Ministerstvo chce dát velkým na oddlužení velkých nemocnic 7,7 miliardy

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) chce šesti velkým nemocnicím v Praze a v Brně poskytnout příspěvek 7,7 miliardy korun na oddlužení. Návrh, který reaguje na jejich kritickou ekonomickou situaci, musí schválit vláda. Vyplývá to z materiálu, který má ČTK k dispozici.

Oddlužení formou jednorázového příspěvku na provoz by se mělo podle návrhu týkat Všeobecné fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Nemocnice na Bulovce, Thomayerovy nemocnice, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Fakultní nemocnice Brno. Nemocnice peníze použijí na úhradu závazků po splatnosti.

„Ekonomická situace uvedených nemocnic se v současnosti stala kritickou, a to i v návaznosti na aktuální krizovou situaci,“ uvedlo ministerstvo. Vzhledem k jejich nezastupitelné funkci je podle úřadu vnější zásah zcela nezbytný pro další zajištění provozu v nezměněném rozsahu, ale především pro zajištění jejich náležitého rozvoje.

„Je nutné poznamenat, že právě výše uvedené nemocnice byly těmi zařízeními, které se při krizi související s pandemií nemoci covid-19 velmi významnou měrou podílely na péči o pacienty postižené touto nemocí,“ dodalo ministerstvo.

MZd v dokumentu píše, že uvedených šest nemocnic má dlouhodobě problémy s úhradou svých závazků ve lhůtě sjednané splatnosti nebo ve lhůtě vyžadované právními předpisy. Dodavatelé jim proto riziko zpožděné platby započítávají do ceny dodávaného zboží, nakupují tak dráž než jiné nemocnice. Bez externí pomoci je tato situace podle ministerstva neřešitelná, protože náklady na splácení historických dluhů převyšují možné úspory.

„Zatím se nemocnicím na základě dlouhodobě vybudovaných obchodních vztahů daří zabránit uplatňování sankcí za pozdní platby. Jejich uplatnění je však významným rizikem, obzvláště v současné krizové situaci, kdy by mohli mít dodavatelé nedostatek likvidity,“ varuje ministerstvo.

Oddlužení má nemocnicím umožnit další rozvoj a zvýšit efektivitu nákupů. MZd poznamenalo, že situace kolem krize s koronavirem ukázala, že dobrá finanční situace nemocnic je naprosto zásadní pro účinnou reakci na mimořádné události.

„Jsou očekávány zvýšené materiálové i osobní náklady, které jsou v současné době nad rámec možností nemocnic, které jsou do programu oddlužení zařazeny,“ poznamenalo ministerstvo.

Úřad v materiálu uvádí, že ve spolupráci s ministerstvem financí připravoval projekt zápůjček, což by nemocnicím umožnilo překlenout současné období a připravit opatření ke zvýšení efektivity. Nemocnice by ale musely takovou půjčku splácet, což by je zatížilo. Podle ministerstva by další snižování nákladů nemocnic mělo vliv na kvalitu poskytované péče. Upozorňuje také, že nemocnice čelí tlaku na zvyšování platu zaměstnanců, musí rovněž řešit špatný technický stav způsobený dlouhodobým podfinancováním.

Podle materiálu nemocnice kvůli ekonomické situaci své závazky přefinancovávají, pohledávky dodavatelé například postupují bankám. Nemocnice se tak zbavují krátkodobých závazků, vzrůstají jim ale dlouhodobé dluhy.

Vinu za ekonomickou situaci podle MZd nemají současná vedení nemocnic. „Všechny nemocnice zařazené do tohoto projektu (s výjimkou Thomayerovy nemocnice, kde ale došlo k změně na pozici ekonomického náměstka) mají již nově jmenované ředitele, kteří nenesou odpovědnost za zhoršenou ekonomickou situaci jimi řízených nemocnic, naopak se ji snaží v rámci možností řešit,“ uvedlo.

Rozsah oddlužení nemocnic, jak jej navrhuje ministerstvo zdravotnictví:

Nemocnice: Návrh na oddlužení:
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 428,323.478
Nemocnice na Bulovce 1.730,998.346
Všeobecná fakultní nemocnice 1.470,190.828
Fakultní nemocnice Brno 2.017,408.583
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 1.676,477.000
Thomayerova nemocnice 376,727.597
Celkem: 7.700,125.832