnic I. třídy, je navrhováno další rozšíření zpoplatnění mýtným silnic I. třídy, které by zvýšilo příjem rozpočtu SFDI a zároveň by bylo ekonomicky ospravedlnitelné i ve vztahu k dopravcům,“ zdůvodňuje změny ministerstvo.

Jde přitom hlavně o ty silnice, kde je vysoká intenzita dopravy a které zároveň slouží jako alternativní trasy k již zpoplatněným trasám po dálnicích nebo jiných silnicích I. třídy. 

Ze zhruba 380 kilometrů nově zpoplatněných silnic I. tříd se očekává příjem do státní kasy ve výši zhruba 400 milionů korun ročně. Loni stát na mýtném vybral zhruba 11,5 miliardy korun. Vyhláška má být účinná od prvního ledna příštího roku.

Nově zpoplatněné úseky dálnic:

Pozemní komunikace Úsek Délka (km) 
D6 Lubenec obchvat 4,9 
D7 Panenský Týnec, obchvat 3,5 
D11 Hradec Králové, Kukleny–Jaroměř 22,4 
D35 Opatovice–Ostrov 27,3 
D48 Frýdek-Místek, obchvat 8,6 
D55 Otrokovice, JV obchvat 3,1 
D56 Frýdek-Místek, připojení na D48 2,2 

Nově zpoplatněné úseky silnic I. tříd:

Pozemní komunikace Úsek Délka (km) 
I/16 Bezděčín–Řevničov 88,4 
I/22 Klatovy–Vodňany 75,2 
I/27 Plzeň-Litice–Klatovy 38,8 
I/34 Havlíčkův Brod–Koclířov 81,5 
I/38 Jihlava-západ–Hatě 86,9 
I/58 Příbor–Skotnice 3,3 
I/68 Třanovice–Nebory 5,4 
I/38 Obchvat Církvice 4,1 

(ede)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter