MMR spouští další výzvu na demolice budov ve vyloučených oblastech

černá stavba, stavební úřad, demolice
Ilustrační obrázek demolice, zdroj: Pixabay

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách pro rok 2021. Cílem výzvy je finančně podpořit obce a kraje, kteří bojují s objekty dříve využívanými k bydlení, ubytování či rekreaci, které ohrožují okolí a svou zchátralostí brání jak dalšímu využití prostoru, tak rozvoji obce a podílí se významně na vzniku oblastí se sociální segregací.

Od zítřka začíná příjem žádostí o dotace na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Podat žádosti bude možné pouze do datové schránky ministerstva pro místní rozvoj a to do 15. ledna. Zástupci ministerstva říkají, že jde o první kompletně elektronickou administraci žádosti.

Výzva má dva dotační tituly s celkovou alokací 100 milionů Kč. Jeden titul je určen nejpostiženějším regionům (Moravskoslezskému, Ústeckému a Karlovarskému kraji), druhý ostatním krajům ČR. Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů a to s ohledem na velikost žadatele (čím menší žadatel, tím vyšší procento). Každý žadatel, obec nebo kraj, může podat více žádostí, jejich součet ale může být maximálně 10 mil. Kč. Dolní limit dotace činí 500 tis. Kč.

MMR se snaží pomocí programu Podpora revitalizace území, zahájenému už v roce 2016, dlouhodobě pomáhat obcím, které zatěžují tzv. sociálně vyloučené lokality, především v krajích s vysokou nezaměstnaností, spojenou s existencí ubytoven a chátrajících budov, které mají negativní dopad na život v těchto regionech.

„Program pomohl za čtyři roky naší spolupráce více jak 100 obcím vyřešit letité problémy s vysoce rizikovými sociálními objekty,“ říká ministryně Klára Dostálová. „Celkově jsme už poskytli na demolice téměř 170 milionů Kč. Snažíme se pomáhat finančně tam, kde zápasí o každou korunu, a radou a konzultacemi všude, kde se opravdu a upřímně snaží o revitalizaci obytných celků,“ říká ministryně Klára Dostálová.

Harmonogram výzvy

Vyhlášení výzvy:                                         30. října 2020
Zahájení příjmu žádostí:                               30. října 2020
Ukončení příjmu žádostí:                              15. ledna 2021, 12:00 hod.
Termín zveřejnění výsledků:                         březen 2021
Nejzazší termín zahájení realizace akce:         září 2021
Nejzazší termín ukončení realizace akce:        září 2022

Na demolice mohou obce žádat příspěvek od roku 2016

Podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách byl vytvořen a schválen jako součást programu Podpora revitalizace území v roce 2015. Od roku 2016 mohou obce díky němu podávat žádosti o dotace na demolice budov, které dříve sloužily k bydlení nebo ubytování, jsou v havarijním stavu a tím jsou zjevnou hrozbou dotčené lokality.

Podprogram vznikl jako jedno z podpůrných opatření Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (Re:Start), které se vyznačují vysokou koncentrací sociálně vyloučených lokalit. Je založen na zkušenosti, že bez podobné podpory dochází k opakovanému vzniku a dalšímu šíření podobných vyloučených lokalit, nárůstu kriminality a vysoké koncentraci dalších sociálně patologických jevů, degradaci budov a snížení atraktivity celé lokality. MMR se při nastavování podprogramu proto řídilo a řídí zásadou, že nejlepším řešením sociálních problémů je prevence jejich vzniku.

Jeho cílem je proto připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.

MMR každoročně alokuje cca 100 milionů korun na demolice v sociálně vyloučených lokalitách. Touto částkou je vázáno usnesením vlády ČR č. 748 ze dne 23. září roku 2015. Realizace aktuálního podprogramu byla zahájena v roce 2016 a ukončena bude v roce 2023. Následně bude vypracováno závěrečné vyhodnocení podprogramu. V průběhu administrace podprogramu se MMR řídí všemi příslušnými zákonnými předpisy.

-red-