Středa, 25. května, 2022

Metro D: geologický průzkum hotov, stavba prvního úseku může začít

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Pankrácká pláň, tento týden. Dopravní podnik hlavního města Prahy dokončil geologický průzkum pro čtvrtou linku pražského metra. Vzniklo tak téměř půl kilometru průzkumných děl, která budou součástí budoucích traťových tunelů, stanic, výstupů nebo přestupních chodeb. Na dokončený průzkum nyní může navázat stavba prvního úseku Pankrác D – Olbrachtova.

Úsek plánované modré linky trasy D o délce 10,6 km zahrnuje deset stanic. Začíná ve stanici Náměstí Míru na trase A, kříží trasu C ve stanici Pankrác a pokračuje až na jižní okraj města do Písnice.

Foto: DPP hl.m.Prahy

„Metro D je stavba dekády. Jedna z nejvýznamnějších investic v Praze i České republice, do které hlavní město investovalo už skoro dvě miliardy. V řádech jednotek týdnů očekáváme rozhodnutí Ministerstva dopravy o stavebním povolení a budeme pokračovat dále. řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

První tunely hotovy

Podzemí Prahy 4 v hloubce 30 metrů je díky geologickému průzkumu už nyní protkané půl kilometrem budoucích tunelů metra D.

Během stavby bylo odvezeno 3 383 nákladních aut zeminy, odčerpáno 76 600 metrů krychlových podzemní vody a použito 18 000 metrů krychlových betonu.

„Kvůli geologickým podmínkám, umístění stavby pod současnou linku metra C, které je v blízkosti kabelových tras, podzemních kolektorů nebo vodovodu ze Želivky, který zásobuje Prahu a část Středočeského kraje vodou, bude projekt pro zhotovitele náročnou výzvou. Pevně ale věřím, že letos zahájíme stavbu prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Foto: Dopravnípodnik hl.m.Prahy

Již první etapa metra v úseku Pankrác – Písnice zásadně zlepší problematickou dopravní situaci v západní části Jižního města, kde bydlí asi 150 000 obyvatel. Ti se dosud na metro C museli přepravovat autobusy.

Paleontologové v metru

Na dvou lokalitách probíhal kromě geologického průzkumu také paleontologický výzkum vědců z Národního muzea. V místech budoucí stanice Olbrachtova se podařilo nalézt zkameněliny trilobitů, gastropody, mlže, graptolity nebo hlavonožce. Také ve vytěžených horninách podařilo nalézt zajímavé fosilie z období prvohor.

„V rámci výstavby raženého díla pro stavbu budoucí stanici Olbrachtova jsme se museli vypořádat nejen s velmi stísněnými podmínkami na staveništi a jeho složitou dopravní obslužností. Zajímavostí této stavby jsou nepochybně pozoruhodné nálezy zkamenělých fosilií“, uvedl Ondřej Novák ze společnosti STRABAG.

Zajímavá technická fakta geologického průzkumu

Průměrná teplota v podzemí: kolem 5 °C
Objem vytěžené rubaniny: 55 415 m3

Počet použitých kotev: 30 374 kusů
Délka kotev: 104 558 metrů
Délká injektážních vrtů: 46 117 metrů
Množství použitých injektážních hmot: 1 145 tun
Použité výztužné ocelové prvky 1 077 tun

Současná síť pražského metra má délku více než 65 kilometrů. Na třech trasách A, B, C je umístěno 60 stanic.

Jana Bartošová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter