Neděle, 17. října, 2021

Injekce 25 milionů. DIAMO a Ostrava spojí síly kvůli revitalizaci míst poškozených těžbou uhlí

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Zástupci státního podniku DIAMO a vedení města Ostravy se dohodli na spolupráci při přípravě a realizaci projektů, které řeší následky hornické činnosti. Podepsali memorandum, které má pomoci uskutečnit v nejbližších letech ekologické akce v objemu zhruba 25 milionů korun v místech zasažených například poklesy půdy.

Státní podnik se v memorandu zavázal, že v příštích pěti letech (2021–2025) uskuteční sedm projektů s příznivým dopadem na životní prostředí v Ostravě.

Patří mezi ně například úprava sesuvného území na odvale Petr Cingr v Michálkovicích, revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce nebo revitalizace parku u Boříka v obvodě Nová Ves. Dále pak se připravuje odvodnění území v Nové Vsi a revitalizace kalových a dočišťovacích nádrží Pilíky v Hrabové.

„Na zahlazování následků hornické činnosti na Ostravsku pracujeme už téměř 20 let, ale stále jsou v Ostravě místa, která trápí poklesy i jiné pozůstatky dlouholeté těžby uhlí. Aktuálně připravujeme několik dalších sanačně – rekultivačních projektů a bylo důležité sladit je s potřebami města a jednotlivých obvodů. Jsme rádi, že jsme si společně ujasnili priority pro následující roky a můžeme pomoct městu v dalším rozvoji,“ uvedl k memorandu ředitel odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO Petr Kříž.

Memorandum volně navazuje na Memorandum o spolupráci při pokračování sanace ekologické zátěže po bývalé rafinérii „Laguny OSTRAMO,“ jehož vznik iniciovalo město Ostrava na začátku roku 2019 s cílem co nejvíce urychlit odtěžbu a odvoz ropných kalů, odpadů po bývalé rafinérii.

Primátor Ostravy Tomáš Macura a ředitel odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO Petr Kříž při podpisu nového memoranda o revitalizaci míst poškozených těžbou uhlí v Ostravě. Foto: státní podnik DIAMO

„Platnost původního memoranda skončila na konci roku 2020 zároveň s odvozem posledních kalů z lagun. Město dlouhodobě požadovalo, aby byly termíny pro sanaci této jedné z největších ekologických zátěží v Ostravě striktně dodržovány. Těší mě, že jsme i nyní nalezli shodu se státním podnikem DIAMO na další spolupráci a nové memorandum obsahuje konkrétní projekty na území města Ostravy, které pomohou zlepšit životní prostředí a život ve městě obecně,“ řekl primátor města Ostravy Tomáš Macura.

Financování zajistí stát prostřednictvím státního podniku DIAMO z prostředků na zahlazování následků hornické činnosti. Vybrané projekty mají celkovou předpokládanou hodnotu zhruba 25 milionů korun.

Role města bude spočívat především v odborných konzultacích a poskytování informací o doprovodných nebo navazujících projektech a koordinaci.

Odštěpný závod ODRA státního podniku DIAMO se stará o areály zavřených dolů a o zahlazování následků po hornické činnosti na Ostravsku včetně sanací a rekultivací, udržuje hladinu důlních vod řízeným čerpáním, vyplácí sociálně zdravotní dávky bývalým horníkům, zajišťuje protimetanovou ochranu celého regionu a spravuje areál „Laguny OSTRAMO“ včetně zajištění provozu čistírny lagunových vod.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter