MMR připravuje pomoc na podporu domácího cestovního ruchu

Turistka, fotografka. Ilustrační foto: www.pixabay.com

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nástroj na financování rozvoje domácího cestovního ruchu. Ten by měl pomoci firmám působícím v cestovním ruchu zmírnit dopady omezení na jejich podnikání.

Ministerstvo pro místní rozvoj také připravuje plány, jak pomoci postižené ekonomice. Je zřejmé, že tato část ekonomiky bude velice silně zasažena, jelikož lidé budou omezovat zbytné náklady. Právě tímto směrem se ubírají úvahy všech zainteresovaných stran. Přitom odvětví cestovního ruchu tvoří téměř 3% HDP České republiky a je významnou součástí  národního hospodářství generující další pracovní místa i zisky.

Na MMR spolu s Fórem cestovního ruchu připravujeme pomoc ke zmírnění dopadu koronaviru a rozjezdu domácího cestovního ruchu. Půjde o rekreační poukazy pro zaměstnance a OSVČ pro pobyty v ČR formou benefitů,“ uvedal ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Podle ní by podstatou programu by byly takzvané rekreační vouchery pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) pro pobyty v České republice formou benefitů.