Úterý, 13. dubna, 2021

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo kvůli epidemii rozdělit vězně

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo Vězeňské službě neprodleně rozdělit vězně podle jejich zařazení na pracovišti, tyto pak oddělit od ostatních vězňů a ubytovat společně. Opatření platí od 16. dubna  až do 1. července 2020.  Ministerstvo zdravotnictví tak hodlá více než měsíc od vyhlášení nouzového stavu na začátku března zabránit šíření koronaviru v českých věznicích. Důvodem je „nepříznivý vývoj epidemiologické situace způsobené koronavirem“, stojí v opatření, jehož účelem je snížit riziko onemocnění a dále zaměstnávat vězně.

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví nařizuje Vězeňské službě, aby neprodleně vydala rozhodnutí rozdělit vězně podle jejich zařazení na pracovištích a dočasně ubytovala společně ty vězně, kteří jsou zařazeni na pracovištích s volným pohybem mimo věznici, na nestřežených pracovištích a na pracovištích nezbytně nutných pro chod věznic. Tyto skupiny vězňů musí být nově oddělené od zbylých vězňů.

Jak vyplývá z opatření ministerstva zdravotnictví, nové uspořádání vězňů se týká všech kategorií vězňů a všech typů věznic. „S účinností ode dne 16. dubna 2020 od 00:00 hod. se Vězeňské službě České republiky nařizuje vydávat rozhodnutí o dočasném společném ubytování pracovně zařazených odsouzených vykonávajících trest ve věznici s ostrahou v nízkém a středním stupni zabezpečení nebo ve středním a vysokém stupni zabezpečení tak, aby bylo sníženo riziko ohrožení šíření onemocnění COVID-19 u odsouzených i personálu Vězeňské služby České republiky, s tím, že společně budou ubytováni odsouzení podle jejich zařazení na pracoviště tak, aby byli odděleně od ostatních odsouzených společně ubytováni odsouzení, kteří jsou zařazeni na a. pracoviště s volným pohybem mimo věznici, b. nestřežená pracoviště, a c. pracoviště nezbytná k zajištění chodu věznic a vazebních věznic,“ stojí v opatření ministerstva.

Toto nové přeskupení vězňů platí do 1. července 2020: „Rozhodnutí podle bodu 1 vydávat po dobu do zrušení tohoto mimořádného opatření, nejpozději však do dne 1. července 2020,“ uvádí se v opatření pro vězně, které bylo vydáno více než měsíc po vyhlášení nouzového stavu. Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV2.

Nepříznivý vývoj, snížit počet ubikací, zaměstnávat

„Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 v prostorách věznic a vazebních věznic České republiky, a dále na území České republiky. Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání,“ uvádí se v mimořádném opatření z 15. dubna.

Jak dále odůvodňuje ministerstvo zdravotnictví, toto opatření „umožní snížit počet ubytoven, ve kterých jsou odsouzení z výše uvedených pracovišť ubytováni a tím i pomůže snížit riziko rozšíření nákazy onemocnění COVID-19 mezi odsouzenými včetně snížení počtu odsouzených potenciálně ohrožených v případě jejího průniku do věznic a vazebních věznic“.

„Zároveň bude i za současného krizového stavu vytvořen předpoklad dalšího kontinuálního zaměstnávání především na pracovištích mimo věznice. Opatření se zaměřuje na všechny pracovně zařazené odsouzené ve věznici s ostrahou s tím, že společně lze ubytovat odsouzené v nízkém a středním stupni zabezpečení nebo středním a vysokém stupni zabezpečení,“ vysvětluje v odůvodnění resort.

Podle posledního vyjádření Vězeňské služby zatím novým typem koronaviru onemocněli pouze někteří dozorci. 

Ministerstvo spravedlnosti, zástupci Vězeňské služby a předsedové krajských soudů se pak minulý týden dohodli na tom, že nástup odsouzených do výkonu trestu by se měl kvůli současné situaci odkládat. „Šlo by o odsouzené, kteří mají nezávažnou trestnou činnost, tedy o pachatele banálních trestných činů,“ uvedl generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal. 

Irena Válová

Text je převzat z portálu Česká justice, který je součástí vydavatelství Media Network, stejně jako Ekonomický deník.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter