Kapsch zažaloval ÚOHS, nezabránil totiž nezákonnému podpisu mýtné smlouvy

Společnost Kapsch podala u Krajského soudu v Brně žalobu na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Reaguje na fakt, že předseda Úřadu Petr Rafaj v rozkladu zamítl její návrh, aby zakázal plnění nové mýtné smlouvy. Tu s konsorciem SkyToll/CzechToll loni v září uzavřel ministr dopravy Dan Ťok.

Nezákonnost smlouvy, jejíž uzavření provázela velmi nestandardní rychlost jak na straně ministerstva dopravy, tak na straně antimonopolního úřadu, společnost Kapsch namítala hned po jejím podpisu. Nejen podle stanoviska právníků firmy, ale i řady dalších nezávislých expertů byla totiž uzavřena v rozporu s nařízeným předběžným opatřením ÚOHS, které její uzavření zakazovalo. „Soud by se měl mimo jiné zabývat tím, jestli společnosti Kapsch nebylo v řízení před Úřadem upřeno právo na jeho řádnou procesní obranu,“ vysvětluje Kamila Kulhánková z advokátní kanceláře Havel & Partners.

Ministerstvo dopravy mýtnou smlouvu uzavřelo s odůvodněním, že z čistě procesních důvodů předběžné opatření antimonopolního úřadu přestalo platit. Úřad totiž rozhodl o zastavení jedné z části řízení, ke které bylo původně předběžné opatření navázáno. Proti tomuto zastavení se firma Kapsch skutečně nemohla bránit, proto byla tato část řízení zastavena pravomocně. Ministerstvo dopravy však pominulo, že se k této části řízení postupně připojily další části řešených námitek, k jejichž zastavení nedošlo. Podle advokátky Kamily Kulhánkové spolu všechna spojená řízení tvořila nedílný celek, a proto předběžné opatření sledovalo osud tohoto celku – to znamená, že předběžné opatření zůstalo platné a účinné i v okamžiku podpisu nové mýtné smlouvy. Antimonopolní úřad a následně i jeho předseda však převzali pochybné závěry ministerstva dopravy.

Kapsch ve správní žalobě zdůvodňuje, proč nařízené předběžné opatření nikdy nezaniklo, a to zejména s odkazem na znění relevantních předpisů, jejich smysl a účel, na judikaturu vyšších soudů, povinnosti plynoucí z unijních závazků o ochraně účastníků řízení, a v neposlední řadě i názor samotného ÚOHS k otázce uzavření smlouvy prezentovaný v médiích.

-red-