Úterý, 17. května, 2022

Finanční správa omezí činnost úřadů v desítkách obcí. Hodlá ušetřit stovky milionů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Finanční správa v rámci zvýšení efektivity navrhuje úpravu organizačního zajištění činností 34 územních pracovišť, díky které lze v následujících pěti letech dosáhnout úspor ve výši zhruba 686 mil. Kč. Podle vedení finanční správy opatření nebude mít vliv na poskytované služby.

Necelých 700 milionů korun na provozních nákladech by od roku 2020 chtěla ušetřit Finanční správa. Docílí toho omezením provozu svých pracovišť ve 34 obcích. Organizace to oznámila v tiskové zprávě. Generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová bude o tomto předběžném návrhu mluvit se starosty a starostkami dotčených obcí. V rámci tohoto opatření nebude zrušeno žádné pracoviště finančního úřadu, některá ale budou dále fungovat v rámci tzv. režimu 2+2.

 

Finanční úřady, kterých by se mělo dotknout omezování činnosti. Zdroj: Finanční správa

Finanční správa, stejně jako ostatní orgány státní správy, plánuje od roku 2020 snižování počtu pracovníků a provozních nákladů. V souvislosti s tímto úkolem musí hledat úspory jak v personální, tak v provozní oblasti. Finanční správa proto analyzovala i oblast řízených územních pracovišť a potencionální úspory, které by plynuly z jejich efektivnějšího fungování. Na základě této analýzy byla navržena transformace některých územních pracovišť na optimalizovaný režim 2+2. Základním požadavkem však zůstalo zachování dosahu i rozsahu služeb, které územní pracoviště doposud zajišťují.

Tzv. režim 2+2 znamená zajištění činnosti územních pracovišť pro veřejnost v úředních dnech minimálně dvěma pracovníky, v případě potřeby i v rozšířené kapacitě jak personální, tak časové (např. v obdobích kampaní podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí nebo k daním z příjmů), a to vše při plnohodnotném připojení do informační sítě Finanční správy.

Jsem si vědoma toho, že tato optimalizace může v místě územního pracoviště vyvolat řadu otázek, zejména ze strany starostů dotčených měst a obcí. Proto v průběhu nadcházejících týdnů proběhnou jednání se starosty všech měst a obcí, kde mají sídla územní pracoviště, kterých by se měla nadcházející optimalizace týkat. Jsme připraveni vyslechnout případné návrhy či stanoviska ze strany zástupců územních samospráv a až po ukončení těchto jednání budeme moci s plnou odpovědností rozhodnout, která pracoviště budou převedena do optimalizovaného režimu,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

První vlna optimalizace finančních úřadů proběhla již v roce 2016 a v režimu 2+2 již 3 roky úspěšně pracuje 23 územních pracovišť. Optimalizací těchto pracovišť došlo ke zvýšení efektivity činnosti Finanční správy a nedošlo ke snížení dostupnosti a rozsahu poskytovaných služeb.

V současnosti má Finanční správa celkem 201 územních pracovišť. Česká republika má v porovnání se sousedními zeměmi jednoznačně nejhustší síť územních pracovišť, a to 20,5 na 1 milion obyvatel. Slovensko má na 1 milion obyvatel 14,8 kontaktních míst, Polsko 10,8, Rakousko a Bavorsko 8 a z ostatních států má například Dánsko pouze 5,5 pracovišť na milion obyvatel.

-red-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter