Středa, 10. srpna, 2022

Místo plynovodu vlak? LNG lze přivézt do Česka i po železnici

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Celý svět hledá varianty, jak zajistit náhradu dodávek zemního plynu z Ruska. Jednou z významných možností, které by do České republiky zkapalněný plyn dopravily jinak než plynovodem, je železniční doprava. Některé evropské státy již k tomuto kroku přistoupily, stejně se zabezpečují i Spojené státy americké. Jediným problémem je nedostatečná kapacita české železniční sítě a také potřeba speciálních kontejnerů, ve kterých by se tento hořlavý a výbušný plyn mohl přepravovat.

Podle Ministerstva dopravy je přeprava zkapalněného plynu (LNG) po železnici možná. Je ale nezbytné řídit se mezinárodní dohodou, která vymezuje podmínky přepravy nebezpečných věcí po železnici.

„Tato smlouva například vymezuje pojmy, klasifikuje jednotlivé látky, stanoví podmínky pro používání obalů a cisteren nebo se věnuje postupům při odesílání látek a určuje podmínky jejich přepravy, nakládky, vykládky a manipulace“, vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Výhodou železniční přepravy LNG by mohla být především operativní přepravní kapacita, kompenzující časově náročnou výstavbu nových plynovodů.

„Přepravu zkapalněného zemního plynu po železnici pokládám za jednu z významných šancí na zajištění náhrady dodávek zemního plynu z Ruska. Šlo by o přepravu zemního plynu původem z USA nebo jiných zemí z existujících nebo plánovaných terminálů na pobřeží Severního a Baltského moře“, říká Emanuel Šíp, ředitel Dopravní sekce Hospodářské komory ČR.

Souhlasí s ním i ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslav Čížek:

„Železnice je jednou z možností, jak do ČR dostat LNG, ale je třeba zajistit její větší průchodnost. Železniční tratě směřující z velkých evropských přístavů do ČR jsou bohužel značně využívané a kapacity často velmi omezené. Nicméně v případě potřeby je i toto řešitelné. Přestože si investice do infrastruktury vyžádají čas, v případě nouze lze kapacity na železnici operativně usměrňovat“, říká Bohuslav Čížek.

Pouze v malém množství

Železniční přeprava LNG je dnes realizována jak v Evropě, tak ve Spojených státech amerických, zatím ale jen v malém množství. K masové přepravě zkapalněného plynu jsou totiž– vzhledem k vysoké hořlavosti a výbušnosti plynu – zapotřebí zvlášť uzpůsobené cisternové vagony.

,,Takový vagon vyvinula např. společnost VTG a provedla již první testovací jízdy. Zbývá ale ještě řada věcí k řešení: výroba dostatečného množství potřebných vagonů, zajištění skladovacích a zplyňovacích kapacit, a také úprava evropské legislativy pro železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), která by zajistila jednotné podmínky pro kontinentální přepravu LNG“ vyjmenovává překážky Emanuel Šíp.

ČEPRO chce stavět terminál

Státní distributor paliv již dříve deklaroval, že v případě potřeby je připraven
vybudovat terminál na zkapalněný zemní plyn v Hněvicích na Litoměřicku.

„LNG by se sem mohl dopravovat z Pobaltí vlakem, do budoucna případně také lodí, pokud se vyřeší splavnost dolního Labe“, uvedl provozní ředitel František Todt.

Vedle železniční přepravy bude i nadále hrát určitou roli ve vnitrozemské přepravě i vodní doprava. To by ale znamenalo urychlit výstavbu plavebních stupňů na Labi a pokročit v přípravě Oderské vodní cesty do oblasti Ostravy.

„ČR za celou novodobou historii nedokázala zajistit splavnost vltavsko-labské dopravní cesty. Zde je nutné nejdříve vybudovat plavební stupně Děčín a Přelouč, což se ovšem již přes dvacet let nedaří“, kritizuje situaci Bohuslav Čížek ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Jana Bartošová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter