Neděle, 17. října, 2021

Konsorcium Metrostavu postaví slovenským železnicím dvě střediska údržby vlaků

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Česká stavební společnost Metrostav získala velmi zajímavou zakázku na na Slovensku. V konsorciu s dvěma partnery zrealizuje dvě ze tří zakázek tamního národního vlakového dopravce Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), který si zadal vybudování středisek údržby vlaků. Předpokládaná celková hodnota kontraktů pro konsorcium Metrostavu činí 71,8 milionu eur (1,82 miliardy korun). Oznámil to slovenský přepravce, který už smlouvy s vítězi tendrů podepsal.

V areálu Lokomotivního depa v Humenném slovenské dráhy podepsaly smlouvu o technické a hygienické údržbě (THÚ) železničních kolejových vozidel pro Centrum Humenné za účasti státního tajemníka ministerstva dopravy a stavebnictví Slovenské republiky Jaroslava Kmetě, starosty Humenného Miloše Meričky, zástupce dodavatelské společnosti Metrostav Jána Sekeráka a předsedy představenstva ZSSK Romana Koreně. Přítomní poťukali základní kámen nové stavby, která začne v nadcházejících týdnech.

Metrostav v konsorciu se slovenskými firmami Železničné stavby a Dopsys postaví pro slovenského drážního dopravce střediska technicko-hygienické údržby ve městě Nové Zámky na jihu Slovenska a v Humenném na východě země.

Konsorcium kolem Metrostavu porazilo ve zmíněných dvou tendrech další dva uchazeče, mezi nimi i firmu Strabag. Ta uspěla v tendru na výstavbu střediska údržby vlaků ZSSK ve Zvolenu na středním Slovensku.

V areálu depa Humenné bude vybudována nová infrastrukturní lokalita THÚ. Doposud byly služby THÚ poskytovány v lokomotivním depu, zatímco hygienická údržba byla částečně prováděna přímo na kolejích nádraží. Po spuštění těchto center se úklid přesune na nová pracoviště, která zaručí včasnou realizaci činností a zároveň zvýší komfort práce zaměstnanců.

„Centrum THÚ je vstupenkou do 21. století, pokud jde o údržbu vlaků, protože současná pracoviště nevyhovují potřebám nových vozidel, která ZSSK v posledních letech pořizovala. Velkou výhodou resortu THÚ je čištění exteriéru a interiéru vozidel i krátkodobá technická údržba. To vše vznikne na jednom místě a pod jednou střechou výstavbou nové haly provozní úpravy stavebnic, rekonstrukcí haly pro umístění stabilního umyvadla, kolejemi pro čištění toalet ve vozech s uzavřeným toaletním systémem, novou elektroinstalací inženýrských sítí a nezbytnými novými technologiemi pro danou činnost technické a hygienické údržby kolejových vozidel. V resortu bude možné umýt vozidla i při nižších teplotách,“ uvedly ke kontraktu slovenské dráhy.

Veškeré služby moderních center THÚ budou v souladu s jejich vybavením a označením poskytovány i dalším dopravcům využívající slovenské tratě. Centra proto budou přínosem pro cestující všech společností, včetně soukromých dopravců.

Pro vybudování kompletního a funkčního pracoviště THÚ v Humenném je nutné provést výstavbu nebo rekonstrukci následujících budov a provozních spisů:

 • výstavba koleje pro technickou údržbu vozů s inspekčním kanálem v ose koleje délky 354 m (typ č. 201) vybavená distribucí potřebných médií a stojanů pro vyprazdňování fekálních kontejnerů vozidel s vakuovou toaletou, umístěných mezi kotlem. 201 a 202b, trať bude
 • výstavba koleje pro hygienickou údržbu vozů – fekální dráha (ko. č. 202b) se sběrnou vanou o délce 136 m, vybavená boční vyvýšenou manipulační dráhou, distribucí potřebných médií a stojany pro vyprazdňování kontejnerů vakuových toalet umístěných mezi kotli. 201 a 202b, trať bude
 • výstavba nové provozní úpravny (HPOS) pro dieselové motorové jednotky (DMJs) cca. 90,5 x 18,7 m se dvěma kolejemi č. 212, 213, se sníženou podlahou s inspekčním kanálem, technologickým vybavením pro kotvení a manipulaci s podvozky (mostový jeřáb, zvedáky), distribucí potřebných médií a hřídele s výstupem pro vyprazdňování fekálních kontejnerů, dezinfekce FEKálních nádrží DMJ bude prováděna také v hale,
 • výstavba stabilního vnitřního umyvadla umístěného ve stávající mytické hale (hala H2), která bude rekonstruována, s jednou dráhou (místnost č. 207) a šinčovým zařízením pro obousedadlový pohyb umyté soupravy (maximální délka soupravy – 123 m),
 • rekonstrukce opravny vozů (H1) s odpružením se dvěma kolejemi (č. 209, 211),
 • rekonstrukce haly provozní úpravy hnacích ústrojí (HDV) a motorových vozidel (MV) se dvěma kolejemi (kulové č. 204, 206),
 • rekonstrukce čtyř odstavných kolejí č. 204a, 205, 206a procházejících stávající halou H3 a koľem. 214 vedle HPOS DMJ s distribucí potřebných médií,
 • rekonstrukce dalších kolejí – připojovací kotel. č. 202, 210, trať č. 202a.

Na Slovensku budou kromě Humenného brzy vybudována tři moderní THÚ centra, také ve Zvolenu a Nových Zámkech.

Odhadované finanční náklady na výstavbu centra THÚ v Humenném činí 30 milionů eur bez DPH. Hlavní část bude hrazena z fondů EU v rámci Operačního programu Integrovaná infrastruktura, zbytek pocházet ze státního rozpočtu a z vlastních zdrojů ŽSSK, a to:

 • Evropský fond pro regionální rozvoj: 22,8 milionu eur,
 • ŠR SR: 4,0 milionu eur,
 • ŽSSK: 1,7 milionu eur

Zahájení výstavby se očekává v září 2021 a dobu výstavby odhaduje slovenský dopravce na 18 měsíců, tj. předpoklad zahájení využívání nového centra THÚ v Humenném je v průběhu roku 2023 (březen – duben 2023).

Odhadované finanční náklady na výstavbu centra THÚ v Nových Zámcích činí 41,8 milionu eur bez DPH. Hlavní část bude hrazena z fondů EU v rámci Operačního programu Integrovaná infrastruktura, zbytek pocházet ze státního rozpočtu a z vlastních zdrojů ŽSSK, a to:

 • Evropský fond pro regionální rozvoj: 33,6 milionu eur,
 • ŠR SR: 5,9 milionu eur,
 • ŽSSK: 2,3 milionu eur

Zahájení výstavby se očekává v září 2021 a dobu výstavby odhaduje přepravní společnost na 20 měsíců, tj. předpoklad zahájení využívání nového centra THÚ v Nových Zámcích je v průběhu roku 2023 (květen – červen 2023).

Odhadované finanční náklady na výstavbu centra THÚ ve Zvolenu činí 34 milionů eur bez DPH. Stavbu realizuje konsorcium společnosti Strabag. Hlavní část bude hrazena z fondů EU v rámci Operačního programu Integrovaná infrastruktura, zbytek pocházet ze státního rozpočtu a z vlastních zdrojů ŽSSK, a to:

 • Evropský fond pro regionální rozvoj: 27,3 milionu eur,
 • ŠR SR: 4,8 milionu eur,
 • ŽSSK: 2,0 milionu eur

Zahájení výstavby se očekává v září 2021 a dobu výstavby odhaduje ŽSSK na 20 měsíců, tj. předpoklad zahájení využívání nového centra THÚ ve Zvolenu je v průběhu roku 2023 (květen – červen 2023).

Výše uvedené částky nezahrnují náklady na služby dohledu nad výstavbou a v současné době probíhá pro tuto službu proces zadávání veřejných zakázek.

Od nových středisek si Železničná spoločnosť Slovensko slibuje zvýšení kvality a lepší podmínky při čistění, údržbě, technických kontrolách a menších opravách vlakových souprav. Podle dopravce jeho stávající pracoviště neodpovídají potřebám nových vlaků, které v posledních letech koupil. Nové vlaky ZSSK dodává mimo jiné Škoda Transportation.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter