Pondělí, 4. července, 2022

Medaili za přínos hospodářské soutěži a veřejnému zadávání převzal soudce David Raus

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V rámci Májové konference o veřejných zakázkách udělil předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna ocenění za přínos hospodářské soutěži a veřejným zakázkám JUDr. Davidu Rausovi, Ph.D. Ten v poslední době vystoupil se svými příspěvky na několika konferencích portálů vydavatelství Media Network, tedy České justice, Ekonomického deníku a Zdravotnického deníku.

David Raus řadu let působí jako soudce správního senátu Krajského soudu v Brně a v rámci justice byl jedním z prvních, který se začal specializovat na problematiku hospodářské soutěže a veřejných zakázek.

Medaile, kterou předseda ÚOHS může udělovat na základě nařízení vlády č. 197/2021, je udělována osobnostem, které významným způsobem přispěly k rozvoji práva hospodářské soutěže nebo veřejného zadávání. V minulém roce toto ocenění převzal první předseda ÚOHS Stanislav Bělehrádek a akademik Josef Bejček.

Konference „Vendor lock-in v ICT a jeho praktická řešení v zadavatelské a rozhodovací praxi“. Zleva: vydavatel České justice a moderátor panelové diskuze Ivo Hartmann, soudce a předseda senátu Krajského soudu v Brně David Raus, ředitelka druhostupňového rozhodování veřejných zakázek ÚOHS Iveta Pospišilíková. Foto: Radek Čepelák

Kdo je JUDr. David Raus, Ph.D. ?

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde následně získal rovněž tituly JUDr. a Ph.D. v oboru Obchodního práva. Na fakultě dodnes vyučuje, zejména na katedře obchodního práva.

Po krátkém působení v advokacii byl v letech 1999-2003 ředitelem legislativně právního odboru na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde rovněž zastával funkci předsedy rozkladové komise pro oblast hospodářské soutěže. V roce 2003 přešel z exekutivy do justice, nejprve jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu a od roku 2006 pak jako soudce správního senátu na Krajském soudě v Brně. V rámci správního soudnictví byl jedním z prvních, kdo se specializoval na oblast ochrany hospodářské soutěže a veřejného zadávání. Od té doby se stal autorem stovek rozsudků, které formují výklad soutěžních i zakázkových pravidel. Výrazným způsobem tak ovlivňuje rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. David Raus je rovněž významným autorem odborné literatury, zejména komentářů k zákonům.

(epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter