Sobota, 13. srpna, 2022

Kdy se řidiči projedou po dostavěné dálnici D7 z Prahy až do Chomutova? Termín je vcelku optimistický

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Zástupci Ředitelství silnic a dálnic dnes představili aktuální stav výstavby dálnice D7 v Ústeckém a Středočeském kraji. Z plánovaných 83,1 km je nyní zprovozněno 48,6 kilometrů, v současnosti je ve výstavbě dalších 10,5 kilometru. Do hotové dálnice zbývá ještě 24 kilometrů.

Ústecký kraj

V současné době se v Ústeckém kraji staví dva na sebe navazující úseky o celkové délce 10,5 km. Zkapacitnění obchvatu u Chlumčan uvede Ředitelství silnic a dálnic do provozu v srpnu 2024 a 6 kilometrů dlouhou trasu dálnice u Loun v červnu 2023.

Již v říjnu tohoto roku uleví úseku, který je zatížen vysokou intenzitou nákladních vozidel, zprovoznění jízdního pásu ve směru na Prahu. Řidiči nyní projíždějí stavbou po stávající silnici I/7 ve zúžených jízdních pruzích se sníženou rychlostí 50 km/h.

Technicky složitý úsek vedoucí kolem Postoloprt se nachází nejen v záplavovém území řeky Ohře, ale protínají ho také dvě železniční tratě. K této stavbě byla v lednu 2022 zahájena inženýrská činnost a pokud se podaří získat kladná stanoviska, plánuje ŘSD zahájit stavbu v roce 2025 a o 2 roky později ji zprovoznit.

„Neslibujeme termíny, kterých nejsme schopni dosáhnout a s optimismem předpokládám, že řidiči se po kompletně hotové D7 z Prahy až do Chomutova projedou v roce 2027.“, říká koordinátor Václav Marvan ze společnosti KOMOVIA s.r.o.

Střední Čechy

Ve fázi přípravy jsou také tři zbývající úseky ve středních Čechách. Jedná se o celkovou trasu od obce Knovíz až k Panenskému Týnci.


U stavby „D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný-západ“ se v červenci předpokládá podání žádosti o stavební povolení. Aktuálně probíhá také příprava archeologického i pyrotechnického průzkumu.


Ke stavbě „D7 MÚK Slaný-západ – Kutrovice“ byla v listopadu 2021 podána žádost o vydání stavebního povolení a byl vybrán zhotovitel pro projektovou dokumentaci.


U posledního úseku „D7 Kutrovice – Panenský Týnec“ bylo v dubnu 2022 zahájeno majetkoprávní vypořádání. Zahájení realizace těchto třech staveb je v plánu v roce 2023, uvedení do provozu o dva roky později.

Kybernetický útok na ŘSD stavbu neohrozil

Kybernetickému útoku čelilo ŘSD 17. května. Od té doby jsou nefunkční stránky dopravniinfo.cz, které informují o aktuální situaci v provozu. Organizace se také potýká s problémy při fungování některých vnitřních systémů.

Podle ŘSD i IT odborníků byl útok na sítě organizace profesionální a obnova jednotlivých dat potrvá i několik měsíců. Žádné dálniční či silniční stavby by to však zastavit nemělo


„Kybernetický útok nemá na průběh ani přípravu výstavby dálnice D7 žádný vliv. Termínů se držíme a snažíme se udělat maximum pro jejich zkrácení.“, říká k incidentu ředitel chomutovské správy ŘSD Martin Vidimský.


Doplnil také, že ke zpoždění může dojít u plánovaných oprav, kde se termín zahájení posune o jeden až dva měsíce. Důvodem jsou smlouvy se zhotoviteli, které nyní musí uzavírat znovu.

Jana Bartošová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter