MPO spouští Czech Rise Up 2.0, v programu na výzkum proti koronaviru je připraveno sto milionů korun

Jedna z forem pro výrobu nanomasek vstřikolisováním termoplastického elastomeru. Vývoj byl podpořen z projektu Czech Rise Up. Foto: ED, JR

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo pokračování programu Czech Rise Up z jara. Má za jménem označení 2.0 a zaměří se na oblast výzkumu a zdravotnictví.V jarním kole programu bylo rozděleno přes 170 milionů korun na více než 60 projektů.

Ode dneška do 17. prosince 2020 je  možno podávat žádosti v projektu Ministerstva průmyslu a obchodu Czech Rise Up 2.0. Podporováno bude i dokončení průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje, fáze klinického výzkumu, validace patentů a obdobných nehmotných aktiv či posouzení shody a certifikace. Žádat mohou podnikatelé a výzkumné organizace.

Podpora bude poskytována formou dotace a je účelově určena k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s projektem. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele na jeden projekt činí 10 mil. Kč a míra podpory je stanovena ve výši 75 % způsobilých výdajů projektu. Žádosti je možné podávat pouze prostřednictvím datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu, ID: bxtaaw4, výhradním kontaktem pro veškeré dotazy týkající se programu je emailová adresa [email protected].

„Podpora v pokračování úspěšného programu by měla jít například na výzkum vakcín, lékařských výrobků a prostředků, lékařských zařízení, na nemocniční a lékařské vybavení, dezinfekci a zdravotnické ochranné pomůcky včetně procesních inovací pro efektivní výrobu,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „V prvním programu bylo rozděleno vládou přidělených 170 milionů mezi více než 60 projektů, které byly veřejností oceňovány, ať už šlo o medicínské aplikace přímo během jarní krize, přes technologie krizi předcházející, až po řešení ekonomických následků. Věřím, že tato navazující výzva nám výrazně pomůže i v tomto období.“

„Jsem rád, že se podařilo alokovat další prostředky na relevantní výzkum v boji proti covidu a efektivně tak využít pravidel dočasného rámce Evropské komise. Díky inovativním medicínským řešením lze tak snížit dopady i v této fázi pandemie,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

V prvním kole podpořeny projekty elektronického vrátného či nanomasek

Z prvního Czech Rise Up MPO kromě zavedení či rozšíření výroby ochranných pomůcek podpořilo například projekty vývoje automatizovaného přístroje pro extrakci virové RNA ze vzorků pacientů, vývoje ochranných kompozitových přileb pro integrovaný záchranný systém, vývoj nového typu oxygenerátoru pro podporu dýchání či projekt vytvoření funkčního prototypu aplikace s tréninkovým pracovištěm JIP ve virtuální realitě. Uspěl i projekt digitálního vrátného, bezdotykové automatické samoobsluhy nebo vývoj nových svítidel se zdrojem pro sterilizaci prostoru.

Podrobně jsme psali také o plzeňské firmě Work Press Aviation, která vyvinula vysoce účinné polomasky včetně vlastních filtrů

Chtěli ochránit zaměstnance před koronavirem. Dnes prodávají masky zdravotníkům i „civilům“ po desetitisících

Příjem žádostí o podporu v programu byl spuštěn 2. dubna 2020 a zastaven 15. května 2020, během tohoto období Ministerstvo průmyslu a obchodu obdrželo celkem 236 žádostí, přičemž k 13. listopadu 2020 bylo podpořeno 64 projektů s celkovou výší dotace 161,9 mil. Kč a bylo vyplaceno 26,8 mil. Kč.

Na seznam všech firem a projektů, které v prvním kole Czech Rise Up uspěly, se můžete podívat na tomto linku

Pandemie koronaviru urychlila zavádění inovací a transfer technologií do praxe. Ukázala tak, že je možné využít mnoho opatření z Inovační strategie ČR 2019 – 2030 v duchu národní hospodářské vize Czech Republic: the Country for the Future. V činnostech MPO pokračuje, mimo jiné chystá podporu spin-off prostředí a akademické sféry, která se rovněž zapojuje do boje s COVID-19.

-red-