Měnit výběr soudců vyhláškou je podle Soudcovské unie nedostatečné

Až po volbách do Poslanecké sněmovny zřejmě dostane na stůl vláda dvě vyhlášky a instrukci ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), kterou se má změnit způsob přípravy a výběru budoucích soudců. Proti tomuto kroku jsou nejen krajské soudy, ale i Soudcovská unie, podle které je forma vyhlášky a instrukce pro takovou zásadní změnu zcela nedostatečná. „Nelze akceptovat vysvětlení, že v tuto chvíli není možné dosáhnout změny zákona,“ uvádí se v připomínkách, které má Česká justice k dispozici.

Resort spravedlnosti připravil vyhlášku, kterou chce sjednotit přípravu justičních čekatelů. Zájemci o tuto pozici by měli nově procházet centrálním písemným testem a poté konkurzem u příslušného krajského soudu. V rámci instrukce ministerstvo zase počítá s tím, že budoucí soudci absolvují po složení justiční či jiné odborné zkoušky ještě výběrové řízení a dvouletou přípravu završenou simulovaným soudním jednáním.

Čtěte také: NSS: Měnit způsob výběru budoucích soudců formou instrukce je v rozporu s Ústavou

Soudcovská unie ve svých připomínkách k návrhům upozorňuje, že sama dlouhodobě zná nedostatky v oblastech přípravy a výběru budoucích soudců. Způsob změny navržený Pelikánem je však pro profesní organizaci nepřijatelný. Změny by měly být prosazeny formou zákona, náležitě odůvodněny a řádně projednány.

Neúměrné náklady

Unie namítá, že nový způsob výběru soudců bude stát nemalé finanční prostředky, které ovšem nejsou v materiálu vyčísleny. „Podle názoru SU je navrhovaný model finančně náročný a neefektivní. Jinými slovy – míra vložených finančních prostředků a energie, kterou by soudnictví muselo v případě přijetí navrhovaných změn vynaložit, nebude úměrná jejich přínosům“ uvádí se v připomínkách.

Pelikán představil statistiky českých soudů Foto: MSP

Soudcovská unie podporuje model přípravy uchazečů o funkci soudce na soudech. Avšak až ve fázi po složení odborné zkoušky. „Návrh předpokládá v podstatě zánik asistentů a jejich nahrazení výhradně justičními čekateli. Přestože to není výslovně uvedeno, jiný důsledek nelze předpokládat. Pokud existují dvě pracovní pozice na soudech před složením odborné zkoušky, platově shodně ohodnocené, ale jedna z nich je obsahem činnosti a perspektivou mnohem prestižnější, je logické, že o tu druhou bude zájem minimální,“ uvádí SU. Její zástupci předpokládají, že by čekatelé nahradili na soudech asistenty. Muselo by jich tak být vzhledem k jejich náplni činnosti více, než současných asistentů, aby zajistili stejný objem práce. „Pokud se jedná o právníky zcela na počátku profesní dráhy, před složením odborné zkoušky, je zřejmé, že pouze malé procento z nich se může stát soudci. Připravovat je v podstatě od ukončení vysokoškolského studia na funkci soudce je předčasné,“ dodává autorka připomínek, prezidentka SU Daniela Zemanová a varuje, že navrhovaná změna kvůli snížení počtu odborného personálu prodlouží řízení a zatíží soudy další administrativou.

Současný úzký vztah mezi asistentem a soudcem bude podle názoru SU u justičního čekatele výrazně oslaben. Pracovní náplň čekatele není dle návrhu vyhlášky pomáhat soudci, ale vzdělávat se a připravovat se na případnou funkci soudce. Soudci potřebují k plynulému vedení řízení odbornou pomocnou sílu, která by se v ideálním případě soustředila výhradně na jejich věci, na přípravu řízení. Tuto potřebu je podle názoru SU schopen zajistit nejlépe asistent soudce. Aprávě Pelikánova vyhláška by počet asistentů výrazně oslabila.

Podklad pro diskuzi

SU považuje za smysluplné připravovat na funkci soudce elitní skupinu uchazečů, po složení odborné zkoušky. Fázi tzv. justičního čekatele I. ale považuje za návrh, který není schopen zajistit výrazně kvalitnější přípravu budoucích soudců, než kdyby příprava probíhala pouze po složení odborné zkoušky. Navrhovaný institut justičního kandidáta je podle připomínek upraven naprosto nedostatečně – obsahově i formálně.

Soudcovská unie doporučuje vypracované návrhy použít jako podklad pro další diskusi, ze které by vzešel návrh zákonné úpravy, se všemi náležitostmi. „Je nepřípustné, aby současné vedení ministerstva řešilo takto závažnou otázku podřadnými právními formami, bez společných jednání širokého okruhu dotčených subjektů, těsně před ukončením funkčního období,“ míní zástupci SU.

Co se týče instrukce, má materiál podle SU návrh znaky provizorního řešení. „Kromě nedostatečné formy je vystavěn na pojmech, které mají ve skutečnosti jiný obsah. Předkladatel výslovně připouští, že justiční čekatel má ve skutečnosti působit jako asistent. Termín „čekatel“ je používán kvůli současné zákonné úpravě, která se nemění. Přístup zahrnující přiznané záměrné zmatení zásadních pojmů nemůže vést k vytvoření účinné a přínosné úpravy,“ uvedla SU.

Připomínky si můžete stáhnout zde:

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Instrukce se podle názoru SU omezuje pouze na úpravu výběru kandidátů a simulovaného jednání. Není stanoveno, na kolika a jakých úsecích bude kandidát v průběhu dvouleté doby pracovat. Obsah činnosti je základem úpravy přípravné služby, zde se jen podle odůvodnění předpokládá, že kandidát absolvuje „kolečko“ po různých úsecích. Kandidátem se přitom může stát i osoba, která nemá předchozí praxi justičního čekatele.

Závažným nedostatkem je podle SU absence úpravy hodnocení kandidáta – zda ho bude někdo hodnotit a na základě jakých kritérií. Návrh podle Unie neurčitě zmiňuje pouze existenci stanovisek soudců, k nimž byl kandidát v průběhu praxe přidělen.

Zástupci SU sice ministrovi spravedlnosti poslali i připomínky k jednotlivým ustanovením, zdůraznili však, že kvůli nekoncepčnosti instrukci odmítají jako celek.

 

O připravované vyhlášce i instrukci Česká justice podrobně informovala. Pelikán návrh zdůvodňuje tím, že chce výběr i přípravu budoucích soudců sjednotit a zprůhlednit. Podle důvodové zprávy předsedové krajských soudů mohou při necentralizovaných výběrových řízeních s výběrem manipulovat. Proti navrhované úpravě se už postavilo Kolegium předsedů krajských soudů.

(epa)