Pondělí, 21. června, 2021

Ministerstvo zavádí honoráře za bezplatnou právní pomoc, bude stát 32 milionů ročně

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo spravedlnosti kvůli novele zákona o advokacii, která zavedla institut bezplatné právní pomoci pro chudé připravilo novelu a vyhlášku, které mění odměny za poskytování právních služeb. Pro účely ověření především nároku na právní porady z hlediska ročního časového limitu povede Česká advokátní komora seznam žadatelů, obdobně však bude muset vést i jakýsi podseznam advokátů, kteří se do systému přihlásí. Celkem bezplatná právní pomoc vyjde podle výpočtů ministerstva na 32 milionů korun ročně.

Novelou zákona o advokacii se od 1. července tohoto roku rozšíří hrazená právní pomoc do oblasti mimo řízení před orgány veřejné moci ve formě právních porad, v řízení před orgány veřejné správy a v řízení před Ústavním soudem. Stávající systém určování advokátů Českou advokátní komorou se mění a nově bude realizován ve třech samostatných formách právní pomoci – určování k poskytnutí právní porady, určování k poskytnutí právní porady cizincům umístěným v zařízení pro zajištění cizinců nebo v přijímacím středisku a určování k poskytnutí právní služby.
Stát bude platit právní pomoc nemajetným lidem. Advokát, který poskytne právní poradu, bude mít nárok na odměnu. Pro účely této formy právní pomoci resort navrhl stanovit paušální sazbu mimosmluvní odměny za každých započatých 30 minut právní porady ve výši 150 Kč.

„Při odhadu počtu předpokládaných porad uskutečněných za jeden rok bylo vycházeno z praktických zkušeností České advokátní komory, přičemž bylo rovněž přihlédnuto k počtu pořádaných tzv. 15minutových porad. S ohledem na stanovení výše odměny za jednu právní poradu se bude jednat o odměnu advokátovi ve výši 150–600 Kč v závislosti na délce poskytnuté právní porady (podle rozsahu v délce 30 až 120 min.). Ministerstvu spravedlnosti by tak v případě odhadovaných 10 000 porad za rok mohly vzniknout výdaje ve výši 6 mil. Kč za období 1 roku,“ uvádí ministerstvo spravedlnosti v předkládací zprávě. Co se týče poskytnutí právní pomoci v detenčních zařízeních pro cizince, advokát, který…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

(epa) 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit