Pondělí, 4. července, 2022

Kontroverzní projekt tramvajové trati v Ostravě-Porubě: po dvou letech se vrací veřejné projednávání

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Krajský úřad Moravskoslezského kraje svolal na čtvrtek pokračování veřejného projednání záměru procesu EIA s názvem „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“. Projednávání začalo již před dvěma lety, pro mimořádný zájem veřejnosti však bylo přerušeno. Plánovanou tramvajovou trať v ostravských obvodech Poruba a Pustkovec provází intenzivní veřejný odpor rezidentů.

Nesouhlasné vyjádření k dokumentaci záměru EIA podalo v roce 2019 více než 2 300 osob, k přepracované dokumentaci EIA v roce 2020 se pak nesouhlasně vyjádřilo přes 3 100 osob.

O co ve sporu jde?

Kontroverzní záměr, jenž ostravská radnice plánuje intenzivně od roku 2016, provází odpor lidí žijících v místech plánované trati. Projekt považují za škodlivý pro životní prostředí. Protestují zejména proti záborům zelených půdních ploch a masivnímu kácení.

Závažný problém je podle nich také okolnost, že by výstavba tramvajové trati zhoršila v dotčených lokalitách hlukové i rozptylové podmínky, a to jak během mnohaleté výstavby, tak během provozu.

Pokuta od antimonopolního úřadu

Záměr „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“ provázejí také další problémy. Statutární město Ostrava dostalo od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 100 000 korun za to, že porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek.

Předseda ÚOHS Petr Mlsna pravomocně rozhodl, že radnice vážně pochybila, když uzavřela dodatek ke smlouvě na vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí (včetně podkladů pro proces EIA), a umožnila tím dvěma firmám vyplatit více než 2,6 milionu korun ještě předtím, než dodaly finální verzi projektu .

Odpůrci protestují i proti termínu jednání

Proces EIA vycházející z evropského práva klade důraz především na účast veřejnosti v procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Doba a místo veřejného projednání záměru EIA by měly být úřadem zvoleny tak, aby umožňovaly spravedlivou účast veřejnosti.

Odpůrci protestují proti termínu i místu veřejného projednávání. Podle nich nesplňuje kritéria evropského práva. Zdroj: Krajský úřad MSK

Krajský úřad svolal veřejné projednávání na čtvrtek 22.5. ve 13 hodin. Proti času i místu ale protestují odpůrci záměru. „Projednání v pracovní den ve 13 hodin fakticky znemožňuje účast lidí, zvolené místo projednávání je neopodstatněně vzdáleno lokalitě zamýšleného záměru, a tak i domovům lidí, jichž se záměr bezprostředně dotýká. Proti postupu krajského úřadu podnikáme další právní kroky“ říká radní spolku Markéta Vysloužilová.

Průběh veřejného projednání nelze dopředu odhadnout, a to i s ohledem na skutečnost, že byl krajským úřadem ustanoven nový zpracovatel posudku dokumentace EIA. Ten na původním projednávání před dvěma lety nebyl přítomen.

Jana Bartošová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter