Čtvrtek, 18. srpna, 2022

Karanténa či izolace? Vnitro pro volby počítá s drive-in stanovišti bez ohledu na trvalý pobyt

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo vnitra pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny opět navrhuje zvláštní způsoby hlasování v pandemii Covid-19. Hlasovat se bude moci v každém drive-in stanovišti bez ohledu na trvalý pobyt. Stačit bude čestné prohlášení. Předpokládá se, že je možné, že opět budou voliči v izolaci nebo v karanténě, odůvodňuje ministerstvo. Zavádí se tresty za „dvojí hlasování“ v domovech důchodců i za lživé čestné prohlášení až ve výši 10 000 korun. Členy sčítacích komisí už nebudou vojáci.

Návrh na zvláštní hlasování v pandemii Covid-19 pro letošní podzimní volby je až na některé jednotlivosti totožný se zvláštním zákonem, podle kterého se odehrály volby do Senátu v roce 2020. Loňský zákon byl však jednorázový.

Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu vyhlásil prezident republiky na data 8. a 9. října 2021. Podle návrhu vnitra by se stejně jako loni i letošní volby odehrály pro osoby v izolaci a v karanténě prostřednictvím sčítacích komisí vybavených štíty a ochrannými oděvy, na zvláštních stanovištích (drive-in) nebo pomocí přenosných uren nebo v uzavřených pobytových zařízeních. Nově budou moci v zařízení hlasovat i jejich zaměstnanci. Na zvláštních stanovištích se bude moci hlasovat bez ohledu na bydliště s volebním průkazem.

Covid-19 asi ustoupí, ale lidí v izolaci bude dost

Právní úprava zvláštního hlasování existuje v české legislativě 25 let, ale nepočítala s pandemií, podotýká vnitro k návrhu. „Dosavadní volební zákony však nepočítaly s pandemickou situací, která nastala v roce 2020 v souvislosti s šířením onemocnění covid-19. V karanténě nebo izolaci z důvodu ochrany veřejného zdraví před tímto onemocněním se tak ocitá nepoměrně více osob, a tedy i voličů, kteří by v důsledku zmíněné překážky nemohli své právo hlasovat ve volbách naplnit. Nový rozměr dopadů této překážky vede k pochopitelným obavám o ústavní konformitu dosavadní právní úpravy a potažmo o regulérnost voleb,“ uvádí v návrhu vnitro.

„V době, kdy je návrh tohoto zákona připravován, není známo, jaká bude epidemická situace v době konání voleb do Poslanecké sněmovny, tj. v říjnu 2021. Je sice předpoklad, že vlivem očkování a stále intenzivnějšího testování by onemocnění covid-19 mohlo být již na ústupu, avšak zřejmě ne natolik, aby stále neexistovala významná skupina voličů v karanténě nebo izolaci,“ dodává k tomu ministerstvo vnitra v důvodové zprávě.

Vznikne 90 komisí pro hlasování Podle důvodové zprávy předkladatel „tudíž vychází vstříc legitimní společenské poptávce vyjádřené i shodou parlamentních stran již před krajskými a senátními volbami v roce 2020 a opětovně navrhuje zakotvení zvláštních způsobů hlasování speciálním zákonem přijatým tentokrát pro volby do Poslanecké sněmovny konané v roce 2021“. Základním principem bude znovu schéma, kdy předmětní voliči přijdou do styku pouze se sčítací komisí, nikoli s okrskovou komisí volební. „Komise pro hlasování bude minimálně jedna v každém okrese a v Praze jich bude alespoň 5, pro dopad na státní rozpočet se počítá se vznikem 90 komisí pro hlasování. Za každý den hlasování náleží členům komise odměna 5000…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit