Vyrovnejte mužské a ženské důchody! Podle europarlamentu diskriminujeme matky

Důchodkyně, zdroj: pixabay.com

Ženy mají ve stáří o 40 % nižší příjem než muži, ačkoli porodily a často taky vychovaly novou generaci. Evropský parlament proto vyzývá, aby obě pohlaví dostávala v průměru stejné penze. Bruselští komisaři mezitím navrhují deregulaci, abychom více spořili prostřednictvím soukromých finančních produktů.

Obyvatelky Evropské unie prací nebo podnikáním vydělávají průměrně o 16 % méně, než muži. Příjmové rozdíly potom ještě narostou odchodem do penze. Ženy totiž dostávají důchody průměrně o 40 % nižší, než zástupci opačného pohlaví.

Europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL, EPP) přiznává, že mezi jednotlivými členskými státy existují značné rozdíly: Někde třetina žen nepobírá vůbec žádný starobní důchod, zatímco v České republice dostávají dámy “jenom” o 13,4 % méně než muži. Stávající situaci ovšem označuje jako “nespravedlivou” a podpořila výzvu Evropského parlamentu, abychom rozdíl nadobro odstranili. “Respektujeme dělbu kompetencí mezi Unií a členskými státy, nechceme diktovat konkrétní kroky. Strategie Evropské unie ale musí spočívat v podpoře mateřství a ocenění práce pečujících rodičů,” říká Šojdrová.

Evropská komise mezitím vyzývá členské státy, aby svými regulacemi nebránily nadnárodním penzijním produktům. V komerčním spoření vidí velký potenciál, který však zatím využívá “pouze” 27 % občanů ve věku 25 až 59 let. “Panevropské důchody by měly doplňovat ty stávající – státní, zaměstnanecké a vnitrostátní osobní penzijní produkty,” vysvětluje europoslanec Jan Zahradil (ODS, ECR).

Evropský parlament vyzývá, aby důchodkyně dostávaly stejně

Europoslanci přijali usnesení “o potřebě vypracovat strategii Evropské unie pro odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů a předcházení tomuto rozdílu”. Tvrdí tam například, že k základním pilířům naší společnosti patří “neformální péče” (“neviditelná práce”), kterou ve velké míře vykonávají ženy, a taky proto mají potom nižší penze. Zároveň odsuzují diskriminaci v zaměstnání, kde někteří muži vydělávají více jenom kvůli “nevysvětlitelné” složce platu.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Petr Woff