Pátek, 20. května, 2022

Hlavním kritériem pro výběr makléře nemusí být dle zákona nejnižší cena, klíčová je kvalita, tvrdí advokátka Malcová

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Pojišťovacího makléře by nemocnice ve výběrových řízení měly hodnotit na základě kvalitativních hodnotících kritérií. S odvoláním na dřívější rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže to na konferenci „Veřejné zakázky ve zdravotnictví“ řekla advokátka PRK Partners Jaroslava Malcová. Za současné legislativy neplatí, že hlavním kritériem výběru má být cena, zdůraznila.

Předchozí zákon o veřejných zakázkách jasně říkal, že klíčová je při výběrovém řízení nejnižší cena či ekonomická výhodnost. „Stávající zákon má jako obecné kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a říká, že se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality a to včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality. Dalšími možnostmi je nejnižší nabídková cena nebo nejnižší náklady životního cyklu,“ dodala advokátka. V zadávací dokumentaci je třeba nastavit kritéria hodnocení, tedy metodu vyhodnocování nabídek v jednotlivých kritériích a váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii.

Na základě známého procentuálního rozmezí provize makléře je možno stanovit pevnou cenu a ve výběrovém řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek hodnotit pouze kvalitu poskytovaných služeb. Jako vhodná kvalitativní hodnotící kritéria Malcová označila způsob zpracování komplexní analýzy pojistných rizik pro zadavatele, způsob zpracování návrhu pojistného programu a způsob spolupráce při likvidaci pojistných událostí.

Zleva: Ředitel úseku pojištění odpovědnosti a majetku společnosti Satum Zdeněk Přibyl, jednatel společnosti SATUM Roman Horváth, šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt, soudce Nejvyššího soudu Petr Vojtek, vedoucí oddělení odpovědnosti za škodu pojišťovny Kooperativa Petr Bačovský a advokátka z kanceláře PRK Partners Jaroslava Malcová Foto: Radek Čepelák

Malcová ve své prezentaci také upozornila na to, že by nemocnice neměly podcenit přípravu na výběr pojišťovny, která kryje rizika plynoucí z činnosti zdravotnického zařízení. S tím by ji měla pomoci profesionální makléřská společnost.

Stanovení parametrů pojištění

Při tvorbě zadávací dokumentace na výběr pojistitele by se makléř měl podílet na stanovení pojistně – technické části, zejména stanovení vhodných parametrů pojištění, identifikaci a řízení rizik a definování obchodních podmínek.

Samotného makléře by přitom měla nemocnice vybrat na základě kvalitativních hodnotících kritérií v samostatném výběrovém řízení. Není třeba hodnotit makléře podle výše jeho provize, uvedla advokátka s odkazem na rozhodovací praxi ÚOHS. „V zadávací dokumentaci se uvede, že provize je v nějaké výši – buď hrazené zadavatelem či pojišťovnou. Ke stanovení provize slouží předběžné tržní konzultace,“ uvedla Malcová. ÚOHS v jednom ze svých rozhodnutí konstatoval, že procentuální rozmezí makléřů se pohybuje od 15 do 18 procent.

Konference Veřejné zakázky ve zdravotnictví v pražském Autoklubu Foto: Radek Čepelák

Malcová také upozornila na problematiku § 6 odst. 4 ZZVZ, kdy je zadavatel povinen dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Tato podmínka platí i pro zakázky malého rozsahu. U typu zakázky na výběr pojišťovacího makléře se tato zásada musí dodržovat stejně jako u každé jiné veřejné zakázky. „Je to tenký led, na kterém se zadavatel pohybuje,“ upozorňuje Malcová. Ustanovení už kritizovali odborníci a politici v rámci kulatého stolu České justice a Ekonomického deníku.

Advokátka také hovořila o zapojení makléřů do veřejných zakázek na pojistitele. Kritizovala zadávací dokumentaci, ve které bylo uvedeno ustanovení: „Spolupráce makléře při výkonu zadavatelských činností při zadávacím řízení na výběr pojistitele“. Při tvorbě zadávací dokumentace je podle ní nutné všechna kritéria nastavit objektivně, nediskriminačně a tak, aby nebyla potlačena náhoda při stanovení okruhu přihlášených pojistitelů

Ředitel IKEM Michal Stiborek, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice David Feltl, předseda senátu Nejvyššího správního soudu Petr Mikeš,mMinistr zdravotnictví Adam Vojtěch, vydavatel České justice a moderátor diskuze Ivo Hartmann, předseda ÚOHS Petr Mlsna, ředitel Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně Vlastimil Vajdák a ředitel nemocnice Znojmo Martin Pavlík Foto: Radek Čepelák

Makléř se podle Malcové podílí na zpracování zadávací dokumentace na výběr pojistitele, na přípravě pojistnětechnické části, kdy musí nastavit požadované parametry pojištění, identifikaci a řízení rizik a obchodní podmínky. Podle zákona o zadávání veřejných zakázek je je nutné makléře v zadávací dokumentaci na pojistitele identifikovat.  „V opačném případě by nepochybně hrozilo, že by mohl být dovozen osobní zájem na výběru konkrétní nabídky pojišťovny. Nebude podstatné, zda by tím došlo k faktickému ovlivnění soutěže, postačí již potenciální ohrožení nestrannosti a nezávislosti při výběru nejvhodnější nabídky,“ varovala advokátka.

Poděkování za podporu konference patří generálnímu partnerovi konference SATUM CZECH s.r.o., partnerům konference: Raiffaisenbank, a.s., Sprinx Systems, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s., Medsol s.r.o. a Chytrý Honza, a.s.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter