Pondělí, 24. ledna, 2022

Karlovarská nemocnice investovala do úsporných opatření. Za energie ušetřila už 11 milionů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V Karlovarské krajské nemocnici běží již druhým rokem energeticky úsporný projekt, díky kterému došlo ke snížení nákladů na elektřinu, teplo a vodu o 32 procent. V době rostoucích cen energií má teď nemocnice navíc úsporu garantovanou až do roku 2029. Poskytovatelem služby je společnost ENESA z holdingu ČEZ ESCO.

Karlovarská krajská nemocnice (KKN) patří ke dvacítce českých a moravských nemocnic, kde mají pozitivní zkušenost s energetickými službami se zárukou úspor (anglicky. EPC). Ve srovnání s předchozími léty jsou v Karlovarské krajské nemocnici loňské náklady na teplo a plyn poloviční, spotřeba elektrické energie se snížila o čtvrtinu, u vody došlo k poklesu spotřeby o 10 procent.

„Projekty, jako ten v Karlovarské krajské nemocnici, uvidíme v Česku čím dál častěji. Ceny energií rostou a zákazníci hledají možnosti, jak uspořit. ČEZ ESCO pomáhá s úspornými a ekologickými opatřeními firmám, obcím, krajům, školám nebo nemocnicím.  Právě nemocnice jsou pro projekty EPC ideální. Jde o rozsáhlé areály s velkou a kontinuální spotřebou, při jejichž výstavbě se většinou na energetickou úspornost moc nehledělo, a proto jsou tu obrovské možnosti, jak šetřit,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Energeticky úsporný projekt zde nastartovala modernizace technologií nemocničních budov za 66 mil. Kč, která zahrnovala rekonstrukci plynové kotelny a přípravy teplé vody, instalaci kogenerační jednotky, novou vzduchotechniku, modernizaci kuchyně, výměnu osvětlení a úsporná opatření na vodě.

Důležitou změnou bylo i osazení topných těles ve vybraných místnostech automaticky ovládanými ventily. Díky tomu lze nyní nastavit teplotu podle způsobu využití. Personálu a pacientům je teplo, ale už nedochází k přetápění místností a plýtváním energií.

Úspory za první sledované období dosáhly 11 milionů korun, což je o 1,1 milionu korun více než garantovala společnost ENESA.

„Na začátku tohoto projektu byla otázka, jak vyřešit kotelnu na hranici životnosti. Nakonec se do konce roku 2019 podařilo modernizovat velkou část energetiky nemocnice a náklady splácíme z budoucích úspor. Načasování bylo skvělé. Na řešení většího technického problému by v loňském roce nebyl čas ani prostor,“ vzpomíná ředitel Karlovarské krajské nemocnice Josef März.

Klíčovým prvkem celého systému je důsledný energetický management.

„Analýzou dat, která se sbíhají v centrálním dispečinku, dokážeme najít další místa s potenciálem budoucích úspor energie,“ vysvětluje generální ředitel ENESA Milan Dorko další výhodu projektů energetických úspor řešených metodou EPC.

Projekt má i ekologický přínos. Instalace perlátorů a zařízení WC stop přinesla roční snížení spotřeby vody o 5 545 m3, emise CO2, což je ve světoznámém lázeňském centru mimořádně sledovaný ukazatel, klesly o 2 720 tun.

Energetické služby se zárukou úspor (z angl. Energy Performance Contracting, zkráceně EPC) zahrnují návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a příp. zajištění financování projektu vedoucí k úsporám energie budov. Zákazník nepotřebuje žádné vlastní finanční zdroje, protože realizaci postupně poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor. Veškerá rizika projektu nese poskytovatel a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, hradí

ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren.

ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má téměř 2000 zaměstnanců.

Mezi dceřiné společnosti ČEZ ESCO patří firmy AirPlus, AZ KLIMA, Bytkomfort, ESCO Distribúčné sústavy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, Domat Control System, E-Dome, ENESA, ESCO SLOVENSKO, HORMEN, KART, KLF-Distribúcia a Spravbytkomfort.

Akciová společnost ENESA je dodavatelem energetických staveb a lídrem na trhu poskytovatelů energetických služeb se zárukou úspor. Její projekty ušetřily zákazníkům na provozních nákladech více než 1,7 miliard korun. Jen v loňském roce garantovala smluvně procent vyšší, tedy 245 mil. korun. Kromě financí šetří její projekty i životní prostředí. Energeticky úsporná řešení umožnila snížit emise CO2 o 39 300 tun, to je stejné množství, jaké vyprodukuje za dva týdny běžného provozu elektrárenský uhelný blok o výkonu 100 MW. ENESA je zakládajícím členem Asociace poskytovatelů energetických služeb, které také předsedá.

(nik)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter