Čtvrtek, 15. dubna, 2021

Interní auditoři obcí, měst a krajů už nebudou muset skládat odbornou zkoušku

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Novela zákona, kterou předkládá Ministerstvo vnitra vypouští „interní audit“ ze správních činností při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu. V praxi to znamená, že od chvíle, kdy začne novinka platit, nebudou už muset interní auditoři v testu prokazovat zvláštní odbornou způsobilost. Stát tak chce napravit nespravedlnost, která znevýhodňuje úředníky oproti auditorům zvenčí. Ti totiž žádnou zkoušku skládat nemusí.


Rozpočtová skladba, přezkoumání hospodaření, místní poplatky. To jsou jen některá témata, která budou probírat účastníci kurzu, který je má připravit na ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu.

Podle v současnosti platného zákona musí úředník, který se zabývá interním auditem, prokázat právě takovou odbornou způsobilost – konkrétně musí složit příslušnou zkoušku. Jenže pokud audit dělá někdo, kdo úředník není (a úředníkem se tady myslí zaměstnanec obce, magistrátu nebo kraje, který se podílí na výkonu správních činností zařazený do úřadu konkrétního samosprávného celku), žádnou takovou zkoušku dělat nemusí. A i tak je vše podle zákona.

Podle platných paragrafů o finanční kontrole totiž zajišťuje interní audit uvnitř veřejné správy funkčně nezávislý útvar (nebo jednotlivec), podřízený přímo vedoucímu orgánu veřejné správy – v případě obce starostovi. O tom jestli je nebo není zaměstnance zařazen do úřadu už ale zákon neříká nic. V praxi je tak možné setkat se běžně s oběma způsoby vnitřní kontroly.

Ministerstvo financí, které je v tomto případě iniciátorem změny, tak nevidí důvod, aby příslušnou zkoušku skládali jen úředníci. Namísto toho, aby zkouška byla povinná pro všechny, ministerstvo navrhuje, aby ji nemusel skládat nikdo. Plošnou zkoušku sice měl rezort původně v plánu, návrh ale u zákonodárců neprošel.

Na základě toho Ministerstvo financí ustoupilo z původního požadavku a na povinnosti prokazovat zvláštní odbornou způsobilost interními auditory územních samosprávných celků dále netrvá,“ vysvětluje se v důvodové zprávě.

Novelu teď mohou přípomínkovat Ministerstvo financí, kraje, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR. S ohledem na předpokládanou dobu schvalování by vyhláška mohla vstoupit v platnost od letošního listopadu.

Vanda Kofroňová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter