Středa, 10. srpna, 2022

Loděnice v Děčíně chce vyrábět ekologická plavidla. Čeká na rozhodnutí státu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Z děčínské loděnice by v budoucnu mohla vyplout vodíková plavidla nebo plavidla s elektromotory. Společnost České loděnice čeká na rozhodnutí státu, poté by mohla začít ekologické lodě vyrábět a dovážet do České republiky vodík, stlačený plyn a ropné produkty.

Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky je nejprve nutné, vyřešit problematický úsek mezi Ústím nad Labem a státní hranicí, kde v uplynulých letech chyběl pro nákladní lodní dopravu dostatek vody.

,,V momentě, kdy by ČR tuto možnost chtěla využít, tak se musí naprojektovat lodě, vyrobit se a také vyrobit a instalovat terminály například na LNG,“ uvedl Skalický ze společnosti České loděnice Děčín.

Pokud by stát vydal souhlasné stanovisko, lodě i potřebná infrastruktura by podle něj mohly být vyrobeny během dvou až tří let, a to z prostředků státu. ,,Loděnice na západu toto dělají s podporou jednotlivých zemí, a to proto, že si rejdař nemůže za sedm milionů korun koupit loď na sklad. On na ni musí mít platební relace garantovány. To znamená, že stát řekne, že se rozhodl, že bude LNG a vodík vozit po vodě,“ dodal Skalický.

Přeprava PHM po vodě

Ministerstvo dopravy bere přepravu pohonných hmot po vodě jako jednu z možností. „Vnitrozemská vodní doprava je nedílnou součástí dopravní soustavy ČR. Její předností je zejména schopnost přepravit specifické komodity, které nelze přepravovat jinak,“ uvedl mluvčí František Jemelka.

„Obecně lze říci, že zásadním předpokladem pro realizaci pravidelných přeprav vnitrozemskou vodní dopravou je zajištění odpovídající infrastruktury. V ČR je tedy stěžejní, vyřešit problematický úsek mezi Ústím nad Labem a státní hranicí. Do doby realizace tohoto záměru je možné, zajišťovat plnohodnotně přepravy pouze v obdobích, kdy to vodní stav na Labské vodní cestě dovolí,“ řekl mluvčí.

Nezbytnost: dobudovat plavební stupeň Děčín

Zlepšit splavnost Labe pro nákladní lodě má již 30 let diskutovaný plavební stupeň Děčín. Jeho stavbu podporují zejména rejdaři. České a německé ekologické organizace tvrdí, že jediný plavební stupeň nemůže zajistit celoroční splavnost řeky v situaci, kdy se kvůli suchu zvyšuje počet dní, během kterých není možné po řece plout.

Ministerstvo dopravy aktuálně připravuje podporu na modernizaci plavidel vnitrozemní vodní nákladní dopravy. Počítá se tak například s využitím elektromotorů. „Současně je samostatně připravován program na zdvihy kormidelen nákladních plavidel, dosažení takzvaného volného výhledu z kormidelny, s cílem zajistit realizaci nadrozměrných přeprav,“ doplnil Jemelka s tím, že programy posuzuje Evropská komise.

(bar, čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter