Čtvrtek, 18. srpna, 2022

Evropští advokáti žádají hlas při výkonu rozsudků ESLP, vliv neziskovek mají za neobhajitelnou anomálii

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Za nevysvětlitelné omezení právníků a advokátních komor označila Rada evropských advokátních komor fakt, že advokáti nesmějí podávat návrhy ohledně výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva na rozdíl od neziskových spolků. Chtějí proto změnu jednacího řádu Výboru ministrů při radě Evropy.

Rada evropských advokátních komor (CCBE) svůj návrh na změny, ve kterém urguje německé předsednictví Výboru ministrů při Radě Evropy, oznámila 21. května 2021 na své webové stránce.

Podle evropských advokátů je výkon rozsudků Evropského soudu pro lidská práva slabým místem „Z přibližně 20 000 rozsudků, které kdy Soud vydal a konstatoval v nich porušení (Úmluvy), zbývá implementovat přes 5 200 z nich. Celkem 1370 plateb kompenzací, poplatků a vypořádání je opožděných a stále neuhrazených,“ uvádí ve svém prohlášení Rada.

„Individuální náprava a trvalá obecná opatření, která mají bránit budoucím porušením Úmluvy, jsou chronicky zpožděna. Tato zpoždění dále přispívají k notoricky známým dlouhým lhůtám od pěti do šesti let řízení před Soudem, než Soud vynese rozsudek poté, co byly vyčerpány zdlouhavé vnitrostátní opravné prostředky. Je třeba nové myšlení a návrhy CCBE to umožňují,“ stojí v prohlášení evropských advokátů.

Dvě jednoduché změny

Podle Rady evropských advokátních komor by se měla změnit pravidla Výboru ministrů při Radě Evropy pro kontrolu výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Výbor ministrů, v jehož čele stojí ministři zahraničí jednotlivých členských zemí, má další podvýbor pro lidská práva pro sledování judikatury ESLP a výkonu rozhodnutí Soudu v členských zemích (CMDH).

Advokáti navrhují dva jednoduché kroky: „Jednací řád Výboru ministrů by měl dovolit právníkům a advokátním komorám činit návrhy ve všech aspektech výkonu rozsudků ESLP,“ navrhují předně evropští advokáti. A za druhé: Členské státy by měly u svých vnitrostátních soudů umožnit vymáhání vyplacení spravedlivého zadostiučinění (náhrady a poplatku) přiznaného Soudem a smírného narovnání dohodnutého stranami jako dluhu.“ Podle jednacího řádu může v současnosti poškozená strana činit návrhy Výboru ministrů prostřednictvím advokáta jen případech nepeněžních náhrad. „Advokáti a advokátní komory nemohou činit žádné návrhy v žádném aspektu výkonu rozsudku ESLP,“ uvádí Rada ve svém prohlášení. Neziskovky mohou, ale právníci ne? Neobhajitelné Oproti tomu stát…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit