Kverulant vyhrál soud s Poslaneckou sněmovnou

Organizace Kverulant, která dlouhodobě upozorňuje na nešvary ve státní a veřejné správě vyhrála soud s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Zažalovala ji za to, že členové mandátního a imunitního výboru odmítli vydat dokumenty o ukončení činnosti Jiřího Peterky v konsorciu internetových firem CZ.NIC. Peterka by v roce 2015 nově zvolen do rady Českého telekomunikačního úřadu a souběh funkcí byl podle názoru Kverulanta střetem zájmů.

Několik dní před koncem loňského roku obdrželo sdružení Kverulant rozsudek prvoinstančního soudu, který zrušil rozhodnutí Sněmovny nevydat písemnosti o které požádal podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Celý spor soud vrátil k novému vyřízení. Městský soud v Praze také rozhodl, že Poslanecká sněmovna je povinna uhradit Kverulantovi náklady řízení ve výši 12 342 Kč.

Celý spor se točil okolo rezignace nového radního Českého telekomunikačního úřadu Jiřího Peterky z představenstva sdružení CZ.NIC. Členem rady ČTÚ se Peterka stal v červnu 2015, ale nepřestal být členem dozorčí rady konsorcia soukromých firem CZ.NIC. Odstoupil, až když obecně prospěšná organizace Kverulant.org veřejně upozornila na jeho učebnicový a nezákonný konflikt zájmů. Podle Kverulanta pan Peterka nesplňoval od svého jmenování v červnu 2015 do rady ČTÚ zákonnou podmínku nezávislosti, a tudíž pobíral plat radního nezákonně.  Proto Kverulant.org upozornil policii na jednání pana Peterky trestním oznámením. Policie Kverulantovo trestní oznámení tehdy odložila s tím, že pan Peterka na působení v CZ.NIC rezignoval tak rychle, jak to bylo možné. To měly dokazovat čtyři dokumenty, které měl Jiří Peterka zaslat dne 20. 6. 2015 mandátovému a imunitnímu výboru Poslanecké sněmovny. Tyto písemnosti měly informovat o úkonech směřujících k ukončení jeho činnosti v dozorčí radě předmětného konsorcia CZ.NIC. Kverulant si tyto písemnosti vyžádal od Parlamentu dle zákona 106 o poskytování informací už v roce 2015, ale Parlament mu je odmítl poskytnout.

-red-