Neděle, 1. srpna, 2021

Kam zamíří miliarda? Agentura pro podnikání začala přijímat žádosti o dotace k inovacím

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Agentura pro podnikání a inovace začala přijímat žádosti o dotace na produktovou, procesní, organizační a marketingovou inovaci. V poslední výzvě programu Inovace v Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je připravena 1 miliarda korun. Na jeden projekt může jít až 100 milionů korun.

Firmy mohou začít žádat o dotace na produktovou, procesní, organizační a marketingovou inovaci s vazbou na využití výzkumu a vývoje. Podnikatelé mohou získat na jeden projekt až 100 milionů korun.

Výzvu vyhlásilo 28. května 2021 ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Žádosti bude Agentura pro podnikání a inovace přijímat do 30. srpna 2021. Pro žadatele je připravena celkem 1 miliarda korun.

Cílem výzvy je podpořit u českých firem tvorbu a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a high-tech procesů do výroby, a zvýšit tak jejich počet v pozici technologických lídrů.

Výzva je určena především pro malé a střední podniky.

Velké podniky mohou podat žádost o dotační podporu, pouze pokud jde o projekt s významným pozitivním dopadem na životní prostředí.

„Žadatelé mohou dotace využít na projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti, stavby, technologie, software a data, práva k užívání duševního vlastnictví nebo na certifikaci produktů,“ říká generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace Lukáš Vymětal.

„Výzva podporuje také využívání unikátních know-how ze spolupráce s akademickým a výzkumným sektorem a rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, a to vazbou na využití výsledků z výzkumu a vývoje, ať už externího nebo vlastního,“ doplnil Vymětal.

Malé podniky mohou v předložených projektech získat 45 procent způsobilých výdajů zpět formou dotace. U středních podniků je to 35 procent a u velkých podniků 25 procent.

V aktuální výzvě jde o podporu ve výši minimálně 1 milion korun a maximálně 100 milionů korun. Podrobné informace o aktuální výzvě jsou dostupné na webu agentury.

V programu Inovace bylo zatím podpořeno 837 projektů za téměř 9,5 miliardy korun. Firmám už bylo proplaceno přes 5,5 miliardy korun.

Dotace z programu Inovace využila například česká biotechnologická společnost Vidia, která je využila na rozšíření výrobního programu. Vyvinula a zavedla do výroby nové laboratorní testy pro přesnější a rychlejší diagnostiku onemocnění přenášených klíšťaty, neuroinfekcí a dalších vybraných infekcí. Testy jsou navíc kombinovatelné, takže umožňují získat z jednoho testu více požadovaných výsledků. To vede k rychlejším výsledkům a úsporám v materiálních a personálních nákladech zdravotnických zařízení.

Agentura pro podnikání a inovace má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, kde mohou zájemci o dotace z programu OP PIK konzultovat své projekty.

V květnu přes miliardu

Agentura za loňský měsíc zpracovala a předala k proplacení ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 231 žádostí o platbu v souhrnné výši dotace 736 795 724 korun v programech podpory OP PIK.

Podstatnou část květnového čerpání zajistily žádosti o platbu zpracované v prioritní ose 1 (415 milionů korun). Následovala prioritní osa 3 (191 milionů korun) a prioritní osa 2 (127 milionů korun). V prioritní ose 4 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 4 miliony korun.

Na účty podnikatelů pak v květnu ministerstvo průmyslu a obchodu odeslalo celkem 1,34 miliardy korun, a to na základě 254 žádostí o platbu.

(ede)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter