Neděle, 28. listopadu, 2021

Komise představuje klíčová opatření pro jednotný postup proti COVID-19

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Dva dny před zasedáním vedoucích představitelů EU o koordinované reakci na krizi COVID-19 vytyčila Komise řadu opatření potřebných k zintenzivnění boje proti pandemii. Ve sdělení, které bylo dnes přijato, vyzývá členské státy EU, aby urychlily proces očkování. Do března 2021 by mělo být v každém členském státě naočkováno nejméně 80 % osob starších 80 let a 80 % zdravotnických pracovníků a zaměstnanců sociálních služeb. Do podzimu 2021 by pak mělo být v členských státech naočkováno nejméně 70 % dospělé populace.

Evropská komise vyzývá členské státy, aby nadále uplatňovaly omezení fyzických a sociálních kontaktů, koordinovaly cestovní omezení a zintenzivnily testování, trasování kontaktů a sekvenování genomu s cílem vypořádat se s rizikem spojeným s novými variantami viru. Vzhledem k tomu, že v posledních týdnech stoupá počet nakažených, je třeba v příštích měsících více podpořit systémy zdravotní péče a zaměřit se na překonání „únavy z pandemie“. V tomto ohledu bude nutné urychlit plošné očkování a pomoci našim partnerům na západním Balkáně, v jižním a východním sousedství a v Africe.

Dnešní sdělení stanoví klíčová opatření pro členské státy, Komisi, Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA), která pomohou snížit rizika a udržet virus pod kontrolou:

Rychlejší očkování v EU

 • Do března 2021 by mělo být v každém členském státě naočkováno nejméně 80 % osob starších 80 let a 80 % zdravotnických pracovníků a zaměstnanců sociálních služeb.
 • Do léta 2021 by mělo být v členských státech naočkováno 70 % dospělé populace.
 • Komise, členské státy a agentura EMA budou s příslušnými společnostmi pracovat na plném využití potenciálu EU při zvyšování kapacity pro výrobu očkovacích látek.
 • Komise spolupracuje s členskými státy na očkovacích průkazech, jež jsou v plném souladu s unijními předpisy na ochranu údajů a které mohou podpořit kontinuitu péče. Do konce ledna 2021 je třeba se dohodnout na společném přístupu, který umožní rychlé použití průkazů členských států ve zdravotnických systémech v celé EU i mimo ni.

Testování a sekvenování genomu

 • Členské státy by měly aktualizovat své strategie testování s cílem zohlednit nové varianty viru a rozšířit používání rychlých antigenních testů.
 • Členské státy by měly urychleně zintenzivnit sekvenování genomu alespoň na 5 % a ideálně na 10 % pozitivních výsledků testů. V současné době mnohé členské státy testují méně než 1 % vzorků, což nestačí k určení vývoje stávajících variant nebo k odhalení variant nových.

Zachování jednotného trhu a volného pohybu a posílení zmírňujících opatření

 • Je třeba pokračovat v opatřeních k dalšímu snížení rizika přenosu ve spojitosti s dopravními prostředky, jako jsou opatření hygieny a dodržování rozestupů ve vozidlech či na nádražích.
 • Dokud se epidemiologická situace výrazně nezlepší, důrazně se nedoporučují veškeré cesty, které nejsou nezbytně nutné.
 • Pro osoby cestující z oblastí s vyšším výskytem variant vzbuzujících obavy by měla být zachována přiměřená cestovní omezení včetně testování.

Zajištění vedoucího postavení Evropy a mezinárodní solidarity

 • V zájmu zajištění včasného přístupu k očkovacím látkám zřídí Komise mechanismus v rámci týmu Evropa (Team Europe), jehož úlohou bude strukturovat poskytování vakcín, o které se členské státy budou dělit s partnerskými zeměmi. Díky tomu by mělo být možné sdílet s partnerskými zeměmi přístup k některým z 2,3 miliardy dávek zajištěných prostřednictvím strategie EU pro očkovací látky, přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována západnímu Balkánu, našemu východnímu a jižnímu sousedství a Africe.
 • Evropská komise a členské státy by měly nadále podporovat nástroj COVAX, a to i prostřednictvím včasného přístupu k očkovacím látkám. Tým Evropa již mobilizoval 853 milionů eur na podporu nástroje COVAX, a EU tak patří k největším dárcům tohoto nástroje.

„Očkování má pro překonání této krize zásadní význam. Již jsme zajistili dostatek očkovacích látek pro všechny obyvatele Evropské unie. Nyní musíme uspíšit dodávku těchto vakcín a zrychlit očkování. Naším cílem je, aby do léta bylo proočkováno 70 % naší dospělé populace. To by mohlo v našem boji proti viru představovat zlomový okamžik. Tuto pandemii však překonáme pouze tehdy, budou-li vakcíny dostupné pro všechny na celém světě. Zintenzívníme proto své úsilí o pomoc při zajišťování očkovacích látek pro naše sousedy a partnery ve světě,“ řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen.

Komisařka odpovědná za zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová: „Budeme-li jednotní, odhodlaní a solidární, brzy se ocitneme na začátku konce této pandemie. Nyní potřebujeme zejména rychlá a koordinovaná opatření proti novým variantám viru. Ještě nějaký čas potrvá, než se vakcíny dostanou ke všem Evropanům, a do té doby musíme společně podniknout okamžité, koordinované a aktivní kroky. Očkování musí v celé EU probíhat rychleji, stejně tak je třeba zintenzivnit testování a sekvenování, aby se tato krize co nejdříve stala minulostí.“

Europoslanci v úterý vyjádřili plnou podporu společnému postupu EU v boji proti pandemii a vyzvali k úplné transparentnosti v oblasti smluv o dodání vakcín i samotného očkování. V EP se diskutovalo o globální strategii EU pro očkování proti novému koronaviru s portugalskou státní tajemnicí pro evropské záležitosti Anou Paulou Zacariasovou, která v plénu zastupovala předsednictví v Radě (ministrů) EU, a komisařkou pro zdraví a bezpečnost potravin Stellou Kyriakidesovou.

Většina poslanců v rozpravě vyjádřila jasnou podporu jednotnému postupu EU, který napomáhá rychlému vývoji vakcín a zajišťuje jejich dostupnost pro všechny občany EU. Zároveň však kritizovali takzvaný zdravotní nacionalismus, jehož projevem jsou například možné paralelní smlouvy o dodávce vakcín údajně iniciované některými členskými státy či pokusy o soutěž mezi jednotlivými zeměmi. EU podle poslanců musí v současné situaci zaujmout jednotný a solidární postoj, v rámci kterého budou spolupracovat všechny úrovně veřejné správy, aby mohl úspěšný evropský projekt pokračovat.

-red-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter