Sobota, 13. srpna, 2022

Kraje trápí mosty, většina z nich je totiž v dezolátním stavu. Peněz je ale málo.

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Z 8 miliard dostaly 4. Řeč je o krajských rozpočtech a uvolněných financích ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Hejtmani poukazují nejen na to, že z přidělených peněz nemohou opravovat silnice, jak by chtěli, ale také na kritický stav mostů v jednotlivých krajích. Žádají, aby byl pravidelně vyčleňován i objem peněz i na jejich rekonstrukci. Ekonomický deník požádal hejtmany, aby se k rozpočtu SFDI z hlediska mostů vyjádřili. Níže přinášíme jejich vyjádření.

Královehradecký kraj

Královehradecký kraj má pro rok 2022 připraveny projekty na opravy a rekonstrukce komunikací a mostů ve výši 1, 2 miliardy korun.

„Předpokládám, že přístup nastupující vlády bude v dalším období více předvídatelný a systémový. Zároveň bych se moc přimlouval, aby kromě financí na krajské silnice byl pravidelně vyčleněn i objem peněz na rekonstrukce mostů. Začalo se s tím teprve v roce 2021 a jsem zvědavý, jak to bude vypadat v tom příštím. Řešením je zcela určitě zvýšení na cca 6 miliard“, říká hejtman Královehradeckého kraje Martin Červíček.

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj má 14 mostů v havarijním stavu.

„Našimi prioritními akcemi jsou například rekonstrukce a opravy mostů, kterých je 14 v havarijním stavu. Další desítky jsou pak ve stavu špatném a velmi špatném. Tato čísla chceme postupně snižovat.“, říká radní pro dopravu Jiří Crha.

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj má připraveny stavební akce, na které při alokaci 4 miliard  již nebudou zbývat peníze a budou muset být odloženy do následujících let.

„V rozpočtu SFDI na rok 2022 se neobjevují slibované finanční prostředky na opravy a rekonstrukce mostů na silnicích II. a III. tříd. Karlovarský kraj měl pro rok 2022 přislíbeno 54 milionů korun, na které zajistil projektové dokumentace a jsou na ně vydána stavební povolení. Pokud nebudou tyto prostředky uvolněny, budou i tyto stavební akce odloženy do následujících let.“, říká hejtman Petr Kulhánek

Moravskoslezský kraj

 „Správa silnic Moravskoslezského kraje se stará o 2735 kilometrů silnic nižších tříd a spravuje na nich 1122 mostů. Při vyhodnocování technického stavu ‚dvojek‘ a ‚trojek‘ se ukázalo, že třetina cest je ve špatném technickém stavu, také mosty potřebují omladit. I když kraj dlouhodobě pracuje nazlepšování kondice cest a mostních komplexů, potřebují další a další miliardové injekce na modernizaci. Takže my jsme každoročně schopni vyčerpat více prostředků a máme připraven ‚zásobník‘ staveb za mnohem více peněz, než kolik od státu a z dalších zdrojů získáme“, reagoval hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj z dotace SFDI financuje primárně silnice III. třídy a mosty v havarijním stavu.

„Olomoucký kraj vnímá objem finančních prostředků ve výši 4 miliard naopravy krajských silnic II. a III. třídy a mostních objektů jako nedostatečný  a s ohledem na stav silnic amostů III. třídy jako naprosto nedostatečný“, říká hejtman …….

Plzeňský kraj

„Náš kraj ale vlastní 4 600 km silnic a většina z nich nemá konstrukci v dobrém stavu a potřebuje opravit. Jsme si vědomi, že stav státních financí přivítali bychom také, aby stejnějako vloni, byla ještě vyčleněna částka minimálně 750 mil. Kč na rekonstrukce mostů.“, říká hejtmanka Ilona Mauritzová

Středočeský kraj

„Krajské silnice a také mosty jsou dlouhodobě zatížené obrovským vnitřním dluhem. Pro dosažení bezvadného stavu jak silnic ve správě kraje, tak mostů bychom jen ve Středočeském kraji potřebovali investice ve výši osmi miliard korun po dobu zhruba patnácti až dvaceti let. Vzhledem k možnostem krajského rozpočtu je to suma nereálná“, říká hejtmanka Petra Pecková a dodává:

„K tomu je třeba podotknout, že rozpočtové určení daní, které dělí příjmy mezi kraje a putuje mimo jiné právě na silniční síť, zamrzlo na hodnotách roku 2010. Od té doby se ovšem do Středočeského kraje přistěhovalo minimálně čtvrt milionu obyvatel, a to není vůbec zohledněno. Tento z našeho pohledu nespravedlivý systém nás tak připravuje zhruba o dvě miliardy korun ročně“.

Jana Bartošová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter