Kapsch: Od trestního oznámení kvůli mýtnému tendru se razantně distancujeme

Generální ředitel Kapsch Telematic Services. Foto: Jiří Reichl, Ekonomický deník

Před koncem roku obdrželo Vrchní státní zastupitelství v Praze trestní oznámení směřující k některým podezřelým okolnostem mýtného tendru, a tedy pravděpodobně proti ministru dopravy Danu Ťokovi (za ANO), který je za průběh zakázky zodpovědný. Autor trestního oznámení míní, že Zadavatel uzavřel novou mýtnou smlouvu v rozporu se zásadou péče řádného hospodáře, resp. v rozporu s povinností řádně spravovat cizí majetek. Ačkoliv oznamovatel není známý, nejhlasitějším kritikem celého tendru je dlouhodobě společnost Kapsch, která pro stát provozuje stávající mýtný systém. Proto jsme se zeptali přímo Karla Feixe, generálního ředitele tuzemského Kapsche.

Stojí za podaným trestním oznámením společnost Kapsch?

Od toho se musíme razantně distancovat. Dozvěděli jsme se o něm z mediálních informací na vašem portálu. Nepodali bychom přece trestní oznámení na našeho klienta, kterým je ministerstvo dopravy, potažmo stát. Takové kroky nám zapovídají mimo jiné i vnitrofiremní pravidla globálního holdingu Kapsch. Na druhou stranu ale dokáži pochopit, že ty šílenosti kolem mýtného tendru někoho mohly inspirovat k takovému podání. Ostatně čekal jsem, že za minulý rok se o některé podezřelé okolnosti tendru budou zajímat intenzivněji nejen média, ale i policie z vlastní iniciativy. Myslím, že žádné prošetřování nemůže ničemu uškodit.

Sami jste ale v posledních měsících učinili desítky nejrůznějších právních kroků.

Odlišujme prosím trestní oznámení od standardní a předvídané právní ochrany zájmů společnosti ve chvíli, kdy se cítíme poškozováni. Kolem mýtného tendru se podle nás stala celá řada podivných, netransparentních či protiprávních kroků, které v konečném důsledku vedly k uzavření pro daňové poplatníky nevýhodného řešení budoucnosti tuzemského mýta.

Jaký bude váš další postup v nejbližším období?

Momentálně běží u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže náš rozklad, který jsme podali k rukám předsedy Rafaje a který se týká našeho napadení platnosti nové mýtné smlouvy, kterou ministr Ťok uzavřel ve spěchu a za platnosti předběžného opatření takové uzavření zakazující. Jde o situaci, kdy antimonopolní úřad neochránil naše právo, aby byly řádně a úplně vypořádány naše námitky proti mýtnému tendru, ačkoliv mu to nařizuje evropská směrnice, judikatura Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu. Pokud nenalezne právo a spravedlnost ani předsedova rozkladová komise složená z neutrálních právních expertů, věříme, že tak následně učiní nezávislý správní soud. Podle právníků existují i další možnosti jako například podnět k Evropské komisi či mezinárodní arbitráž proti České republice.

Před nedávnem náměstek ministra dopravy Jakub Kopřiva naznačil, že by se mohla zadrhnout součinnost firmy Kapsch se státem a s novým mýtným dodavatelem. Uvažujete o nějakých obstrukcích?

Poskytnutí součinnosti bylo součástí smluvních dodatků z roku 2016 a ujišťujeme, že Kapsch je připraven plně dostát svým závazkům. Plnou součinnost při přechodu stávajícího mýtného systému na nový samozřejmě poskytneme a podle potřeby i zrealizujeme. Vylučujeme jakékoliv pochybnosti v této otázce. Potvrzujeme rovněž slova náměstka Kopřivy, že jednání o součinnosti a jednotlivých detailech probíhají, ale žádné zásadní těžkosti nebo komplikace nespatřujeme.

Soňa Chýská