Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před podvodnými telefonáty

Exekutorská komora ČR varuje veřejnost před podvodnými telefonáty, kdy se volající vydává za „Exekutorskou komoru s.r.o.,“, „Exekutorskou komoru Praha“ či „mimosoudní exekutorský úřad“ a vyzývají k úhradě fiktivní částky na konkrétní účty u společnosti Raiffeisenbank.

V poslední době se podle zjištění Exekutorské komory množí telefonáty, kdy se někdo snaží z lidí, kterým je telefonováno vylákat peníze za domnělé exekuce. Exekutoři varují, že jde o podvod.

„Exekutorská komora ČR je profesní organizací ze zákona a sama není oprávněna žádné exekuce provádět. Soudní exekutoři pak zasílají výzvy povinným doporučeně do vlastních rukou nebo do datové schránky,“ upozorňuje mluvčí komory Lenka Desatová.

Zda na osobu či společnost je vedena exekuce lze zjistit na každém CzechPointu, a to pořízením výpisu z Centrální evidence exekucí. Stejně tak lze ověřit i osobu soudního exekutora, včetně jeho e-mailové adresy příp. účtů určených k plnění vymáhané částky, a to na stránkách Exekutorské komory ČR (www.ekcr.cz). Pokud lidé částku zaplatili, je třeba, aby se obrátili na PČR a podali trestní oznámení. To mohou podat i v případě, že nezaplatili, ale mají podezření na pokus o podvod.

Exekutorská komora ČR rovněž upozorňuje, že označení „soudní exekutor“, „exekutorský úřad“, od nich odvozené tvary slov či označení způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s uvedenými označeními není oprávněn použít nikdo, kdo neprovádí na základě zákona nucený výkon exekučních titulů. Za porušení tohoto ustanovení hrozí pokuta do 200.000 Kč, v extrémních případech až 3.000.000 Kč.

-red-