Středa, 25. května, 2022

Green Deal je v Evropě rozhodnutá věc. Byla by škoda zůstat mimo rozjetý vlak, říká šéf ÚOHS Petr Mlsna

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Liberalizace v dopravě, veřejné zakázky a hospodářská soutěž. To byla hlavní témata konference, kterou pořádal Ekonomický deník a Česká justice. Na prestižně obsazené konferenci vystoupili kromě ministra dopravy Martina Kupky, hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a významných zadavatelů a dodavatelů z dopravy i předseda ÚOHS Petr Mlsna. Ten celou konferenci zahajoval.

Petr Mlsna se ve své řeči zaměřil na veřejné zakázky a problematiku hospodářské soutěže, se kterou se jako předseda úřadu denně setkává.

„Samozřejmě pseudospory a kobercové nálety v oblasti veřejných zakázek se z českého prostředí nevytratily. A úřad mnohdy spíše než dozorový orgán, který má hlídat zákonnost konání zadavatelů, funguje jako úřad pro vyřizování obchodních sporů jednotlivých účastníků, kteří vedou zákopovou válku“, říká k činnosti úřadu Petr Mlsna s tím, že jeho úřad posuzuje stovky zakázek ročně.

Podle jeho zkušeností se často stává, že cílem takových sporů je ztížit zadavateli práci, aby zakázku vůbec nezadával nebo zhatit vítěznému uchazeči jeho úspěch.

„Budování dopravní infrastruktury a oblast veřejných zakázek je poměrně složitá matematika, která se odvíjí od toho, jak přesně precizované má zadavatel stanovené podmínky a jak přesnou představu má o tom, co chce soutěžit a co chce hlavně vysoutěžit“, zdůraznil.

Prvorepublikové prostory pro konferenci poskytl Autoklub České republiky. Foto: Radek Čepelák

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže může jako státní orgán v případě nezákonnosti celé zadávací řízení zrušit. To je nevyšší nápravné opatření, které má úřad k dispozici.

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže má značný vliv v oblasti zadávání veřejných zakázek, je dozorovým orgánem a ovlivňuje zadavatele. A my jsme si po mém nástupu do funkce vytýčili směr, a to je rozumné rozhodování. Minimalizovat ultimativní řešení, jakým je rušení zadávacích řízení. Protože zadavatelé připravují zakázky řadu měsíců, ne-li roky u velkých infrastrukturních staveb, a zrušení zadávacích řízení je nejvyšší trest, který má úřad k dispozici. A my se ho snažíme využívat minimálně.“, deklaroval Petr Mlsna.

Green Deal

Kromě problematiky zdravé hospodářské soutěže se šéf ÚOHS dotkl i evropského pohledu na budoucnost dopravy. Podle něj je Zelená dohoda pro Evropu, takzvaný Green Deal, který má za cíl dosáhnout toho, aby Evropa byla v roce 2050 neutrální, rozhodnutá věc. „Ať si říká kdo chce, co chce, Green Deal je v Evropě rozhodnutá věc. Byla by škoda zůstat mimo rozjetý vlak“, říká s tím, že Evropa o něm nepochybuje.

„Já jsem měl minulý týden už podruhé za tento rok možnost hovořit s komisařkou pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestager a potvrdil jsem si, že diskuze o tom, zda Green Deal má být či nemá být je diskuze zbytná. Protože Evropa už o Green Dealu nepochybuje. Považuje tu věc za danou a teď už hledá jenom implementaci do jednotlivých segmentů ekonomiky. Což velmi výrazně zasáhne i otázku hospodářské soutěže“, vysvětloval.

Petr Mlsna v rámci svého vystoupení zopakoval, že téma dopravy v současném světě velmi výrazně narůstá a hledání ekologických řešení a podpora inovací je způsob, jak se přizpůsobit tomuto nastavenému trendu.

Jana Bartošová

Konference „Liberalizace v dopravě, veřejné zakázky a hospodářská soutěž” se uskutečnila za laskavé podpory generálního partnera společnosti České dráhy, a.s. a partnerů Satum CZECH s.r.o., CCA Group a.s. a Brněnských komunikací a.s.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter