Středa, 25. května, 2022

Jak bude ERÚ dál počítat podporu pro obnovitelné zdroje? Postup nastínil v nové vyhlášce

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Energetický regulační úřad připravil návrh vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů. Vyhláška navazuje na nový zákon o podporovaných zdrojích energie, který vstoupí v účinnost od ledna příštího roku. Nyní je v připomínkovém řízení, kdy se k ní mohou vyjádřit zástupci ministerstev či podnikatelských asociací.

Vyhláška obsahuje sadu čísel, podle kterých bude ERÚ v příštích letech vydávat cenová rozhodnutí s konkrétní výši pevné výkupní ceny a zelených bonusů pro menší obnovitelné zdroje o výkonu do 1 megawattu (v případě větrných elektráren až do 6 MW). Například referenční náklady na výstavbu fotovoltaické elektrárny o výkonu 100 až 999 kW jsou stanoveny na 21 000 korun/kW, u větrných elektráren se jedná o 45 000 korun/kW.

Dalším důležitým parametrem je výše diskontní míry, tedy časová hodnota peněz. Ta bude stanovena přísněji než v minulosti, pro všechny podporované zdroje to bude 6,12 procenta ročně. Očekávaná délka životnosti se naopak nemění. V případě většiny obnovitelných zdrojů se jedná o 20 let, v případě plynových kogeneračních jednotek se jedná o 15 let (nebo 49 500 hodin provozu).

Hlavní parametry nové vyhlášky z dílny ERÚ. Zdroj: návrh vyhlášky o tech.-ekon. parametrech OZE

Výše uvedená pravidla se už nebudou vztahovat na větší obnovitelné zdroje. Nově spuštěné elektrárny nad 1 MW (větrné nad 6 MW) získají provozní podporu v závislosti na výsledku aukce.

Novinkou je zavedení podpory pro modernizované výrobny elektřiny. Vztahuje se nejen na elektřinu z obnovitelných zdrojů, ale i z důlních plynů a z kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Například pro rekonstruované fotovoltaické zdroje o výkonu 100 až 999 kW platí referenční náklady 16 800 korun/kW, v případě větrných elektráren to bude 36 000 korun/kW.

Definici toho, co zahrnuje uznatelná modernizace obsahuje další vyhláška ERÚ, která je taktéž v připomínkovém řízení. Vyhláška o požadavcích na modernizaci podporované výrobny elektřiny požaduje, aby například u fotovoltaických elektráren došlo k výměně solárních panelů a měničů a také výměně nebo aktualizaci systému řízení.

Majitelé malých vodních elektráren a větrných elektráren budou muset v případě zájmu o čerpání pokračující podpory splnit následující čtyři podmínky: výměnu nebo generální opravu turbiny, výměnu nebo generální opravu generátoru (resp. rotoru), výměnu nebo generální opravu regulačních zařízení a také instalaci, výměnu či aktualizaci systému řízení.

(dtr)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter