Středa, 18. května, 2022

Metnar se nejdřív pochválil, pak se strhla hádka o obří lesní rošádu. Tunel za bílého dne, prohlásila Černochová

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Jednání o důvěře vládě Petra Fialy se nese už druhý den přes noc v mimořádně vypjatém duchu. Podstatnou část programu uchvátila opozice, především bývalí ministři a dnes poslanci hnutí ANO. „Jsem rád, že si nová vláda vzala příklad z práce hnutí ANO, které na resortu ministerstva obrany nastavilo nový směr. Jsou ale oblasti, ve kterých s novou vládou nesouhlasím,“ začal svůj výstup exministr obrany Lubomír Metnar. Jeho projev se později vyhrotil ve slovní přestřelku kvůli obrovské směně pozemků mezi Lesy České republiky a Vojenskými lesy, kterou jeho nástupkyně z ODS Jana Černochová takřka hned po svém nástupu zrušila. Směnu dokonce označila za tunel za bílého dne.

„Jsem přesvědčen, že stát by se měl chovat především transparentně a předvídatelně. Než se vyjádřím k programovému prohlášení vlády, vyjádřím se k resortu obrany. Jsou některé věci, které nemohu opravdu nezmínit,“ pokračoval poslanec hnutí ANO. A nešetřil sebechválou.

Podle něj za dobu vlády hnutí ANO nabrala modernizace a nákupy nové výzbroje a výstroje vysoké tempo, jaké tady v minulosti nikdy nebylo. Po období škrtů v obranném rozpočtu jsme konečně začali masivně investovat do své obranyschopnosti.

„Od mého příchodu na ministerstvo obrany bylo napříč resortem uzavřeno více než 43 tisíc smluv za 150 miliard korun. Vojáci se díky tomu dočkají moderní techniky, vybavení, které opravdu nutně potřebují,“ odtušil Metnar a připomněl některé akvizice jako například nové ruční zbraně od České zbrojovky, víceúčelové vrtulníky (za kterou zaplatilo ministerstvo půlmiliardovou pokutu, vyměřenou Úřadem na ochranu hospodářské soutěže – pozn. red.), radiolokátory MADR, dopravní letouny CASA, malorážkovou munici, přenosné raketové komplety a další techniku.

Metnar uvedl, že byla zpracována koncepce rozvoje a udržování nemovité infrastruktury resortu do roku 2035 a objemové a zastavovací studie k stavebnímu rozvoji jedenácti prioritních posádek Armády České republiky. Celkový počet realizovaných investičních akcí za sledované období činí více než 1 700 akcí. Investiční akce byly zaměřeny především na rozsáhlé rekonstrukce a modernizace prvků nemovité infrastruktury a na výstavbu nových budov v souladu se zmíněnou koncepcí a také s koncepcí výstavby Armády České republiky.

Metnar se také pochlubil tím, že ministerstvo obrany v uplynulých letech zásadně zefektivnilo chod a využívání státních podniků zřizovaných ministerstvem.

„Státní podniky byly stabilizovány jak ekonomicky, tak personálně. I přes krizi způsobenou kůrovcem a pandemii koronaviru byly přijaté jednoznačné strategie, které zajistí jejich efektivní fungování. Státní podniky před několika lety čelily existencionálním problémům a bojovaly s cash flow, dnes je na stole navyšování platů jejich zaměstnanců,“ sdělil plénu Sněmovny Metnar.

„U Vojenských lesů a statků díky efektivnímu krizovému řízení došlo k úspěšnému zvládnutí kůrovcové kalamity s tím, že si státní podnik zachoval kladný hospodářský výsledek bez použití rezerv. Byly přijaty jednoznačné strategie, které zajistí efektivní fungování státních podniků díky konkrétním a měřitelným cílům, které mají pevné termíny a dopředu definované odpovědné osoby za plnění těchto úkolů,“ pokračoval Metnar a otevřel tak velké téma pro následující vyhrocenou diskusi.

Tunel za bílého dne

Té předcházelo vystoupení několika poslanců, než si po vystoupení exministryně financí Aleny Schillerové vzala slovo na faktickou poznámku ministryně obrany Jana Černochová.

Jana Černochová (ODS) odpovídá ještě jako předsedkyně poslaneckého Výboru pro obranu po skončení uzavřeného jednání na otázky novinářů. Foto: Jiří Reichl

„Já bych se chtěla zeptat paní poslankyně Schillerové, kde byla, když se projednávala na vládě směna pozemků mezi Vojenskými lesy a Lesy ČR, kterou pan ministr Jurečka a já jsme zastavili prakticky tři dny před vypršením lhůty, kdy by vstoupila v platnost tak zvaná inominátní smlouva, která zcela bezprecedentním způsobem řešila směny pozemků naprosto nerovnoměrně nevyvážených, kde to byl skutečně, já to slovo řeknu – tunel za bílého dne. Kde jste, paní Schillerová, byla? Jak jste hlasovala? Hlasovala jste pro nebo jste se zdržela?“ tázala se Jana Černochová Aleny Schillerové.

A pokračovala:

„Vy, strážkyně kasy, vás nezajímalo, že k tomu nemáte znalecké posudky? Vás nezajímalo, že k těm pozemkům nemáte výměry? Vás nezajímalo, že Vojenské lesy dávají divizi Mimoň, která tvoří 40 procent ziskového podílu v celém podniku státní lesy? Že to dává za naprosto neadekvátní výměnu, za pozemky Lesů ČR? To vás jako strážkyni kasy nezajímalo? Není to zvláštní? (Silný potlesk zprava.) Vás, paní poslankyně Schillerová, nezajímalo, že pan bývalý ředitel Král, kterého jsem odvolala, podepsal v den, kdy jsem ho odvolala, smlouvu na nákup automobilů v hodnotě 90 milionů korun? Podívejte se do registru smluv. (Opět silný potlesk zprava.)“

„Tak já jsem nebyla ministryní obrany, já jsem vyzvala teď svého bývalého vládního kolegu, ať to jde vysvětlit. (Poslankyně Černochová: Členkou vlády jste byla.) Členkou vlády jsem byla. Chápete, že v tuto chvíli bude reagovat ten, kdo zná detail. Já jsem ho o to požádala,“ zareagovala Alena Schillerová.

„Prosím, abyste na sebe nepokřikovaly,“ chladila emoce předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

„Prosím, nepokřikujte na mě. Ano, děkuju, paní předsedkyně. A já se domnívám, že… a nebudu to hájit, já osobně neznám detail, nemohu znát detail všeho. Stoprocentně jsem k tomu měla stanovisko. Ale předpokládám, že i vy jste si udělala nějaké audity. Nebo vy jste také supermanka? Děkuji. (Potlesk od poslanců ANO.),“ zapojila se Alena Schillerová

Následovala další faktická poznámka Lubomíra Metnara.

Schůzka u Tomana

„Já jsem trošku v úžasu, co se dívám a pozoruji teď tady a slyším tu debatu, protože já chci říct, že asi se dostáváme do situace, kdy tady budeme ignorovat, ignorovat nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu, protože celá tato směna, která byla ze strany Ministerstva obrany, započata byla na základě nálezu NKÚ. A já tady zatím jsem slyšel pouze jenom spekulace, že je tady něco špatně a že něco jenom řeknu za Ministerstvo obrany ve vztahu k Vojenským lesům a statkům, tato směna byla připravována s Ministerstvem zemědělství poměrně dlouho. Byla projednána s odborovými svazy, s jednotlivými divizemi, byla projednána na dozorčích radách těch daných podniků a byla schválená. A v této věci bylo komunikováno i s bezpečnostní službou, aby se k tomuto vyjádřila. Nebyla žádná informace o tom, že tam je něco špatně. Ba naopak, já jsem se divil tomu, co to vzbuzuje řekněme za emoce v těch podnikatelských vztazích a vazbách, protože zákulisní informace, které přicházely, byly, že tam dochází k ušetření a k narovnání a zastavení dokonce některých penězovodů. Děkuji. (Silný potlesk od poslanců ANO.),“ uvedl exministr obrany.

A následovala „faktická“ Jany Černochové.

„Pane poslanče Metnare, možná vám unikl jeden podstatný fakt. Všechno, co jste teď řekl, se vztahovalo k tomu původnímu návrhu, včetně toho nálezu NKÚ, kdy předmětem směny bylo pouze a jenom zhruba 20 procent toho, co se ve finále za vás, za vaší vlády směňovalo. Jestli jste řídil resort ministerstva obrany tak, že jste si nevšiml, že v mezičase se z 20 procent majetku stal ten zcela bezprecedentní směnný obchod, kdy jste vy ani nenamítal, že vám někdo z Vojenských lesů zahrnuje divizi Mimoň, jejíž roční hospodářský výsledek je zhruba 185 milionů korun, když celý hospodářský výsledek Vojenských lesů je nějakých 380 milionů korun a vy jste bez mrknutí oka tu Mimoň obětoval, ptala jsem se vašeho tehdejšího náměstka Klučky, jak že se to stalo? Řekl mi, že vás bylo asi dvacet na jednání u ministra Tomana, do kanceláře ministra Tomana jste šel pouze vy a když jste vyšel, tak jste nařídil do toho přidat Mimoň. Tak nám tady nelžete. (Silný potlesk zprava.),“ zaútočila Černochová na Metnara.

„Tak paní ministryně Černochová se mě ptala, jak jsem hlasovala. Tak já jsem si to mezi tím ověřila, protože chápete, že si nemůžu za čtyři roky všechna hlasování pamatovat. Ale ta významná si pamatuji. Takže já jsem nehlasovala, protože nehlasoval nikdo z členů vlády. To bylo i v části pro informaci. Děkuji,“ kontrovala Schillerová.

„Naprosto musím odmítnout tady toto osočování ze lží a na druhou stranu velmi mě mrzí, protože nevím, o jaké schůzce mluvíte, když jsem byl seznamován s výsledkem přípravy této směny, tak to bylo v kanceláři ministra obrany, na mém resortu za přítomnosti pracovníků a náměstků z obou dvou resortů, takže nevím, o jakých jednáních vy mluvíte. Jsem opravdu překvapen a takové to řekněme klišé – řekněte mi, a já osobně jsem nezjistil na tom, že je tam něco špatně, a tady asi každý mluvíme o jiné směně,“ přidal se Metnar.

„Paní poslankyně Schillerová, i když něco máte na vládě v céčku a je to tam mlčky projednáno, tak o tom hlasujete, a hlasujete pro, samozřejmě, přečtěte si jednací řád. A jestli jste si čtyři roky myslela, že o něčem nehlasujete, tak je to ještě horší, než si myslíme teď my všichni. (Smích, potlesk z řad koalice.),“ poučila exministryni financí ministryně obrany.

„Paní ministryně, prosím vás, máte část rozpravu, tam se hlasuje, máte část b bez rozpravy, ta se hlasuje jako celek, a pak máte část pro informaci, o té se nehlasuje. (Potlesk z řad opozice.),“ nenechala se Schillerová.

Zrušený převod lesů

O co ve vypjaté diskusi šlo?

Lesy České republiky podepsaly 30. června s Vojenskými lesy a statky smlouvu o vzájemném převodu práva hospodařit s nemovitými věcmi ve vlastnictví České republiky. Součástí smlouvy byl naopak i převod užívání nemovitostí z vojenských lesů na Lesy České republiky. Účetní hodnota majetku činí 1 774 972 762 korun.

Smlouvu podepsali ředitelé Josef Vojáček a Petr Král a platila ihned. Převod byl bezúplatný.

Lesy České republiky převedly ke dni účinnosti smlouvy právo hospodařit s pozemky,
nebo se spoluvlastnickými podíly k pozemkům, a stavbami evidovanými v katastru nemovitostí,
v Jihočeském, Středočeském, Karlovarském, Jihomoravském, Zlínském kraji a kraji Vysočina.

Vojenské lesy a statky naopak převedly na Lesy České republiky právo na užívání majetku v Jihočeském, Jihomoravském, Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém, Moravskoslezském, Olomouckém, Plzeňském, Středočeském, Ústeckém kraji a na Vysočině. Účetní hodnota majetku činí 1 318 694 713 korun.

„Přejímající a předávající uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o vzájemném převodu práva hospodařit s nemovitými věcmi ve vlastnictví České republiky při vědomí vlády České republiky, vyjádřeném projednáním záměru změny majetkoprávních vztahů smluvních stran na schůzi vlády České republiky dne 7. 6. 2021 jako informativní bod č. 585/21,“ lze se dočíst ve smlouvě.

Tento informativní bod „Změna majetkoprávních vztahů státních podniků Lesy České republiky, s. p., a Vojenské lesy a statky ČR, s. p. čj. 585/21″ měl na jednání vlády číslo 15 a byl poslední.
Předložili ho ministři zemědělství a obrany.

U části předmětu převodu práva je v katastru nemovitostí zapsána poznámka spornosti a duplicitní zápis vlastnictví. Lesy České republiky (LČR) a Vojenské lesy a statky (VLS) se ve smlouvě zavázaly, že provedou záznam změn dle uzavřené smlouvy u příslušných katastrálních úřadů. A to na základě návrhů na záznam, které podají Lesy České republiky bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy.

„Smluvní strany se dohodly, že návrhy na záznam změn dle této smlouvy pro příslušné
katastrální úřady nemusí obsahovat všechny nemovité věci tvořící předmět převodu A (z LČR na VLS) a předmět převodu B (z VLS na LČR). O případném vypuštění nemovitých věcí tvořících předmět převodu A nebo předmět převodu B z návrhů na záznam, jakož i o důvodu tohoto vypuštění, budou Vojenské lesy a statky ČR, s.p. ze strany Lesů České republiky, s.p. informovány bez zbytečného odkladu po podání takového návrhu na záznam. Pro tento případ se smluvní
strany zavazují následně uzavřít dodatek či dodatky k této smlouvě tak, aby mohla být
dokončena změna práva hospodařit i k nemovitým věcem vypuštěným z původních návrhů
na záznam (či jim odpovídajícím nemovitým věcem v případě probíhajících pozemkových
úprav),“ stojí ve smlouvě.

Faksimile ze smlouvy mezi Lesy České republiky a Vojenskými lesy a statky k převodu práv na hospodaření s nemovitostmi. Foto: Tomáš Rovný

Smluvní strany se dále zavázaly vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku. Případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.

„Lesy České republiky, státní podnik, za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání,“ stojí v závěru smlouvy o převodu práv na hospodaření s nemovitými věcmi.

Celá smlouva je ke stažení zde.

Ministryně obrany Jana Černochová a zastupující ministr zemědělství Marian Jurečka se krátce po svém nástupu do funkce rozhodli směnu majetku mezi Lesy ČR a Vojenskými lesy a statky, kterou schválila bývalá vláda a která měla platit od ledna, odložit. Směnu podle ministrů provázely pochybnosti.

„Rozhodli jsme se s Janou Černochovou kontroverzní směnu majetku mezi Lesy ČR a Vojenskými lesy a statky zastavit a mít čas během prvního pololetí příštího roku tuto velkou směnu upravit a převést jen to, co opravdu je nutné převádět,“ napsal na Twitteru Marian Jurečka, který odvolal z funkce generálního ředitele Lesů ČR Josefa Vojáčka. Stejně skončil z rozhodnutí Černochové i šéf Vojenských lesů Petr Král.

Lesy České republiky měly získat právo hospodařit s pozemky o rozloze bezmála 32 500 hektarů včetně staveb, které se nacházejí na území celé republiky, převážně ve zrušených vojenských výcvikových prostorech Ralsko a Mladá. Pozemky dosud patří Vojenským lesům a statkům ČR. Ty měly recipročně získat souvislé části lesních majetků o rozloze přes 41 000 hektarů lesních pozemků přiléhajících zejména k vojenským újezdům Boletice a Hradiště.

„Mám velké pochybnosti o této směně, která byla provedena za minulé vlády. Chci znát rozsah, důvod a okolnosti celé změny. V některých případech jde totiž pouze o účelovou směnu, která vyvolává u odborné veřejnosti velké otazníky. Při výměně musíme zpřesnit pozemky tak, aby se na nich mohlo efektivněji hospodařit,“ zdůvodnil odklad Jurečka.

Černochová soudí, že převod mezi oběma státními podniky byl proveden bez hlubší analýzy a pozemky ani infrastruktura nebyly naceněny. Dohoda o odkladu podle ní bude ku prospěchu obou státních podniků.

Převod práva hospodařit měl platit od ledna 2022. Nyní budou oba státní podniky ve spolupráci se svými zakladateli, ministerstvem zemědělství a ministerstvem obrany, upřesňovat seznam majetků, které si mají vyměnit. Cílem je zvýšit efektivitu hospodaření na scelených pozemcích, uvedla ministerstva.

Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter