Neděle, 17. října, 2021

Jak uniknout drahé elektřině? Vyplatit se může investice do vlastní výroby energie

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Dekarbonizace, ukončení provozu uhelných elektráren, budování nových zdrojů nebo rostoucí ceny poplatků za distribuci energie. To jsou podle poradenské společnosti EGÚ Brno hlavní důvody nevyhnutelného zdražování energií, na které se musejí připravit české domácnosti i firmy. Únik před zdražováním může přinést investice do vlastního zdroje energie.

Zatímco běžnému spotřebiteli může dočasně pomoci fixace cen, firmy by měly včas investovat do nových technologií. „Zdražování je dlouhodobý trend, a růst se proto časem nevyhne ani fixovaným cenám. Například cena silové elektřiny vzrostla ve střední Evropě za poslední tři roky téměř o 50 procent a z našich analýz vyplývá, že do konce desetiletí stoupne o dalších 40 procent,“ uvedl ředitel strategie společnosti EGÚ Brno Michal Macenauer.

Čím bude elektřina ze sítě dražší, tím rychleji se vrátí investice do vlastního zdroje na výrobu elektřiny a tepla. Podle Michala Macenauera se návratnost pohybuje v rozmezí od tří do deseti let. „U vlastního zdroje odpadají poplatky za přenos, distribuci, systémové služby a další. Tyto náklady přitom dnes tvoří více než 50 procent konečné ceny elektřiny,“ vysvětlil Macenauer.

Rostoucí cena elektřiny na pražské burze PXE

Vývoj ceny elektřiny (základní pásmo 2022) na pražské energetické burze PXE. Zdroj: PXE

Co se týká vhodného řešení pro větší podniky či budovy se stabilním odběrem těchto energií, jako jsou nemocnice nebo školy, tak EGÚ Brno doporučuje zvážit investici do společné výroby elektřiny a tepla v kogenerační jednotce. Menší firmy mohou dosáhnout úspor kombinací tepelných čerpadel s lepším zateplením budov nebo kombinací fotovoltaiky s plynovým zdrojem tepla.

Analýzy EGÚ Brno mapující nejpravděpodobnější vývoj v oblasti elektroenergetiky ukazují, že do roku 2040 budou v České republice odstaveny elektrárny zajišťující přes 40 procent stávajícího výkonu. Tedy hlavně uhelné bloky. Podobná situace nastane i v okolních zemích. „Je třeba si uvědomit, že se nyní nacházíme na začátku nejvýraznější proměny energetiky od poloviny 20. století. Evropu čekají obrovské investice do nových zdrojů a infrastruktury, a ty se výrazně projeví v konečných cenách energií,“ uzavřel Michal Macenauer.

EGÚ Brno je česká nezávislá poradenská společnost se zaměřením na energetiku. Zaměřuje se na komplexní posuzování investičních záměrů z pohledu rentability a technologické efektivity, studie proveditelnosti a strategie zavádění nových technologií. Aktuálně se soustředí na poradenství v oblasti přechodu k nízkoemisním zdrojům energie a hledání příležitostí či úspor v souvislosti s naplňováním klimaticko-energetických plánů EU do roku 2050.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter