Středa, 25. května, 2022

Když se Arca srazí s realitou. Za jediný rok klesla hodnota majetku o 322 milionů eur

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Snížení hodnoty finančního majetku ze 700 na 378 milionů eur, vlastní kapitál minus 339 milionů eur, závazky k věřitelům za 710 milionů eur. Tak vypadají loňské výsledky slovenské společnosti Arca Investments. Je to špatná zpráva pro stovky českých věřitelů, kteří se nechali přesvědčit k nákupu směnek emitovaných touto společností.

Tyto i další údaje lze najít ve slovenském Registru účetních závěrek, kam musejí firmy povinně ukládat své základní finanční výsledky. Po přepočtu na koruny vypadá situace následovně: oproti hodnotě dlouhodobého finančního majetku 9,9 miliardy korun má Arca Investments závazky za 18,65 miliardy korun. Pokud se tento poměr udrží, lze si tipnout, že věřitelé dostanou nazpět jen zhruba polovinu dlužných peněz.

Mnoho zajímavého lze vyčíst i z přílohy účetní závěrky. Arca Investments měla ve skupině pozici mateřské společnosti. Část aktiv tak představují podíly v dceřiných firmách, mezi ty relativně nejhodnotnější patří Arca Capital Slovakia, Arca Capital Malta, Silverside, hotel Františkovy Lázně Savoy a různě vysoké podíly ve fondu Nova Real Estate, slovenské firmě Finportal a rakouské Wiener Privatbank. V součtu byly tyto podíly ke konci roku 2020 oceněny na 117,6 milionu eur.

Hlavní zdroj potíží představuje další zásadní položka aktiv: půjčky poskytnuté kapitálově či personálně propojeným společnostem. Právě zde se během loňského roku „vypařilo“ 331 milionů eur (8,7 miliardy korun). Mnohdy ztrátové půjčky firmám ve skupině musela Arca Investments přecenit na reálnou hodnotu.

V této souvislosti stojí za zmínku dva roky stará prezentace skupiny Arca, ve které je zmíněna hodnota majetku 90 miliardy korun. Jenže této hodnotě se hodnota aktiv Arcy nikdy ani nepřiblížila. Vypadá to, že Arca vábila investory k nákupu směnek s pomocí vylhaných čísel a nereálných předpokladů.

Prezentace skupiny Arca z roku 2019, kde se tvrdí, že vlastní aktiva za 90 miliard korun. Zdroj: Insolvenční rejstřík (podání Jiřího Mareše z 29.7.2021)

Zhroucení velké dluhové pyramidy

Arca prvně přiznala potíže v červnu loňského roku, kdy vedení skupiny požádalo věřitele, aby dali Arce víc času na úhradu závazků. Následně využila bankrotové moratorium platné v době koronavirové krize. Jakmile o tuto ochranu přišla, tak nastal pád. Insolvenční řízení s Arca Investments začalo v lednu, v květnu Městský soud v Praze rozhodl o úpadku podniku.

Situace okolo skupiny Arca je dnes značně nepřehledná. Na jedné straně zuří válka mezi současným majoritním akcionářem skupiny Arca Rastislavem Veličem a bývalým hlavním podílníkem, kterým byl Pavol Krúpa (mimochodem vyznamenaný prezidentem Milošem Zemanem řádem za zásluhy). Do vzájemného konfliktu se dostávají i různé skupiny věřitelů. Znepřátelené strany se nedokážou shodnout ani na tom, zda má bankrotové řízení probíhat v Česku nebo na Slovensku.

Hlavním poškozeným v celé kauze jsou početní investoři, kteří nakoupili směnky skupiny Arca. Jak soud uvedl v květnu, celkem 1574 věřitelů skupiny Arca má sídlo či bydliště v České republice. Jejich pohledávky v součtu dosahují 15,2 miliardy korun. Jak Ekonomický deník uvedl v červnu, mezi typické věřitele patří manažeři, podnikatelé, lékaři, advokáti či poradci. Nápadně velký počet poškozených pochází též z řad spotřebních a bytových družstev. Naopak čeští a slovenští miliardáři zřejmě tušili reálný stav věcí a své peníze Arce nepůjčili.

David Tramba

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter