Středa, 25. května, 2022

Martin Půta: Jsem rád, že vznikl Svaz osobních dopravců. Může železnici zajistit více cestujících

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Na konferenci, kterou pořádal Ekonomický deník a Česká justice, vystoupil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Ten se ve své řeči zaměřil na liberalizaci dopravy na železnici, na investice do železniční infrastruktury, na lepší komunikaci mezi ministerstvem dopravy a kraji či na výši a dotaci jízdného. Speciální část věnoval hospodářské soutěži a veřejným zakázkám.

Liberalizace dopravy

Hejtman hned v úvodu svého vystoupení ocenil , že došlo k liberalizaci dopravy a otevřel se trh pro všechny osobní dopravce: „Jsem moc rád, že liberalizace dopravy na železnici tady je, jsem moc rád, že vznikl Svaz osobních železničních dopravců. Všichni osobní dopravci pochopili, že musí spolupracovat a že mohou být konkurenty v jednotlivých zadávacích řízeních a veřejných zakázkách.“

Spolupráce osobních dopravců je podle  něj důležitá i kvůli větším investicím do dopravní infrastruktury:  „Musí spolupracovat na tom, aby stát více investoval do infrastruktury, aby se k železnici podařilo přitáhnout více cestujících, než tomu bylo doposud.“

„Souhlasím s panem ministrem Kupkou, že je nutné, aby ministerstvo dopravy jako zadavatel rychlíkových spojů více pracovalo s kraji jako zadavateli regionální dopravy, kde jezdí tisícovky cestujících denně.“

Zprava: jednatel Siemens mobility Roman Kokšal, technicko-provozní ředitel Dopravního podniku města Brna Vítězslav Žůrek, soudce krajského soudu v Brně David Raus, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, ministr dopravy Martin Kupka a moderátor diskuze, vydavatel České justice a Ekonomického deníku, pan Ivo Hartmann. Po jeho pravici předseda ÚOHS Petr Mlsna, generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik a soudce Nejvyššího správního soudu Petr Mikeš. Foto: Radek Čepelák

Hejtman  Půta je pro sladění koncepce na železnici, aby nedocházelo k vzájemným překrytím dopravců: „Nedává smysl, aby jeden dopravce jezdil rychlíky a druhý osobní spoje. Vůbec by ministerstvo dopravy a regiony měly vůbec spolupracovat. Je nesmyslné, aby na jedné lokální trati, kterých je mimo jiné v našem kraji hodně, jezdily osobní spoje a rychlíky.“

Problém byl i v otázce uznávání jízdného: „V řadě krajů fungují různí soukromí dopravci, a dokud neexistoval systém ONE TICKET, způsobovalo to velké problémy a nepříjemnosti pro cestující – neexistovala totiž dohoda o vzájemném uznávání jízdenek. „V současnosti to má již většina krajů nastavena dobře, protože případné ztráty zaplatí veřejný rozpočet.“

Konference se zúčastnily desítky hostů z řad zadavatelů a dodavatelů v doopravě. Foto: Radek Čepelák

Veřejná soutěž

„My, v Libereckém kraji, jsme organizovali první soutěže už v roce 2008, a věřím, že už je to minulost, protože soutěže charakterizoval nejednoznačný a nejasný přístup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  Tehdy se v řadě soutěží rozhodování velmi protahovalo a zadavatelé se dostávali do problémů s termíny.“

Hejtman nastínil, jaká je situace v ostatních státech.  „V porovnání se soutěžemi, které Liberecký kraj pořádali spolu se Saským dopravním svazem, jsme mohli vidět, jak se řeší spory u německého správního soudu podle německého práva.“

„Věřím, že se i v ČR dostaneme také k něčemu podobnému, že budou platit lhůty a rozhodování budou učiněna v termínu. I to je důležité, aby se dopravce dokázal předvídatelně připravit na plnění svého závazku“, ocenil přístup sousedního státu.

„V kraji teď připravujeme novou linku – Jizerskohorskou železnici. Původně jsme přemýšleli o soutěži, ale spíš stihneme ten termín pro přímé zadání, jak nám současná legislativa umožňuje. Máme pořízené vlaky z roku 2008 a rádi bychom na těch nových tratích vydrželi ještě další období. Z perspektivy 15-ti let bych byl rád, abychom získali alespoň jednu elektrifikovanou trať, protože žádnou ještě nemáme“, uzavřel Martin Půta.

Konference Ekonomického deníku a České justice se konala v reprezentativních prostorách Autoklubu České republiky. Foto: Radek čepelák

Přechod na nové technologie

Přechod od dieselových motorů i na nezbytné nové technologie znamená větší finanční zátěž pro kraje.

„Spolu s ministrem jsme hovořili o tom, že máme před sebou úkoly, které vyplývají ze změny v evropské legislativě. V soutěžích budeme muset řešit přechod od dieselu na nové technologie. Bude nutné řešit, kdo a jak bude vozidla financovat, protože pro krajské rozpočty je to dost velká zátěž, jeden z největších mandatorních výdajů kraje.“

Hosté z auditoria kladli přednášejícím konstruktivní a věcné dotazy. Foto: Radek Čepelák

Jízdné

Hejtman nastínil, jaká je finanční situace v kraji, jak jsou na tom s výběrem jízdného a jak ho kraj musí dotovat.

„V našem Libereckém kraji z daňových příjmů, které jsou 6,3 miliardy korun, jde příspěvek 700 milionů na fungování veřejné dopravy. Co se týká jízdného, 60 procent je naše dotace, z výběru za jízdné pokryjeme pouze 40 procent.“

„Možná bychom měli jako politici mít odvahu debatovat o tom, kde leží udržitelná hranice dotace na veřejnou dopravu, aby dávalo vůbec smysl ty jízdenky vybírat. Bylo by férové v nějaké veřejné debatě si úroveň míry podpory nastavit. Stanovit, co je pro veřejné rozpočty ještě udržitelné.“

V této souvislosti Martin Půta poděkoval novému ministrovi dopravy Martinu Kupkovi:

„Děkuji panu ministrovi za změnu přístupu při pohledu do minulosti. Doufám, že pan ministr si bude ještě dlouho pamatovat sdílenou pozici, když ještě nedávno byl vyslancem asociace krajů.“, s úsměvem dodal.  

Konference „Liberalizace v dopravě, veřejné zakázky a hospodářská soutěž” se uskutečnila za laskavé podpory generálního partnera společnosti České dráhy, a.s. a partnerů Satum CZECH s.r.o., CCA Group a Brněnské komunikace, a.s.

Jana Bartošová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter