Středa, 25. května, 2022

Liberalizace přinese na železnici kvalitnější služby cestujícím i jistotu peněz pro dopravce, říká ministr dopravy Martin Kupka

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Od konce příštího roku nebude možné uzavírat budoucí smlouvy na železnici jinak, než formou nabídkových řízení, připomněl ministr dopravy Martin Kupka (ODS) na konferenci Ekonomického deníku a České justice “Liberalizace v dopravě, veřejné zakázky a hospodářská soutěž”. Dopravci si díky otevřené soutěži podle Kupky mají „sáhnout na dno sil“ a přijít s co nejlepší nabídkou pro cestující, odměnou jim má být jistota financování a dostatek peněz na obnovu vozového parku.

Ministr také klade důraz na výstavbu vysokorychlostních tratí a bezemisní železniční dopravu. „Jsem přesvědčený o tom, že čím zajímavější a atraktivnější bude výsledná nabídka železničního dopravce, tím větší bude objem lidí, kteří vymění individuální dopravu za tu železniční. A výsledky předchozích let to jasně dokazují,“ zmínil na úvod ministr jeden z hlavních pozitivních aspektů liberalizace železničního trhu.

Poukázal také na fakt, že již první soutěže a konkurenční nabídky na železnici znamenaly významné zkvalitnění služeb a větší výběr pro cestující, dané právě novými alternativními nabídkami, které v oblasti železniční dopravy vznikly.

Resort dopravy si dává za cíl oživení veřejné dopravy po skončení pandemie covid-19, která se očekává letos na jaře. „Před námi je to, abychom dokázali v podobě nově avizovaných soutěží zajistit konkurenční podmínky a vybičovat všechny dopravce, aby si sáhli na dno sil a přišli směrem k cestujícím s nabídkou zajímavých služeb,“ uvedl Kupka.

Auditorium konference “Liberalizace v dopravě, veřejné zakázky a hospodářská soutěž” Foto: Radek Čepelák

Garance financí pro dopravce

V projevu na konferenci však nezmínil pouze výhody pro cestující, ale také pro samotné dodavatele služeb. Jako benefit pro dopravce, kteří se zapojí do náročné soutěže, garantuje jistotu financování. „To je dost důležitá hodnota na železnici, kde pochopitelně funguje dlouhodobá setrvačnost a kde například pro obstarávání nového vozového parku je výhled do budoucna nezbytný,“ uvedl.

Právě obnova vozového parku je ve smlouvách zakotvena a je jedním z faktorů navyšování ceny přepravních služeb. Zatímco odpisy a finanční náklady stávajících zastaralých vozidel jsou velmi nízké, provoz nových vozidel bude finančně náročnější.

Státní rozpočet s postupným navyšováním objemu peněz pro dálkovou a nadregionální dopravu počítá a podle slov ministra Kupky je to závazek i pro vládu budoucí. „Garantuji, že finanční prostředky pro tyto smluvní vztahy ve veřejné dopravě nachystané jsou a na ně sahat nebudeme. I tím chceme dát jasně najevo, že na dalším rozvoji železniční dopravy nám záleží a že nám záleží na liberalizaci. Má přinést jistotu pro ty, kteří v těch soutěžích uspějí, v tom, že bude dost finančních prostředků na poskytování té služby, na obnovu vozového parku, na zvyšování standardu,“ dodal.

Svůj pohled na liberalizaci v dopravě představil ministr Martin Kupka Foto: Radek Čepelák

Liberalizace z důvodu směrnice Evropské unie

Od 25. 12. 2023 s ohledem na nařízení Evropské unie nebude možné ani na železnici postupovat u uzavírání budoucích smluv jinak, než formou nabídkových řízení. Výjimku budou představovat pouze mimořádné situace nebo menší objem zakázky. Klíčovým aspektem přechodu od přímých zadání k nabídkovým řízením je nastavení harmonogramu otevírání trhu, tedy harmonogramu jednotlivých soutěží. S ohledem na úzkou provázanost dálkové a regionální dopravy se také předpokládá intenzivní spolupráce s jednotlivými regiony. Harmonogram bude důležitý i pro samotné dopravce, a to z hlediska včasné objednávky a nákupu nových vozových souprav.

Soutěž o linku R9 končí už za pár dnů Jednou z velkých soutěží je otevřené nabídkové řízení pro linku R9 Praha – Havlíčkův Brod – Brno/Jihlava. Smlouva se bude uzavírat na 15 let a důležité je, že za pár dnů, 21. dubna, by měla končit lhůta pro podávání nabídek. „Není vyloučeno, že se může prodloužit, nicméně my počítáme s tímto termínem,“ uvedl šéf resortu Kupka.

Jednatel Siemens mobility Roman Kokšal, technicko-provozní ředitel Dopravního podniku města Brna Vítězslav Žůrek, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, ministr dopravy Martin Kupka a moderátor diskuze, vydavatel České justice Ivo Hartmann, předseda ÚOHS Petr Mlsna, generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik a soudce Petr Mikeš Foto: Radek Čepelák

Důležitým faktem je, že tlak ministerstva dopravy na zkvalitňování dopravy se ukazuje už v samotném zadání podmínek smlouvy. „Nová vozidla musí být mimo jiné schopná pojíždět do budoucna i po vysokorychlostních tratích (VRT) a je tam zároveň požadavek na dostupnost i pro imobilní občany, aspekt, který do veřejné dopravy patří a ministerstvo dopravy to určitě i v nadcházejícím období bude podporovat,“ dodává. Konkrétně se jedná o VRT Polabí, vlaky budou muset být nastaveny na rychlost 200 km/h. Součástí toho nového konceptu je samozřejmě obnova vozového parku. Mezi přímá zadání a nabídkové řízení, které má resort dopravy pro nejbližší období do roku 2023 přichystané, patří dále soubor „Diesel Sever“ a „Jižní Čechy“, nebo linky R26 Praha – Písek – České Budějovice, R27 Olomouc – Krnov – Ostrava a R29 Německo – Cheb. „V případě, že se na základě výzvy objeví více reálných uchazečů, následuje tzv. „rozstřel“, který už v minulosti přivedl ke smlouvám nové dodavatele“ uvádí ministr pro případ reálné alternativní nabídky v dané soutěži.

Technologická výzva na neelektrifikovaných tratích

Součástí standardních nabídkových řízení a jednou z hlavních technologických výzev je soubor přezdívaný BIG DIESEL, rozsáhlý soubor všech soudobých dieselových rychlíků. Bude se jednat o velkou výzvu i pro samotné ministerstvo dopravy, před kterým leží velký úkol v podobě nastavení takového zadání, do kterého mohou vstoupit i uchazeči s nároky na parciální nabíjení, nebo s podmínkami pro vodíkový pohon. „Je to důležitá výzva zároveň pro Správou železnic, protože bude nezbytné vytvořit takové podmínky, aby to opravdu bylo co nejvíce technologicky neutrální a umožnilo to z hlediska soutěžících otevřít pro český trh nové možnosti pohonu na železnici,“ zdůrazňuje Kupka.

V praxi to mimo jiné znamená vybudování související infrastruktury, například dobíjecích stanic. „První vlaštovky ze zahraničí se už ozývají a celá řada výrobců investuje velké peníze, aby přišla s řešením, které by znamenalo bezemisní železniční dopravu,“ doplnil. Z dalších standardních nabídkových řízení je možné jmenovat důležité soubory „Mnichov – Plzeň – Praha“ a „Praha – Plzeň – Cheb/Klatovy“ pro linky EX6 a R 16. Tato nabídková řízení by se měla ve veřejné dopravě začít promítat od roku 2026.

Silvie Purmová

Konference Liberalizace v dopravě, veřejné zakázky a hospodářská soutěž” se uskutečnila za laskavé podpory generálního partnera společnosti České dráhy, a.s. a partnerů Satum CZECH s.r.o., CCA Group a Brněnské komunikace, a.s.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter