Lidé procházejí hloubkovou kontrolou, tvrdí šéf generální inspekce. Jeho inspektor inspektorů skončil ani ne po pěti měsících

Sídlo Generální inspekce bezpečnostních sborů na Praze 6. Repro: ED

Ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů Radim Dragoun se před časem v médiích pochlubil, jak skvěle za jeho vedení tato instituce pracuje, a jak inspekce přijímá jen nové lidi, kteří procházejí hloubkovou kontrolou. Jak ale zjistil Ekonomický deník, inspektory měl za Dragounova vedení kontrolovat člověk, který v této instituci vydržel jen necelých pět měsíců. Navíc se potýká s vysokými dluhy a velmi pravděpodobně nedosahoval pro zmiňovaný post v GIBS ani požadované vzdělání.

Ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) a čerstvý jednohvězdičkový generál Radim Dragoun se rád chlubí v médiích, jak po jeho nástupu začala tato instituce kvalitně pracovat a odešli „špatní inspektoři“. Jak se dnes ukazuje, i v Dragounově případě platí tvrzení, že „kovářova kobyla chodí bosa“. Na odbor vnitřní kontroly, což je vlastně taková inspekce v inspekci, byl před časem přijat bývalý policista, který se v GIBS ohřál necelých pět měsíců. A jeho krátké angažmá nebyl jediný problém.

Radim Dragoun se před nedávnem rozpovídal v Českém rozhlase mimo jiné o kvalitní personalistice, kterou prý tato instituce po jeho příchodu aplikuje. Na otázku Českého rozhlasu, jaké byly důvody masivní vlny odchodů z GIBS po jeho nástupu, Dragoun odpověděl: „Ty důvody jsou různé. Někteří lidé byli demotivováni, nesouhlasili s tehdejšími kroky vedení, někteří nesouhlasí s mými kroky. U některých jsem dokonce rád, že odešli. Byli tací, kterým jsem řekl, že takhle si já práci nepředstavuji. Obměna je výrazná. Nechci dehonestovat ty, kteří odešli. Ale myslím si, že se nám v drtivé většině daří nacházet lepší lidi. A když přijímáme nové lidi, tak procházejí hloubkovou kontrolou. Skutečně doufám, že k nám nebudou přicházet takoví lidé, kteří museli odejít.“ Dragoun při reorganizaci po výběrových řízeních vyměnil pět z třinácti krajských vedoucích. Na otázku, zda se to projevilo na práci těch oddělení, odvětil: „Všude došlo k výraznému zlepšení. Jestli někde cítím skutečně markantní rozdíl v kvalitě, tak je to právě u těch vedoucích.“

Inspektorem na chvíli

Ale vraťme se k příběhu z vnitřní inspekce GIBS. Vloni 16. prosince nastoupil na inspekci bývalý příslušník Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality Pavel Kleindienst z Příbrami. Ale nenastoupil jako běžný inspektor, začlenil se do odboru vnitřní kontroly generální inspekce.

Tento odbor provádí vyhledávání, odhalování a prověřování trestné činnosti příslušníků a zaměstnanců GIBS, prověřuje stížnosti a podněty na příslušníky a zaměstnance GIBS a
provádí vnitřní kontrolu.  „V roce 2018 pracovníci odboru vnitřní kontroly přijali celkem 52 stížností. Z toho prověřovali 38 stížností na úřední postup a 14 stížností na chování či jednání příslušníků a zaměstnanců GIBS. Z celkového počtu bylo 10 stížností vyhodnoceno jako důvodných a 42 jako nedůvodných… …Pracovníci odboru vnitřní kontroly provedli celkem 48 kontrolních šetření na základě podnětu na protiprávní jednání příslušníků a zaměstnanců GIBS. Z tohoto počtu byly 4 případy předány k dalšímu opatření příslušnému služebnímu funkcionáři a jedenkrát byl případ předán na NBÚ. V roce 2018 bylo pracovníky OVK vedeno 9 trestních spisů v režimu prověřování, přičemž v jednom případě byl podán návrh na zahájení trestního stíhání (trestní stíhání zahájeno 4. 1. 2019) a v jednom případě byl příslušník GIBS ´odevzdán´ ke kázeňskému projednání,“ lze se dočíst v poslední výroční zprávě generální inspekce.

Jméno dnes už bývalého příslušníka odboru vnitřní kontroly GIBS Pavla Kleindiensta se na podzim objevilo nečekaně v insolvenčním rejstříku. Z údajů v rejstříku vyplynulo, že příslušník odboru vnitřní kontroly nastoupil na GIBS 16. prosince 2018.

Kopie z návrhu na povolení oddlužení dokazuje, jak dlouho Pavel Kleindienst v GIBS pracoval. Repro: ED

V inspekci se nový člen zjevně dlouho neohřál. Důvody Kleindienstova rychlého odchodu z odboru vnitřní kontroly GIBS souvisí velmi pravděpodobně s dluhem, který byl nakonec vyřešen soudním povolením k oddlužení. Věřitelů se podle veřejných zdrojů přihlásilo 11, jen Hypoteční bance dlužili manželé Kleindienstovi přes 5 a půl miliónu korun.

Fotografie bývalého inspektora inspektorů Pavla Kleindienesta z webu Czech Triatlon Series. Repro: http://www.czechtriseries.cz/

„Usnesením ze dne 15. 10. 2019, č.j. KSPH 60 INS 19705/2019-A-8, rozhodl Krajský soud v Praze o úpadku dlužníka Pavla Kleindiensta a Mgr. Ivany Kleindienstové (dále jen „Dlužník“) a zároveň Dlužníku povolil oddlužení. Insolvenčním správcem Dlužníka byla ustanovena společnost KONREO, v.o.s., IČO 047 06 498, se sídlem Dobrovského 1310/64, Královo Pole, 612 00 Brno (dále jen „Insolvenční správce“).,“ viselo ještě před pár dny na insolvenčním rejstříku.

Před nástupem na inspekci, i po něm, provozoval Pavel Kliendienst živnost. Z veřejné části živnostenského rejstříku pak vyplývá to, že Kleindienst sice 16. prosince 2018 nastoupil do služebního poměru na GIBS, ale své dvě živnosti si přerušil až o tři týdny později.

Údaje z živnostenského rejstříku potvrzují, že si inspektor GIBS pozastavil živnost až tři týdny po nástupu na inspekci. Repro: ED

Z dostupných veřejných databází navíc nevyplývá, že by bývalý policista a později elitní inspektor inspektorů Pavel Kleindienst disponoval vysokoškolským vzděláním. Respektive nemá nikde, ani v insolvenčním rejstříku ani registru podnikání, uveden vysokoškolský titul.

Generální inspekce přitom v současnosti poptává dvě volná pracovní místa – rady – metodika/právníka a pracovníka podatelny. Na obě funkce, první je ve služebním poměru v hodnosti podplukovníka, požaduje GIBS vysokoškolské vzdělání – v prvním případě magisterské – „právnická fakulta výhodou“ a na druhé místo GIBS požaduje „vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, při dosažení úplného středoškolského vzdělání zakončeného maturitní zkouškou odpočet z dosažené praxe 3 roky“ a praxi minimálně dva roky na úseku administrativních činností.

Aktuální poptávka GIBS po obsazení pracovních míst. Repro: gibs.cz

Vysvětlením pro loňské přijetí Pavla Kleindiensta do odboru vnitřní kontroly GIBS mohou být podle všeho nejspíš osobní vztahy. „Pavel Kleindienst pracoval na protikorupční policii s Vladimírem Zavřelem. Ten se po nástupu nového šéfa inspekce Radima Dragouna stal šéfem právě odboru vnitřní kontroly,“ sdělilo několik zdrojů blízkých inspekci, které Ekonomický deník oslovil. O nástupu Vladimíra Zavřela Ekonomický deník informoval vloni v říjnu zde. Zavřel měl podle těchto informací získat hned jednu z nejvyšších platových tříd a podle všeho hledal loajální spolupracovníky a tak zřejmě sáhl mimo jiné po spolupracovníkovi z protikorupční policie Kleindienstovi. Ovšem zjevně bez hloubkové kontroly, kterou se v médiích nedávno tak chlubil ředitel generální inspekce Radim Dragoun.

Ekonomický deník se pokusil kontaktovat Pavla Kleindiensta a požádat ho o vyjádření. To se však bohužel přes veškerou snahu nepovedlo. Inspekci pak Ekonomický deník položil tyto otázky:

Na základě jakých kritérií byl prosím do GIBS přijat Pavel Kleindienst z Příbrami? Prošel výběrovým řízením, jakým, kdy?

Jakou má, měl, kvalifikaci a vzdělání pro práci v OVK GIBS?

Jakým způsobem byly prověřovány Kleindienstova bezúhonnost, loajalita, a morální kredit?

Byl Kleindienst v minulosti např. spolupracovníkem ředitele GIBS, pana Zavřela?

Kdy jste přišli na problémy s dluhy pana Kleindiensta? Jaká opatření jste zaujali?

Není přijetí Kleindiensta v rozporu s veřejnými tvrzeními ředitele a přijímání nových kvalitních pracovníků?

Nevnímáte jako problém, že se ukázal problematickým příslušník odboru vnitřní kontroly, tedy jakési inspekce v inspekci?

Generální inspekce bezpečnostních sborů ovšem ani přes dvě urgence na otázky Ekonomického deníku nezareagovala.

Jan Hrbáček