Sobota, 13. srpna, 2022

Jak sladit fotovoltaiku se spotřebou energie? Zaměří se na to nový hlídač trhu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vedle společností ČEPS a OTE vznikne ještě třetí subjekt, který bude mít za úkol udržovat rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny. Materiál, který předkládá ministerstvo průmyslu a obchodu pro informaci vládě, počítá se založením Elektroenergetického datového centra (EDC), které se zaměří na malé energetické zdroje.

Nové EDC se má zaměřit na oblast decentralizované energetiky, tedy na fotovoltaické elektrárny, akumulaci energie (například v bateriích) a další technologie, jejichž obliba v posledních letech rychle narůstá. EDC současně usnadní vznik a fungování energetických komunit či agregátorů.

Ubývat naopak budou tradiční dodavatelé regulační energie, tedy uhelné elektrárny a teplárny. Decentralizace energetiky si proto vyžádá přesun podstatného množství flexibility na nižší napěťové úrovně. Úkolem EDC bude nalézat rovnováhu mezi výrobou a spotřebou na lokální úrovni. Zahájit činnost má hned poté, co vstoupí v platnost zcela nový energetický zákon.

„Všechny výše uvedené změny jsou rovněž zakotveny na úrovni evropské energetické legislativy, kterou musí Česká republika implementovat do národního právního řádu,“ uvedlo dále ministerstvo v materiálu, který se redakci Ekonomického deníku podařilo získat.

Nový subjekt na trhu, tedy akciovou společnost EDC, mají podle návrhu ministerstva společně založit provozovatel přenosové soustavy ČEPS a provozovatelé regionálních distribučních soustav (ČEZ Distribuce, PREdistribuce a EG.D). EDC zajistí vývoj, provoz a rozvoj informačního systému sloužícího k výše uvedeným úkolům včetně zajištění kybernetické bezpečnosti.

David Tramba

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter