MMR: IROP už rozdělil polovinu financí projektům v regionech

Evropské dotace, IROP
ilustrační obrázek, zdroj: www.jihovychod.cz

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, dosáhl dalšího důležitého milníku. K dnešnímu dni došlo k rozdělení více než poloviny částky, kterou má pro programové období 2014-2020 k dispozici. Na 4 620 projektů bylo uvolněno už 62,4 miliard korun, které přispějí k dalšímu rozvoji regionů.

„Během posledních dvou měsíců, se nám podařilo schválit na projektech do regionů více než sedm miliard korun. Celkem jsme tedy již rozdělili 62,4 miliardy. Díky IROP získají lidé v regionech například nová hasičská auta, ekologičtější autobusy, lepší přístrojové vybavení v nemocnicích nebo modernizované učebny ve školách. Nyní je tedy už na jednotlivých příjemcích, jak se poperou s realizací projektů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

„Administrací projektů IROP je pověřeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky, na které je možné se obracet s dotazy během realizace projektu,“ doplnil náměstek Zdeněk Semorád.

Na začátku června byly vyhlášeny výzvy zaměřené na sociální služby, jejichž cílem je zlepšení infrastruktury a dostupnosti těchto služeb. Posledními výzvami, které jsou v tomto roce v IROP plánovány, jsou výzvy na podporu sociálního bydlení určené pro integrované nástroje. K jejich vyhlášení dojde pravděpodobně v červnu. Přehled všech výzev IROP naleznete zde.

red