Pátek, 20. května, 2022

Komisaři autoškol dva dny stávkují. Stávkující neprovedou po dobu protestu žádné zkoušky

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Zkušební komisaři autoškol budou ode dneška dva dny stávkovat. Důvodem ke stávce je podle Asociace zkušebních komisařů ČR to, že podle ní ministerstvo dopravy dlouhodobě ignoruje požadavky na změny v procesu vzdělávání a státního dozoru. Na webu asociace to oznámil její předseda Pavel Ctibor. Ministerstvo dopravy tvrzení asociace komisařů autoškol odmítá.

Účastníci stávky nebudou dnes a v úterý provádět žádné řidičské zkoušky. Stávky by se podle Asociace zkušebních komisařů ČR (AZK) měla zúčastnit většina ze čtyř stovek komisařů po celé republice.

Asociace ve svém stanovisku upozornila, že akce nemíří proti obcím, jejichž zaměstnanci komisaři jsou. Stávka by se měla uskutečnit ve většině obcí s rozšířenou působnosti, kde se zkoušky konají, včetně Prahy. V obou dnech budou komisaři na svých pracovištích, nebudou však zkoušet uchazeče o řidičská oprávnění.

„5. listopadu 2021 proběhla valná hromada AZK ve Žďáru nad Sázavou. Úvodem chci zdůraznit, že stále máme vyhlášenu stávkovou pohotovost. Z tohoto stavu vyplývá, že o stávce se na valné hromadě hodně mluvilo i hlasovalo. Nyní je před námi úkol, který byl valnou hromadou jako nejvyšším orgánem spolku odhlasován. Jedná se konkrétně o naší další protestní akci, kdy v době 22. 11. a 23. 11. 2021 přerušujeme provádění ´zkoušek odborné způsobilosti´. Moje představa je taková, že zkušební komisařky či komisaři, kteří budou chtít vyjádřit souhlas nebo podporu výše zmíněnému odhlasovanému a schválenému návrhu, budou v tyto dny normálně přítomni na pracovišti a svou pracovní dobu využijí například na provedení kontrol autoškol nebo třeba na zpracování administrativních úkonů, povinné školení apod. Kromě samotného provádění zkoušek máme nepochybně všichni i další práci, která pro nás, jako pro úředníky obcí, vyplývá z popisů naší pracovní činnosti,“ napsal na webu AZK její předseda Pavel Ctibor.

„Je jasné, že při provádění zkoušek po ukončení všech omezujících opatření Vlády České republiky a Ministerstva zdravotnictví ČR na tyto činnosti nezbývalo většině komisařů příliš mnoho času. Tuto protestní akci jsme naplánovali z důvodu upozornění na neprofesionální činnost stávajících zástupců Ministerstva dopravy ČR. S pojmem ´stávka´ ale musíme zacházet opravdu velmi opatrně. Na případnou organizaci stávky, tak aby bylo možné vše dobře stihnout a zvládnout, ještě nejsme aktuálně dobře připraveni. Nyní nemáme na její přípravu bohužel ani dostatek času. Proto bychom nyní provedli protestní akci, která nepochybně může ukázat, jak budeme společně fungovat i v případě vyhlášení stávky. Také můžeme zhruba ověřit, kolik z nás se opravdu k tomuto protestu připojí. Závěrem už snad jen poděkování Vám, kteří protestní akci podpoříte a velké poděkování i všem našim zaměstnavatelům, kterým není lhostejné to, jak je s námi ze strany Ministerstva dopravy ČR jednáno,“ stojí dále na webu asociace.

AZK před vyhlášením stávky poslala ministerstvu dopravy a obcím otevřený dopis.

„Řekněte do sdělovacích prostředků, že není pravda, že Ministerstvo dopravy ČR už několik let porušuje směrnici Evropského parlamentu a rady 2006/126 ES a zákon č. 247/2000 Sb. Řekněte, že není pravda, že naše školicí organizace neabsolvovaly výběrové řízení, které dle zákona musí absolvovat. Řekněte, že náš ´zkušební řád´ neobsahuje protizákonné prvky. Řekněte, že otázky v našich tématech nejsou zastaralé a nesmyslně obsáhlé,“ tvrdí asociace zkušebních komisařů.

Česká tisková kancelář zveřejnila reakci ministerstva dopravy a úřadů. Podle nich je stávka bezdůvodná a poškodí obecní úřady.

„Proti kritice se ministerstvo již dříve ohradilo s tím, že se se zástupci komisařů pravidelně scházejí. Jeho mluvčí František Jemelka uvedl, že jsou zástupci komisařů členy pracovní skupiny autoškolství. ´Například u změny nové legislativy byli od samého počátku až po její schválení. Přímo se podíleli na tvorbě konkrétních ustanovení, která odsouhlasili,´ uvedl Jemelka,“ cituje ČTK.

Zkušební komisaři vyhlásili stávkovou pohotovost už v červenci. Komisaři dál pracovali, ale zároveň prostřednictvím připravených letáků informovali veřejnost o současném stavu a svých výtkách vůči ministerstvu.

„Jednání, která byla vedena několik let, nepřinesla žádný vývoj diskutovaných témat. Pracovníci Ministerstva dopravy ČR evidentně nechtějí nebo neumějí přijmout odpovědnost za činnost, která jim nepochybně náleží. Takovou činností by měl být především státní dozor ve věcech zkušebních komisařů. Nelze však opomenout ani naše školení a metodické řízení činností, které vykonáváme my zkušební komisaři, jako výkon přenesené působnosti státní správy,“ stojí v červencovém komuniké asociace.

„Nic nepomáhá ani naše opakované upozorňování na tuto skutečnost. Žádáme o změnu procesu vzdělávání, který je v našem oboru v podstatě nutností. Školení a zkoušky, které musíme nyní pravidelně absolvovat, naprosto neodpovídají modernímu vývoji a trendům, které jsou běžně nastaveny v ostatních členských státech EU. Systém, který je dnes již dávno překonaný a úředníci Ministerstva dopravy ČR na něm přesto stále dogmaticky trvají, nás neustále ohrožuje na ztrátě zaměstnání a významně omezuje i případný vstup nových kolegyň či kolegů do našeho oboru. Zjednodušeně řečeno je tímto způsobem vlastně likvidován obor ´zkušební komisař´. Tím se vlastně stává Ministerstvo dopravy ČR spoluviníkem nedodržování lhůt, které Vás všechny omezují v možnosti provádění zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,“ napsala dále asociace.

„Nechceme a nemůžeme donekonečna ustupovat něčemu, co lze nazvat jen zvůlí Ministerstva dopravy ČR,“ dodali představitelé AZK na svém webu.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter