Úterý, 24. května, 2022

Ministerstvo dopravy letos předloží pět návrhů zákonů. Dva z nich se výrazně dotknou řidičů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo dopravy plánuje tento rok předložit vládě k projednání pět návrhů zákonů. Kromě liniového zákona, který by měl urychlit výstavbu dopravní infrastruktury se bude řešit novela zákona o drahách a především změna zákona o silničním provozu, která přinese změny v sankcích a postizích řidičů. Ministerstvo dopravy se také zaměří na úpravu právních předpisů pro stavbu vysokorychlostních tratí, které jsou vládní dopravní prioritou číslo jedna.

Zákon o silničním provozu

Návrh, kterým se mění zákon o silničním provozu, má zpřehlednit trestání porušování pravidel silničního provozu a bodový systém, a to s důrazem na bezpečnost. Méně závažné přestupky budou trestány mírněji, zatímco u závažných se sankce zpřísní.

„Letos aktualizujeme a předložíme vládě ke schválení návrh novely zákona o silničním provozu, kterým se zjednoduší a zpřehlední sankční systém s důrazem na bezpečnost silničního provozu, méně závažné přestupky budou trestány mírněji, závažné naopak přísněji. Legislativci budou dále řešit všechny možné překážky, které je třeba odstranit či zmírnit za účelem přípravy staveb vysokorychlostních tratí. Na to pak naváže i příprava potřebných změn zákonů,“ říká k chystaným zákonným úpravám ministr dopravy Martin Kupka.

Zákon o provozu vozidel na pozemních komunikacích  

Změny v zákoně se budou týkat hlavně schvalování technické způsobilosti vozidel a jejich částí, zejména se mají stanovit kompetence orgánům státní správy a doplnit pravidla správního trestání v této oblasti.

Další změny se týkají například zjednodušení provádění některých úkonů spojených s registrem silničních vozidel, rezervace registračních značek či stanovení technických požadavků na vozidla nepodléhající schvalování technické způsobilosti.

Občané již nebudou muset předkládat úřadu protokol o evidenční kontrole, protože úředníci mohou využít svého přístupu do informačního systému, dojde k výraznému prodloužení doby platnosti evidenční kontroly, některé úkony vůči registračním úřadům bude možné dělat elektronicky.

Liniový zákon

Novela liniového zákona by měla urychlit výstavbu dopravní infrastruktury, a to hlavně v případě celoevropské dopravní sítě. Podle Evropské komise čelí řada investic složitým postupům udělování povolení. Dokončení transevropské dopravní sítě přitom bude mít pozitivní dopady na mezinárodní konkurenceschopnost i podnikatelské prostředí v České republice.

 Drážní zákon

Novela zákona o dráhách by měla přinést lepší ochranu cestujících a pomoci ke zvýšení počtu pasažérů v železniční dopravě. Hlavním cílem je poskytnout cestujícím výrazně lepší ochranu v případě narušení dopravy.

Cestující budou dostávat informace v reálném čase a dopravci budou povinni uhradit jim příslušné náklady, pokud se rozhodnou řešit náhradní přepravu dle vlastních představ.

Nařízení rovněž reaguje na potřeby osob se zdravotním postižením nebo osob s omezenou schopností pohybu, a to zejména snížením doby pro předběžné oznámení žádosti o pomoc na 24 hodin.

Vznik a postavení Správy dálnic a silnic

V letošním roce má být připraven návrh zákonné úpravy vzniku a postavení Správy dálnic a silnic. Ta by měla vzniknout ze současného Ředitelství silnic a dálnic. Jde o změnu právní formy, kdy se ze státní příspěvkové organizace stane státní podnik.

Cílem této transformace je mít efektivní subjekt pro výstavbu a údržbu silniční infrastruktury, který je konkurenceschopný na pracovním trhu. Změna by měla zrychlit a zefektivnit silniční výstavbu. Přinést má také adekvátní odměňování klíčových zaměstnanců a expertů.

Jana Bartošová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter