Hlídač státu: Elektronické dálniční známky vyjdou dráž než papírové

Podle ministra Vladimíra Kremlíka (ANO) měly elektronické známky státu ušetřit až 120 milionů korun ročně. Místo slibovaných úspor se ale výdaje naopak ještě zvýší. V porovnání nákladů na papírové a elektronické známky vyjde nový systém ročně o 75 milionů Kč dráž.

Ministerstvo dopravy vydalo prohlášení, že elektronické dálniční známky oproti těm papírovým ušetří státní kase stamiliony a celý systém se výrazně zefektivní. Pokud se však podíváme na statistiky a porovnáme náklady, opak je pravdou. Celkové náklady na papírové známky činily za poslední 4 roky celkem 1,212 miliardy Kč. Elektronický systém dálničních známek vychází dle odhadů na 1,513 miliardy. Ve výsledku si tak stát za nový systém ještě připlatí ročně desítky milionů korun navíc.

Ponechme nyní stranou závažné právní problémy zakázky na nový systém dálničních známek a zaměřme se na celý projekt z finančního hlediska.

Statistiky dálničních známek

Náklady na papírové dálniční známky

Papírové kupony na rok 2019 vyšly celkem na 336 milionů Kč včetně DPH (zdroj: výroční zpráva SFDI 2018, str. 26). Částku tvoří následující položky:

· tisk dálničních kupónů za 44,8 milionu Kč;· distribuce a prodej za 291,2 milionu Kč.

Vytištěno bylo 7 545 250 známek (2,7 milionu ročních, 4 miliony desetidenních, 800 tisíc měsíčních). Tisk probíhal ve Státní tiskárně cenin, prodej a distribuci kupónů zajišťovaly společnosti Česká pošta, s.p., Autoklub Bohemia Assistance, a.s. a MTX, spol. s r.o. Provize za distribuci a prodej kupónů tvořila 4,6 % z nominální hodnoty kupónu. Žádné další náklady evidovány nejsou – kontrola dálničních známek Policií ČR probíhá v rámci běžné činnosti dopravní policie a mýtné brány pro systém dálničních známek nejsou.

Pro potřeby dalších výpočtů shrňme náklady na dálniční známky za období 4 let: – v roce 2017 činily 313 mil. Kč, v roce 2016 289 mil. Kč a roce 2015 odhadem 277 mil. Kč.

Celkové náklady na výrobu, distribuci a prodej papírových dálničních známek za 4 roky jsou 1,212 miliardy Kč.

Žádné další náklady nejsou evidovány – mýtné brány pro systém dálničních známek používané nejsou a kontrola dálničních známek Policií ČR probíhá v rámci běžné činnosti dopravní policie.

Náklady na elektronický systém dálničních známek

Nyní se podívejme, jaké jsou výdaje na elektronický systém dálničních známek. Ministerstvo dopravy opakovaně deklaruje, že nový systém ušetří až 120 milionů korun ročně:

Elektronická dálniční známka ročně uspoří až 120 milionů

Zatímco náklady na tisk a distribuci papírových známek jsou ve výši 6,2 procenta z vybrané částky, náklady na provoz EDAZ klesnou na 4 procenta. Jako příklad lze uvést rok 2018, kdy se prodalo 6,8 milionů dálničních známek za 5,2 miliardy korun, a náklady systému tvořily 325 milionů. Celý systém v kombinaci se zakázkou na fyzickou distribuci zlevní výběr dálničních známek až o 120 milionů korun ročně. Tisková zpráva z 14.1.2020.

Ponechme stranou rozdíly nákladů uvedených ve výročních zprávách a tiskové zprávě výše, a zaměřme se na výpočet slibovaných úspor.

Elektronický systém se skládá z několika částí, které jsou soutěženy samostatně a různým způsobem, obvykle na 4 roky

1. První část je kritizovaná zakázka na e-shop a informační systém za 401 mil. Kč bez DPH na 4 roky, tzn. 485 mil. Kč s DPH.

2. Součástí neúměrně vysoké ceny 401 mil. Kč nejsou náklady na poplatky za koupi dálničních známek přes internet platební kartou. Vzhledem k vysokým cenám kupónů se dá očekávat poměrně nízká provize za platby platebními kartami – mezi 0,6 % a 0,7 % z nominální hodnoty. MD odhaduje, že přes internet si známku koupí 20 až 40 % zákazníků a toto procento poroste. V roce 2018 se prodalo 6,8 milionu kupónů dohromady za 5,2 miliardy Kč. Při prodeji 40 % kupónů přes internet s poplatkem 0,65 % z hodnoty transakce se jedná o náklady ve výši 33,8 milionu Kč ročně, neboli 135 mil. Kč za 4 roky.

S ohledem na vývoj poměru prodejů fyzická obchodní místa vs.
E-shop v okolních zemích (SK, AT), předpokládáme podíl pro úhrady realizované přes e-shop cca 20-40 % s předpokladem
nárůstu v letech a různý dle druhu kupónu.

náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček, září 2019

3. Mnohé to překvapí, ale další náklady na IT spolkne systémová integrace, podpora provozu a kontrola dodavatelů. MD očekává náklady ve výši 10 mil. Kč nez DPH ročně, tzn. 48 mil. Kč za 4 roky s DPH.

4. Velkou část nákladů tvoří zakázka na distribuci e-kupónů v kamenných obchodech, v odhadovaných nákladech 577 mil. Kč za 4 roky s DPH. Výrazné snížení ceny nemůžeme očekávat, do tendru se přihlásila pouze jediná firma.

5. Nesmíme zapomenout na kamerové systémy na mýtných branách, kamery ve vozech Policie ČR, software na rozpoznávání SPZ (v kamerách) a náklady na komunikaci. Tuto část systému podle našich informací realizuje podřízená organizace Ministerstva dopravy CENDIS. Odhadované náklady provozu jsou 250 mil. korun s DPH za 4 roky. (Ministerstvo nám opakovaně odmítá předložit rozpočet či odhad nákladů na tuto zakázku, jeden z našich zdrojů mluví o až 350 mil. Kč.)

SFDI se z rozhodnutí ministra Kremlíka chystá uzavřít další zakázku se státním podnikem Cendis, na zajištění kontroly stacionárními kamerami na dálnicích. Má jít o zakázku za čtvrt miliardy na čtyři roky. O podpisu smlouvy s Cendisem rozhodl Kremlík v úterý na ministerské poradě

Seznam zprávy, 16. ledna 2020

Kamery budou používány jak na kontrolu zaplacených kupónů, tak pro účely dopravních statistik a vytížení dálnic. Proto budeme pro účely výpočtu počítat polovinu těchto částek.

Poznámka:

6. Posledními dosud známými náklady jsou finance na pořízení 40 speciálně vybavených policejních vozů a vozů celní správy na kontrolu dálničních kupónů na dálnicích. Ty jsou nutné ze dvou důvodů: 1) kamery na branách budou až za dva roky; 2) legislativa pro elektronické dálniční známky obsahuje takové výjimky z placení, které není možné kontrolovat kamerami na branách . Dosud odhadované náklady na pořízení jednoho vozidla jsou 1.5 milionu Kč s DPH, celkem tedy 60 mil. Kč. Obnova vozidel má být prováděna každé dva roky, takže celkové náklady na 4 roky jsou 120 mil. Kč.

Cena automobilu, který standardně používá dálniční policie je cca 800 tis. Kč vč. DPH, cena za vybavení automobilu je však v obdobné výši. U těchto vozů je navíc předpoklad, že je bude třeba každé 2 roky obměňovat vzhledem k počtu najetých km.

náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček, září 2019

Přesto, že na dálnicích budou tyto kamery za stamiliony instalovány, neumožní automatickou kontrolu zaplacení dálničních známek. Ta bude možná pouze kontrolou policie a celníků při zastavení vozidla. Důvodem jsou hloupé výjimky vozidel, které není možné řešit automatickou kontrolou.

Stejně se nabízí otázka, proč se musí kupovat další auta pro policii a celníky, když s dnešními vozy obdobnou kontrolu dálničních kupónů bez problémů zvládají.

7. Dosud uzavřené malé zakázky (obvykle zakázky malého rozsahu ve výši maximálního limitu, do kterého se nemusí soutěžit) do výpočtu pro větší přehlednost zahrnujeme najednou, ve výši 23 mil. Kč s DPH.

Žádná úspora se nekoná

Jak vidíme z uvedených výdajů, předražený systém na elektronické známky přinese místo slibovaných stamilionových úspor naopak náklady navíc:

Výpočet nákladů na elektronické známky (podle našich bodů):
485 + 135 + 48 + 577 + 250/2 + 120 + 23 = 1,513 miliardy Kč za 4 roky
Celkové náklady na výrobu, distribuci a prodej papírových dálničních známek za 4 roky jsou 1,212 miliardy Kč.

Tzn. 1,513 – 1,212 = 301 mil Kč za 4 roky = 75 milionů Kč ročně stojí nový systém více.

Odhad Hlídač státu, 19.1.2020

Tento projekt je dalším jasným důkazem, že stát má s digitalizací i primitivních agend obrovské problémy a namísto zjednodušování a zefektivňování svého chodu se chová opačně. Český stát nejenže ztratil schopnost vnitřní inovace, nejen že se zásadním způsobem snížila efektivita jeho fungování, nyní selhává i v governance (správě) sama sebe..

Tento text vyšel na Hlídači státu v rubrice komentáře. S laskavým svolením autora projektu Michala Bláhy je zveřejňujeme v plném rozsahu