Středa, 14. dubna, 2021

Ministerstvo spravedlnosti nakoupí tiskárny za více než čtvrt miliardy

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo spravedlnosti nakoupí tiskárny za víc jak 272 milionů korun. Vyplývá to z informací z Hlídače smluv, kde byly zveřejněny konkrétní kontrakty. Zakázka byla rozdělena na 8 částí, „a to s ohledem na potřeby jednotlivých justičních složek a na přiměřenou typizaci, unifikaci a bezpečnost v oblasti tiskových řešení“. „Jak již bylo při minulé obdobné zakázce potvrzeno, vede toto řešení k nižším nabídkovým cenám,“ uvedlo ke zjištění České justice ministerstvo spravedlnosti.

Ministerstvo spravedlnosti nakoupí v dohledné době tiskárny za 272 423 557 korun. Vyplývá to z informací z Hlídače smluv, kde byly zveřejněny konkrétní smlouvy o dodávkách tiskáren a jejich příslušenství.

Dodavatelé byli podle resortu spravedlnosti vybráni na základě otevřeného zadávacího řízení zadávaného v nadlimitním režimu, „tedy v nejtransparentnějším druhu zadávacího řízení“. „Veřejná zakázka byla navíc rozdělena na 8 částí, a to s ohledem na potřeby jednotlivých justičních složek a na přiměřenou typizaci, unifikaci a bezpečnost v oblasti tiskových řešení. Rozdělení zakázky na části dle kategorie tiskáren, ve kterých probíhá samostatné hodnocení nabídek, navíc zpřístupní veřejnou zakázku co nejširšímu okruhu dodavatelů. Jak již bylo při minulé obdobné zakázce potvrzeno, vede toto řešení k nižším nabídkovým cenám,“ zareagovala na otázky mluvčí ministerstva Andrea Šlechtová.

Vyhodnocení nabídek bylo provedeno dle tzv. TCO – celkových nákladů na vlastnictví. Kromě pořizovací ceny tiskáren byla hodnocena také ekonomičnost jejich provozu, konkrétně náklady na vytištění jedné strany při předem definovaném objemu tisku korelujícím s kategorií tiskárny a předpokládaným využitím. Podrobnosti jsou podle ministerstva uvedeny v zadávací dokumentaci a písemných zprávách na profilu zadavatele zde a zde.

Čím masivní investici do tiskáren ministerstvo odůvodňuje? „Nejedná se o masivní investici ze strany ministerstva spravedlnosti, ale o veřejnou zakázku, kterou jsou zajišťovány potřeby všech organizačních složek resortu ministerstva spravedlnosti na následující 4 roky. Cílem takto centralizované zakázky je zejména snížení nákladů na tisk, kterého nelze decentralizovaným soutěžením v rámci velkého množství menších zakázek dosáhnout,“ pokračuje Šlechtová.

Zakázka byla rozdělena na 8 částí (modelů) tiskáren:

  • Část č. 1 Model A – malá černobílá stolní tiskárna formátu A4
  • Část č. 2 Model B – malá barevná multifunkční stolní tiskárna formátu A4
  • Část č. 3 Model C – černobílá stolní tiskárna formátu A4 pro menší pracovní skupiny
  • Část č. 4 Model D – černobílá multifunkční stolní tiskárna formátu A4 pro menší pracovní skupiny
  • Část č. 5 Model E – multifunkční barevná stolní tiskárna formátu A3 pro menší pracovní skupiny
  • Část č. 6 Model F – výkonná černobílá stolní tiskárna formátu A4 pro střední pracovní skupiny
  • Část č. 7 Model G – velká černobílá stojanová multifunkční tiskárna formátu A3 pro střední pracovní skupiny
  • Část č. 8 Model H – barevná multifunkční tiskárna formátu A4

Ukázka dodávek tiskáren pro ministerstvo

„Každý z modelů má své specifické využití a nasazení v rámci složek resortu,“ doplňuje mluvčí Andrea Šlechtová. „Konkrétně velké stojanové multifunkční tiskárny formátu A3 pro střední pracovní skupiny jsou pořizovány do prostředí, kde se kromě potřeby tisku např. spisových obalů na větší formát papíru A3 očekává využití pouze černého tisku středně velkou pracovní skupinou. Použití jiného z výše uvedených modelů tiskáren by bylo neefektivní (např. z pohledu výkonu nebo provozních nákladů apod.) nebo dokonce nemožné (podpora pouze formátu A4),“ podotýká.

Nejvýhodnější nabídky

Tiskárny bude resortu Marie Benešové dodávat několik firem: AKR1, IT Děčín, Xanadu, Amcobex Information Technologies a Z+M Partner. Společnost AKR1 má s ministerstvem uzavřenu na dodávky rámcovou dohodu. Pro některé firmy je zakázka na ministerstvu zajímavá, pro jednu z firem představuje smlouva polovinu obratu z předloňského roku, pro další pak ještě podstatnější část dosaženého obratu z roku 2018.

Vybrané společnosti podle Andrey Šlechtové již v minulosti ministerstvu i justičním složkám výrobky dodávaly. „Pro konkrétní přehledy dodávek si dovolujeme odkázat na profil zadavatele a registr smluv: https://nen.nipez.cz/profil/profilMsp a http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMsp,“ dodala Šlechtová.

Například společnost IT Děčín měla v roce 2018 podle obchodního rejstříku obrat lehce přes 56 milionů korun, podle otevřených zdrojů má deset zaměstnanců, kontrakt s ministerstvem tedy vytvoří přes polovinu ročního obratu firmy ve srovnání s rokem 2018. „Společnost IT Děčín vznikla 1. 1. 2018 transformací firmy 2H-Heran Jan, která na českém trhu působí od roku 1992. Ministerstvo spravedlnosti požadovalo záruční podmínky garantované výrobcem tiskárny. V případě, že by dodavatel nebyl, z pohledu výrobce, schopen dostát svým závazkům, nebyly by mu garantovány příslušné záruční podmínky. Nabídka společnosti IT Děčín byla na základě hodnocení specifikovaného v zadávací dokumentaci vybrána jako nejvýhodnější ve dvou z osmi částí veřejné zakázky,“ odůvodňuje výběr této firmy mluvčí ministerstva.

Firma AKR1 pak měla v roce 2018 také nepříliš vysoký obrat, dle otevřených zdrojů má tři zaměstnance, kontrakt s resortem Marie Benešové, pokud by byla realizována ve výši 42 746 880 korun jak vyplývá z ceny rámcové smlouvy uveřejněné na Hlídači smluv,  tedy vytvoří podstatnou část ročního obratu z roku 2018. „Společnost AKR1 splnila v plném rozsahu kvalifikační kritéria a její nabídka byla na základě hodnocení specifikovaného v zadávací dokumentaci vybrána jako nejvýhodnější v jedné z osmi částí veřejné zakázky. Ve všech částech veřejné zakázky platí skutečnosti uvedené výše,“ uzavřela mluvčí ministerstva spravedlnosti Andrea Šlechtová.

Česká justice oslovila i dodavatele. „Naše společnost se transparentně účastní výběrových řízení a výsledky včetně objednávek, smluv jsou zveřejňovány dle zákona. Informace o zakázce je možné získat přímo z daných databází, které jsou dostupné široké veřejnosti. Pokud se obrátíte přímo na zadavatele jistě vám taktéž vyhoví, dle zákona o volnému přístupu k informacím. Naše společnost rozhodně nepodává informace prostřednictvím e-mailu. Jistě to pochopíte,“ zareagovala například Lenka Antonín Hořejšová ze společnosti AKR1.

„Všechny tyto informace jsou veřejně dostupné v registrech (smlouva cca 4 roky zpět a aktuální z letoška). Ministerstvo spravedlnosti pravidelně soutěží HW včetně tiskáren, tyto soutěže jsou většinou rozděleny do několika skupin, každá má samostatná kritéria. Informace ohledně počtu účastníků nemám, ohledně napadení výsledku u UOHS také nevím, myslím si že k tomuto nedošlo,“ odpověděl na otázky České justice ředitel obchodní jednotky Správa a rozvoj IT společnosti Xanadu David Pešek.

Jan Hrbáček

Text je převzat z portálu Česká justice, který je, stejně jako Ekonomický deník, součástí vydavatelství Media Network.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter